Home

Meta description příklady

Meta tagy. Popisek = description - Další informace pro vyhledávače - Čeština - Automatické přesměrování - Nastavení responzivního designu - Předávání refereru - Neukládání a vypršení nefunguje - Vlastní meta tagy - Vlastní meta tagy programů - Obecná syntaxe. Meta tagy jsou zvláštní značky, které se píšou do hlavičky stránky Meta tag description slouží ke stručnému popisu obsahu stránky. Vkládá se do hlavičky stránky do tagu <meta>. Jako hodnota atributu content může být použita celá věta nebo krátký odstavec. Pro každou stránku webu by tento text měl být odlišný. Příklad zápisu meta tagu description v HTML kódu stránky <html> <head>

Meta tagy, popis a příklad

Žurnalistickým příměrem bychom mohli říci, že se jedná o jakýsi skrytý titulek a perex článku (první odstavec), nicméně tato paralela je velmi vzdálená. Obecně platí, že title by měl být cca 66 znaků, meta description 155 až 160 znaků. Všechno, co je nad tuto hodnotu, vyhledávač typu Google nezobrazí Příklad zobrazení meta description: Pokud se Google domnívá, že popis stránky ve značce meta poskytne uživatelům lepší popis, než jaký by bylo možné získat pouze z obsahu na stránce, může tento popis zobrazit v úryvku ve výsledcích vyhledávání (viz Nápověda Search Console: Kontrola názvů a úryvků stránek )

Význam meta description netkví v otázce optimalizace pro vyhledávače, protože jak Seznam, tak ani Google obsah tagu neindexují. Naopak prochází titulek a nadpis H1. Lze se však setkat s názory, které i meta description zahrnují do problematiky SEO, protože se určitým způsobem prolíná do výsledků vyhledávání, avšak s přímým cílením na uživatele. Je to právě text v meta description, který dokáže přesvědčit ke kliknutí. Důležité součásti meta. Meta description je část výsledku vyhledávání, který stručně shrnuje obsah stránky. Vyhledávače zobrazují meta description ve výsledcích vyhledávání pod titulkem a URL stránky a mohou použít buď vámi speciálně napsaný s ohledem na CTR a odlišení se vůči konkurenci, nebo si mohou vytvořit vlastní z libovolného textu na webu, který najdou Meta description tag: Kompletní SEO průvodce jeho nastavením. 5. srpna, 2016. Josef Řezníček. SEO. 12 komentářů. Se správnými titulky, jejichž problematiku jsme rozebrali v minulém článku, souvisí i další důležitý aspekt tvorby kvalitního webu, a tím jsou správně zvolené meta description (popisky) jednotlivých stránek Příklad (ne)správně napsaného titulku. Na internetu je nespočet příkladů stránek s nesmyslnými nebo nesouvisejícími titulky což brání lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání. Meta description. Meta decription je opět součást zdrojového kódu uvedená v hlavičce stránky V rámci meta description je dobré použít klíčové slovo. Ideální délka meta description je 155 znaků, zbytek vyhledávač usekne. Příklad : můžeme uvést meta description pro podstránku pneumatiky na zbožovém vyhledávači Heureka: Heureka.cz vám poradí jak vybírat Pneumatiky

Meta tagy jsou zvláštní značky, které se píšou do hlavičky stránky. V každé stránce je potřeba použít: meta tag pro kódování; a hodně doporučuji description. Většina ostatních meta tagů se použije zřídka, ale je dobré vědět, co umějí. Spousta autorů meta tagy plýtvá, aby ukázali, jak jsou strašně chytří 1. Dnes 16:40. Zdravím, rád bych se zeptal na názory, zda je lepší dělat meta description manuálně ke každému produktu, nebo zvolit nějaké automatické řešení se zástupnými znaky. Automatické řešení mohu aktualizovat např. o rok a lépe přizpůsobit (přece jen vymazlit pár vět je snadnější, než tisíce) Je to pravděpodobně reakce na nadměrné užívání tohoto znaku v meta description a její křiklavost v SERPu. Příklady emotikonů - ta důležitá část stránky. Níže uvádím příklady emotikonů vhodné ke kopírování. Na tuto stránku se dostaly prostým zkopírováním z výsledků Google Meta description nemá na pozície žiadny vplyv: https://yoast.com/meta-descriptions/...ta-description. Takže pokiaľ sa produkt nezobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania na viditeľnom mieste, nemá ho cenu riešiť. Keďže vplýva len na CTR Meta description. Meta description slouží ke stručnému popisku stránky, který by měl obsahovat krátkou informaci o obsahu stránky. Může v něm být použita celá věta nebo krátký odstavec. Vhodným použitím klíčových slov v meta description může web získat kladné body pro vyhledávače

