Home

Zbrojní průkaz otázky

Zbrojní průkaz Testové otázky. Testové otázky (500) Soubor testových otázek pro teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A - E. Verze platná od 30.1.2021. Zbrojní průkaz skupiny B lze podle zákona o zbraních vydat osobě, která je členem občanského sdružení. Hlava II - Díl 3: Zbrojní průkaz 90 otázek. Zbrojní průkaz skupiny D lze podle zákona o zbraních vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, staršímu. a

Testové otázky - ZBRANĚ

Zkoušky na zbrojní průkaz on-line - otázky k 30. 1. 2021. V aplikaci eTesty si můžete vyzkoušet on-line testy potřebné k získání zbrojního průkazu. eTesty na zbrojní průkaz nejčastěji využívají sběratelé zbraní, sportovní střelci, strážnici, zaměstnanci bezpečnostních agentur a další zájemci o zbroják Zbrojní průkaz - otázky, testy, infomrace o zbrojním průkazu, seznam testových otázek s možností procvičován Průběh zkoušky. Zkouška odborné způsobilosti uchazeče o zbrojní průkaz skupiny A až E se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem skládajícím se z 30 testových otázek. Testy jsou složeny z uveřejněných otázek (každá z uveřejněných otázek se ve stávajícím. Nové otázky 2021 jsou tady. Čas potřebný na čtení. 1. min. Zdeněk Havlena 19. 1. 2021 Žádné komentáře. Vážení uchazeči o zbrojní průkazy, dne 15. ledna 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o zbraních (č. 13/2021), která nabyde účinnosti dne 30. ledna 2021

Základní informace. Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních).. V případě, že fyzická osoba nabyla do vlastnictví zbraň kategorie A, A-I, B. Zbrojní průkaz: skupiny. Momentálně existuje celkem pět skupin, pro které můžete získat zbrojní průkaz: A - ke sběratelským účelům, B - ke sportovním účelům, C - k loveckým účelům, D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, E - k ochraně zdraví, života nebo majetku. Nezapomínejte však na to, že pokud u. Testovací otázky ke stažení. Soubor testových otázek pro teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti uchazeče o získání zbrojního průkazu skupiny A-E - kompletní soubor testových otázek, z nichž jsou sestavovány testy pro zkoušky odborné způsobilosti uchazečů o získání zbrojního průkazu skupin A až E a testy.

Seznam testových otázek ke zkoušce odborné způsobilosti

Testové otázky na zbrojní průkaz (před aktualizací 1.8.2017, kdy došlo k aktualizaci testu) jsou k náhledu zde (neučte se je, jde o starý materiál!) 1. Pro účely zákona o zbraních se rozumí držením zbraně nebo střeliva mí testové otázky 1.8.2017. Toto jsou aktuální otázky platné pro rok 2020. Seznam všech otázek si můžete stáhnout zde v pdf. Vše. Zákon o zbraních. Nauka o zbraních obrázky. Nauka o zbraních. Zdravotní minimum Stáhnout Version 2021 Stáhnout 433 Velikost souboru 3,55 MB File Count 1 Datum vytvoření 19. 1. 2021 Poslední úprava 20. 1. 2021 Soubor testových otázek pro teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A - E - 2021 (pdf, 2,9 MB) - kompletní soubor testových otázek, z nichž jsou sestavovány testyPřečtěte si více o Soubor. Zkoušky na zbrojní průkaz - Prohlížení otázek ze skupiny Zákon o zbraních a právní předpisy. Skupina Zákon o zbraních a právní předpisy obsahuje celkem 357 otázek.Průměrná doba zodpovězení otázky z této skupiny v testech je 0:22 min a úspěšnost 83.62% Otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpis Zbrojní průkaz, právní otázky. Otázky týkající se zbrojního průkazu, držení a zařazení jednotlivých zbraní atd. Moderátoři: GunShop.cz, Moderátoři. 582 témat Stránka 1 z 12