Příklad meta description u produktu: Autor: Jo Nesbo, Kategorie: Knihy, Cena: 499 Kč, Délka: 678 stran Amazon Kindle 4 - ebook reader, 6 displej s elektronickým inkoustem, 4 GB paměť, WiFi, 3G, obsahuje reklam Nebudeme se nadále zdržovat a ukážeme si nejpoužívanější meta-tagy, které můžete vložit do svých stránek. První v tabulce bude uvedena syntaxe tagu, v tabulce následující příklad použití a poté bude následovat vysvětlení meta-tagu. Description <meta name=description content=popisek_stránky> Příklad použití Příklady. Pokud nastavíte MetaDescription vlastnost stránky na ASP.NET Overview, ve vykresleném HTML se zobrazí následující element: If you set the MetaDescription property of a page to ASP.NET Overview, the following element will appear in the rendered HTML: <meta name=description content=ASP.NET Overview />

Meta tag description Seznam Nápověd

 1. Metadata (z řeckého meta-= mezi, za + latinského data = to, co je dáno) jsou data, která poskytují informaci o jiných datech. Příkladem je katalogizační lístek v knihovně, obsahující data o původu a umístění knihy: jsou to data o datech v knize, uložená na katalogizačním lístku
 2. What is a meta description. A meta description is a short excerpt of a specific page. This excerpt gives a clear idea of the site's content. It commonly appears underneath the blue clickable links in a search engine results page (SERP). It also appears in the snippets of shared articles and posts on social channels
 3. Metadata = strukturovaná data, popisující další data a informace, zdroj, ke kterému jsou vázané. Stručně řečeno: data popisující jiná data se nazývají metadata. Příkladem mohou být metadata u webové stránky, tedy meta informace umístěné v hlaviččce webových stránek - titulek stránky a meta description tag
 4. az security assessment-metadata create --description --display-name --name --severity [--remediation-description] [--subscription] Příklady Vytvoří typ vyhodnocení zabezpečení
 5. Metadata. Metadata jsou data, popisující vlastnosti digitálních objektů. Příkladem budiž datový záznam v hlavičce webových stránek. Definice. Metadata jsou strukturovaná data - parametry - poskytující základní popisné informace o digitálních objektech, jejichž primárním účelem je usnadnění vyhledávání ve zdrojích
 6. Meta description - popis se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání na Googlu či Seznamu. Jedná se o popis, který by měl co nejlépe popsat danou stránku a obsahovat klíčová slova - zvýrazní se černě při shodě s vyhledávaným dotazem. Description by měl mít do 920 px. POZOR! Tento popis má vliv pouze na CTR, nikoliv.

Tip #43: Titles a Meta description - přehled, tipy

Příklady použití pro meta v anglickém jazyce Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl Meta tagy - metaznačky v příkladech. 11.12.2011 SEO v praxi příklady, slovník, tvorba www stránek. Chtěl bych zde uvést několik příkladů metaznaček, které jsou důležíté při SEO optimalizaci stránek. Uvedu i meta tagy, které již nemají takovou váhu, ale stále se vyplatí je uvádět HTML Metadata. V této lekci se seznámíme s HTML metadaty. Řekneme si co to metadata vlastně jsou, k čemu jsou dobré a také proč je důležité mít správně vypněné meta tagy na stránce. Správně vyplněná metadata jsou nezbytnou součástí každé webové stránky Čeština Pro dnešní dobu se používá dvojí způsob kódování češtiny. ISO 8859-2 a Windows-1250.To první kódování se používá na Linuxu a Unixu, ale je používán i v microsoft programech, kde se nazývá Středoevroé jazyky (ISO).To druhé kódování se používá hlavně na windows programech a dokonce hodně html editorů je používá jako své základní Popisek stránky (Meta Description) +2. Značka meta description, jeden z nejstarších podporovaných HTML elementů, vám umožňuje navrhnout, jak chcete, aby byly vaše stránky popsány ve výpisech vyhledávání. Je-li titulek HTML ekvivalentem názvu knihy, meta popis je jako reklama na zadní straně popisující knihu

5/ Jak napsat meta description. Meta Description neboli meta popisek je krátký text, který rozšiřuje informace z titulku. Ukazuje se ve výpisu ve vyhledávači a dává uživateli podrobnější zprávu o tom, co může od článku čekat. Stejně tak ho bere vyhledávač. Oficiálně sice např Článek o další části výsledku vyhledávání - popisku stránky (meta description) Jak nastavit titulky v redakčním systému IPO, se dočtete v našem návodu. Kde si rozšířit znalosti? (odkazy jsou v anglickém jazyce) MOZ - průvodce tvorbou titulku. Search Engine Journal - průvodce optimalizací titulk Metadata se skládají z titulku (title) a meta popisku (meta description). Dohromady pak tvoří tzv. snippet, tedy krátký shrnující text, který se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání a čtenářům má stručně nastínit, co na vašich stránkách po rozkliku naleznou. Níže můžete vidět příklad takového snippetu Příklady nevhodných titulků Metapopis (meta description), který vyhovuje vyhledávačům i uživatelům, obsahuje důležitá klíčová slova a popisuje obsah dané stránky. Měl by být výstižný a krátký, o délce maximálně 160 znaků. Hodí se zahrnout do něj výzvu k akci (call to action, CAT)