Zkoušky na zbrojní průkaz - test

To znamená, že pokud chcete použít zbraň, musíte mít brýle, nebo čočky. Jiný stav je, pokud i s brýlemi vidíte špatně snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci pak zbrojní průkaz nedostanete Hlavním cílem aplikace Zbrojní průkaz - testy je právě snadné testování a zdokonalování znalostí potřebných pro úspěšné složení zkoušky. důležité informace (zákony, vyhlášky a nařízení) přehledně na jednom místě s možností tisku. V nové verzi databáze najdete nové otázky platné od 1

Zbrojní průkaz - otázky, testy, informace o zbrojním

Zkoušky odborné způsobilosti - Ministerstvo vnitra České

  1. Aktuální zkušební otázky Ministerstva vnitra ČR používané ke zkouškám žadatelů o zbrojní průkaz a žadatelů o jmenování zkušebním komisařem podle zákona o zbraních. Nové znění od 6.8.2016: zde (v PDF). Aktuálně platné znění od 1.7.2014 do 5.8.2016: zde (v PDF). Původní znění (od 1.2.2009 do 30.6.2014): zde (v.
  2. Zbrojní průkaz lze vydat osobě, která splňuje tyto podmínky: věková hranice a svéprávnost bezúhonnost a spolehlivost zdravotní způsobilost odborná způsobilost místo pobytu na území České republiky Věková hranice a svéprávnost Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu skupiny A, D nebo E je 21 let; zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat osobám starším 18 let
  3. Zbrojní průkaz - testy - snadné otázky pro získání zbrojního průkazu MAGAZÍN. Pokud nějakým způsobem uvažujete, že si necháte udělat zbrojní průkaz, je rozhodně vhodné se na tyto zkoušky a další věci dopředu dostatečně připravovat, což je logické a požadované prakticky u každých zkoušek, které člověk..
  4. Hlavním cílem aplikace Zbrojní průkaz - testy je právě snadné testování a zdokonalování znalostí potřebných pro úspěšné složení zkoušky. Popis funkcí aplikace: Zobrazit seznam otázek Na této stránce lze snadno listovat mezi jednotlivými otázkami

Nicméně na držení zbraně prostě zbrojní průkaz potřebujete. Faktem ale je, že i když to vypadá děsivě, dají se otázky naučit za víkend. Měli jsme žáky, kteří zvládli test i po 2 dnech učení, ale optimální je zhruba týden 1-2 hodinky denně procvičovat otázky a zvládnete to. Jsem na vozíčku (hendikepovaný. Zbrojní průkaz. Testové otázky z teorie. Zkouška. Trénink. Zde si můžete procvičit testové otázky a vyzkoušet samotné zkoušky pro teoretickou část získání zbrojního průkazu

Grafický rozpad pistole GLOCK 17 Gen 3 - MujGLOCK

Nové otázky 2021 jsou tady - Zbrojní průkaz - Video zbrojá

  1. Co je zbrojní průkaz; Skupiny zbrojních průkazů; Proškolení na zbrojní průkaz; Průběh a obsah zkoušky; Testové otázky; Ceník; Zábavná a rekreační střelba; Kurzy; Další nabídka; Víc
  2. Okresní myslivecký spolek Šumperk je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., jehož posláním je sdružování myslivců Šumperska a Jesenicka, rozčleněných do 4 obvodů s rozšířenou působností: Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Jeseník.V obvodu působnosti je 149 uznaných honiteb, z toho 13 obor, myslivecky hospodařících na celkové výměře 182 620 ha.
  3. Vydání zbrojního průkazu se řídí zákonem č. 119/2002 Sb. 2002 o střelných zbraních a střelivu. Zákon mimo jiné vymezuje duševní poruchy a nemoci, kvůli kterým nelze zbrojní průkaz získat. A právě ty mají psychotesty na zbrojní průkaz odhalit

Zkouška odborné způsobilosti uchazeče o zbrojní průkaz skupiny A až E se skládá z teoretické a praktické části.. Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem skládajícím se z 30 testových otázek.Testy jsou složeny z uveřejněných otázek (každá z uveřejněných otázek se ve stávajícím souboru zkušebních testů alespoň jednou vyskytuje) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních): A - ke sběratelským účelům, B - ke sportovním účelům, C - k loveckým účelům, D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, E - k ochraně zdraví, života nebo majetku, nebo. F. 22 otázek z právních předpisů je hodnoceno 3 body, 5 otázek z nauky o zbraních a střelivu hodnoceno 2 body a 3 otázky ze zdravotního minima hodnoceno 1 bodem pozor, při zkoušce na jakoukoliv skupinu zbrojního průkazu jsou použity všechny otázky, tzn. včetně otázek týkající se zbrojní licence, dvojáku, trojáku, atd Ze 30 testových otázek je 22 otázek právnických (hodnocených po 3 bodech), 5 otázek z nauky o zbraních a střelivu (po 2 bodech) a 3 otázky ze zdravotnického minima (po 1 bodu). či u žadatelů o zbrojní průkaz skupiny D lékař poskytující zaměstnavateli závodní preventivní péči Zbrojní průkaz (ZP), obr. 7, je doklad, který opravňuje fyzické osoby k nabývání vlastnictví a držení či nošení zbraní, Test obsahuje 30 otázek, z toho je 22 právnických (3 body/otázka), 5 otázek o zbraních a střelivu (2 body/otázka) a 3 otázky ze zdravotnického minima (1 bod/otázka). Celkem je tedy možné získat.

Cokoliv budete chtít procvičit či konzultovat, neváhejte nás kontaktovat. Odpovíme na vaše otázky, přípravu zahájíte online, nebo přípravou na učebně, poté se uvidíme na střelnici. Přípravu na zbrojní průkaz můžete pořídit jako dárek zde, obdarovaný tak získá full servis. Váš Shorty Tactical team Zbrojní průkaz testy ke stažení. K pořízení zbrojního průkaz u pro profesní či sportovní účely potřebujete kromě praktické části úspěšně absolvovat písemný test, který obsahuje znalost zákona a vyhlášek spojených s užíváním, přechováváním, držením zbraní a munice a nedílnou částí testu je základní. Zbrojní průkaz - testy 5.05 download - Snadné testování otázek pro získání zbrojního průkazu. Každý, kdo se připravuje k absolvování teoretické část

Zbrojní průkaz - testy - snadné otázky pro získání zbrojního průkazu KE STAŽENÍ. Pokud nějakým způsobem uvažujete, že si necháte udělat zbrojní průkaz, je rozhodně vhodné se na tyto zkoušky a další věci dopředu dostatečně připravovat, což je logické a požadované prakticky u každých zkoušek, které člověk během svého života dělá Zbrojní průkazy. U nás se na zbrojní průkaz můžete: 1.informovat 2.připravit se 3.úspěšně složit zkoušku 4.zakoupit zbraně 5.pravidelně střílet. Po poučení začnete psát test, který má 30 otázek a na který máte 40 minut. Po vyhodnocení, ti co uspěli zaplatí poplatek střelnici okolo 1200 Kč a postupně jdou na. Aplikace umožňuje procvičování otázek z testu na zbrojní průkaz. Ihned po vybrání odpovědi se zobrazí, zda byla správná nebo ne. Pokud odpověď správná nebyla, je nutné vybrat další možnost. Pro zobrazení další otázky po zodpovězení předchozí je nutné znovu tapnout prstem na odpovědi odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E - Toto nařízení je starší a vás zajímá jen část pro písemný test. 4. Začněte si procházet testové otázky (postupně) - Ti z vás, kteří jsou zvyklí na papír, si vytisknou dokument Souhrn testových otázek, který od nás. dostanete Cena zbrojního průkazu se tak snadno vyšplhá i na pár tisíc. A to nejsme ještě ani u zbraně. Kolik stojí zbrojní průkaz od A do Z? Abyste měli přesnější představu, na kolik vás vše vyjde, připravili jsme pro vás stručný přehled neúředních poplatků a cen kolků za zbrojní průkaz. Poplatky před zkouško

To by mělo být součástí základního vzdělání každého člověka, bez ohledu na to, jestli má nebo nemá zbrojní průkaz. Otázek je hodně (485) a tolerance chyb minimální, proto nezbývá nic jiného než tomu prostě dát potřebný čas a šrotit Testy - Zbrojní průkaz. Sada aktuálních otázek pro přípravu ke zkouškám na získání zbrojního průkazu. V průběhu procvičování testových otázek okamžitě uvidíte, zda jste odpověděli správně a v případě chybné odpovědi i správnou odpověď, společně se stručnou statistikou vašich odpovědí. Výběr otázek je. Zbrojní průkaz Průvodce testovými otázkami. Druhé, aktualizované vydání příručky obsahuje aktualizovaný soubor testových otázek zveřejněných ministerstvem vnitra a platných od 30. ledna 2021. Příručka opět obsahuje kompletní znění otázek vždy s vyznačenou správnou odpovědí (tučně v šedém poli). Otázky jsou.

Vámi zmiňované otázky v Testovém souboru se týkají zbraní kategorie D, tedy zbraní ve volném držení, na které nepotřebujete zbrojní průkaz. Zbrojní průkaz skupiny D opravňuje držitele pouze k držení a nošení vyjmenovaných zbraní kategorií A, B nebo C, držitel tohoto ZP však nemůže být jejich vlastníkem (pokud. MK44. Zbrojní průkaz vydá příslušný útvar policie na základě žádosti fyzické osobě, která (§ 18 odst. 1 zákona o zbraních) dosáhla předepsaného věku ((§ 19) - zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F smí mít jen osoba starší 21 let, zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osoba starší 18 let, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak )1 Zbrojní průkaz je veřejná listina (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních): A) ke sběratelským účelům, B) ke sportovním účelům, C) k loveckým účelům

Video: Zbrojní průkaz (pro fyzickou osobu) - Ministerstvo vnitra

Veškeré testové otázky naleznete na webu Zbranekvalitne.cz. Zbrojní průkaz - praktická část. Bezpečná manipulace. Zde seznámíme uchazeče o zbrojní průkaz s bezpečnou manipulací se zbraní, která obnáší kontrolu zbraně, její rozebrání a složení a bezpečnou manipulaci s touto zbraní. V průběhu školení se budou. Zbrojní průkaz, právní otázky. Otázky týkající se zbrojního průkazu, držení a zařazení jednotlivých zbraní atd. Moderátoři: GunShop.cz, Moderátoři. 582 témat Stránka 2 z 12 Bonny93 Zbrojní Průkaz. Podal jsem si žádost k odborné způsobilosti k vydání zbrojního průkazu, dělal jsem zkoušky ale z odborné části jsem neuspěl, chtěl bych se zeptjat jestli u opravných zkoušek budu muset znovu hradit poplatek střelnici a komiśaři

Zbrojní průkaz. Průvodce testovými otázkami - 2. vydání Otázky jsou proloženy poznámkami a komentáři, které mají čtenářům pomoci s orientací v právních předpisech, z nichž dané otázky vycházejí, případně s pochopením, jaké znalosti vlastně mají dané otázky prokázat. Jde o praktickou pomůcku, jejímž. Stáhněte si tuto aplikaci z Microsoft Storu pro Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8. Podívejte se na snímky obrazovky z aplikace Zbrojní průkaz - testy, přečtěte si nejnovější zákaznické recenze a porovnejte její hodnocení

‎Aplikace Zbrojní průkaz slouží k přípravě na závěrečné zkoušky pro získání zbrojního průkazu. Aplikace obsahuje otázky platné od 30. 1. 2021. Hlavní přednosti: - kompletní sada aktuálních otázek z oficiální ministerské verze pro všechny skupiny zbrojáku (A-E) a ostatních průkazů (zkušební komisař Spustit nový test (zbrojní průkaz) Otestování vašich znalostí na podobně sestaveném testu jako je při ostrých zkouškách. 30 otázek, 40 minut. Spustit nový test (pouze z chybných odpovědí) Touto volbou lze bude spuštěno testování pouze z otázek uložených v seznamu chybně zodpovězených otázek (viz výše) Informace: Volná místa: 2 Datum: 19. 01. 2021 Místo konání: Brno, Délka: celkem 10-12 hodin teorie (4x 2,5-3 hod. na učebně) 1x až 3 hodin na venkovní střelnici (podle velikosti skupiny) Zahájení: od 17:00hod Místo: centrum Brna, bude dopřesněno podle účastníků kurzu Cena: 3600,- Kč Pokud se budete chtít po získání zbrojního průkazu naučit pořádně střílet. Zbrojní průkaz můžete získat po splnění podmínek daných zákonem a složení předepsaných zkoušek. Ve všech náležitostech ohledně zbrojních průkazů a zbraní se obracejte na Okresní ředitelství policie ČR dle místa vašeho trvalého bydliště. Veškeré právní otázky týkající se zbraní obsahuje Zákon o.

Zbrojní průkaz - zkouška odborné způsobilosti. Publikace určená ke zkouškám žadatelů o zbrojní průkaz a žadatelům o jmenování zkušebním komisařem. Kniha obsahuje právní předpisy v platném znění včetně aktuálních příloh, zkušební otázky, popis manipulace se zbraní a povely při střelbě zbrojní průkaz Změny v zákonech. Otázky a odpovědi. Průběžně pro Vás připravujeme a doplňujeme odpovědi na dotazy ohledně získání zbrojního průkazu, nebo kurzu samotného. Věříme, že Vám zjednoduší rozhodování a že zde najdete vše, co Vám není jasné.. Zbrojní průkaz. Přehledné testy na zbroják. Účinný trénink. V tréninku se ihned po kliknutí na odpověď dozvíte, jestli vaše odpověď byla správná, či nikoli. Problémové otázky si můžete označit hvězdičkou a později se k nim snadno vrátit. Detailní výsledky Publikace určená ke zkouškám žadatelů o zbrojní průkaz a žadatelům o jmenování zkušebním komisařem. Kniha obsahuje právní předpisy, zkušební otázky, popis manipulace se zbraní a povely při střelbě. Teoretické a praktické zdokonalování ve střelbě a bezpečném zacházení se zbraní je základ úspěšného lovu. Chcete zbrojní průkaz Testové otázky lze nastudovat s dostatečným časovým předstihem. Den nestačí. Střelba s naší pomocí lze natrénovat. Nejméně úspěšná a nejnáročnější část praktické zkoušky, která žadatelům činí největší obtíže je

Zbrojní průkaz 2021: kdo a jak ho může získat? - Měšec

E-kniha: Zbrojní průkaz. Průvodce testovými otázkami - 2. vydání - Jan Dvořák. Druhé, aktualizované vydání příručky obsahuje aktualizovaný soubor testových otázek zveřejněných ministerstvem vnitra a platných od 30. ledna 2021 Kurz na zbrojní průkaz - teorie i praxe. Kurz obsahuje 6 hodin teoretické i praktické přípravy: Získání teoretických znalostí s oblasti zákona o zbraních a střelivu, nauce o zbraních a další potřebné k úspěšnému složení zkoušky. Výuka bezpečné manipulace se zbraněmi, se kterými budete dělat zkoušku odborné.

Pro ty, co chtějí úspěšně složit zkoušky na zbrojní průkaz mohu doporučit tuhle knihu, je v ní opravdu vše,i testové otázky ke zkouškám. Já osobně jsem ji během měsíce přečetl asi 8x a testové otázky snad 30x :-) a stálo to za to.Zkoušky jsem udělal bez jediné chyby Příručka nezbytná pro všechny žadatele o zbrojní průkaz přináší souhrn právních norem i zásady manipulace se zbraní. Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti

Testovací otázky ke stažení %category_title% Střelnice

Podobné jednotky. Zbrojní průkaz : zkouška odborné způsobilosti : právní předpisy, testové otázky, manipulace se zbraní a povely při střelbě : ke zkouškám žadatelů o zbrojní průkaz a žadatelů o jmenování zkušebním komisařem / Hlavní autor: Vosátka, Josef, 1951- Vydáno: (2017 Zbrojní průkaz. Průvodce testovými otázkami: Druhé, Otázky jsou proloženy poznámkami a komentáři, které mají čtenářům pomoci s orientací v právních... Zobrazit celý text. Zbrojní průkaz. Průvodce testovými otázkami Druhé, aktualizované vydán.

Testy, testové otázky na zbrojní průkaz 2020, označené

Kniha: Zbrojní průkazAutor: Jiří ZárubaPodtitul: 3. aktualizované vydání. Třetí vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části (celý popis) 347 Kč. Kniha teď bohužel není dostupná. ‎Zbrojní průkaz je tvým pomocníkem při přípravě k teoretické části zkoušky odborné způsobilosti na zvolené skupiny zbrojního průkazu. • Oficiální české testy pro získání zbrojního průkazu • Denně kontroluje, zda-li není k dispozici aktualizace testových otázek a případně nabídne aktualizaci, aby b

testové otázky 1.8.2017 - Zbrojní průka

S námi zbrojní průkaz prostě uděláte! Provedeme Vás celým kolečkem až ke získání zbrojního průkazu. Pokud se Vám na zkouškách nezadaří, budeme dále pokračovat ve výcviku a zaměříme se na to, co jste nezvládli individuálně. Máme zato, že zbrojní průkaž dokáže získat každý, kdo je zdravotně způsobilý Testové otázky zbrojní průkaz 2021. testové otázky 1.8.2017 Toto jsou aktuální otázky platné pro rok 2020.Seznam všech otázek si můžete stáhnout zde v pdf testovÉ otÁzky ke zkouŠce odbornÉ zpŮsobilosti Žadatele o vydÁnÍ zbrojnÍho prŮkazu praha 2017 . ČÁst i. otÁzky k prokÁzÁnÍ znalosti zÁkona o zbranÍch a prÁvnÍch pŘedpisŮ vydanÝch k jeho proveden Testové. Střelecké akce > Střelecký řád, testové otázky na zbrojní průkaz a další. Přiložené dokumenty Střelecký řád ČMMJ o.s. (doc - 253,95 KB) Ocelové broky - 1.strana (jpg - 1,86 MB) Ocelové broky - 2.strana (jpg - 1,48 MB) Ocelové broky - 3.strana (jpg - 2,25 MB) Ocelové broky - 4.strana (jpg - 1,91 MB) Ocelové broky - 5.strana (jpg - 2,19 MB

V poslední době se stále častěji také mluví o tom, že součástí povinné zdravotní prohlídky bude také absolvování psychotestu. Každý kdo tímto testem neprojde, nezíská zbrojní průkaz a ti, jež zbrojní průkaz mají ale v testu neobstojí, o něj budou moci přijít. Proto je nasnadě začít psychotesty trénovat Zbrojní průkaz. Problematika zbrojního průkazu je upravena v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních). V tomto zákoně jsou upraveny podmínky pro získání zbrojního průkazu. Procedura získání zbrojního průkazu trvá obvykle několik měsíců Kapitánské zkoušky - Prohlížení otázek. Kromě procvičování online testů zde máte možnost i procházet jednotlivé otázky používané při zkouškách pro získání plavebního průkazu. Pro zobrazení otázek prosím vyberte příslušnou skupinu