Meta description. Ve vyhledávání se zobrazuje jako krátký popis pod nadpisem a URL adresou. Popisek by měl mít maximálně 150-160 znaků, jinak se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí celý. Plugin Yoast vám názorně ukáže, jestli máte meta popis správně dlouhý 4.3 Klíčová slova v nastavení stránky. Každá stránka na webu obsahuje i informace pro vyhledávače, které nejsou uživateli na první pohled viditelné. Říká se jim metadata a jsou to krátké informace, které stručně popisují obsah stránky a pomáhají tak vyhledávačům v identifikaci obsahu a zaměření stránky. Příklad: budete-li prodávat kuchyňské zboží a návštěvník bude chtít grilovací pánev, povedete jej v navigaci od obecné kategorie domácí potřeby, přes pánve až do 3. úrovně, kterou budou grilovací pánve. nadpisu H1 a na předem připravené pozice v obsahu textu a meta značce description. V případě, že uživatel. Meta Description. Je nezbytné, aby obsahoval daná klíčová slova, na které je stránka optimalizována. V ideálním případě délku celého Meta Description zobrazí vyhledávač ve výsledcích vyhledávání. Google i Seznam zobrazují k většině odkazů dvouřádkový popis. Proto by měl být dostatečně dlouhý a také aby na.

Meta description - jeho funkce a úče

Meta Descriptions sind kein direkter Rankingfaktor. Google hat das bereits mehrfach betont. Wenn Du also das Keyword, für das Du ranken möchtest, in Deiner Meta Description platzierst, wird dies das Ranking dieser Seite nicht direkt verbessern. Meta Descriptions können Deine Rankings allerdings indirekt beeinflussen, und zwar auf folgende Weise V minulé lekci, SEO - Optimalizace struktury webu, jsme začali s doporučeními ohledně struktury správně optimalizovaného webu z hlediska SEO. Dostali jsme se až ke struktuře HTML kódu. V dnešní lekci se správně naučíme používat meta tag description, nadpisy, odkazy, obrázky, HTML 5 tagy a ukážeme si tvorbu navigace Struktura kódu stránky (1) Základní součásti kódu stránky. Jak zobrazit kód stránky v prohlížeči. Struktura stránky. a) doctype. b) head (hlavička) c) body (tělo stránky) Teorie je nuda, takže si to zkusíme. A abych nezapomněla - budeme důsledně oddělovat obsah (texty, obrázky) a formu (velikost a barvu písma, pozadí. Meta Description; Jak hodnoty výše vypadají v porovnání s konkurencí; Obrázek 7. Co by vás mělo zajímat: Titulek, Meta Description a URL adresa vystihují, co se nachází na dané stránce vašeho webu; Jestli by vám nepomohlo přidat do Meta Description výzvu k akci či nějakou výhodu, kterou byste se odlišili oproti konkurenci Obsah článku1 Možnosti použití generovaných textů2 Šablona automaticky generovaného obsahu3 Paretovo pravidlo, SEO a automaticky generovaný obsah Automaticky generovaný obsah je typ obsahu, který není tvořen uživatelem, ale samotným programem. Může vám usnadnit čas i peníze, nicméně automaticky generované obsahy nebývají kvalitní. Nejedná se přímo o zakázanou.

Dobře vytvořená webová stránka se zobrazí uživateli čitelně i s vypnutými styly. Dosáhnete toho dodržováním základních pravidel pro strukturu stránky, zejména správným používáním HTML tagů Myslete na to, že nadpis TITLE a META tag description (popis obsahu stránky) by měly navazovat a vzájemně se doplňovat. Dejte každé stránce unikátní název . Ano, ne vždy je to možné, pokud máte např. tisíce produktových stránek s názvem produktu a kategorie Tip první: Obsah je král 1. Dobře napsaný titulek a meta description hraje prim. Možná vás dobře napsaný popis a titulek v roce 2021 tak úplně nespasí, nicméně se pořád jedná o určitou vizitku, s jejíž pomocí řeknete jak vyhledávačům, tak zákazníkům, co se na vašich stránkách nachází. Stručně a jasně Meta Description tag nebyl na stránce vyplněn. U velkých portálů a eshopů se někdy Meta Description neuvádí. Robot pak sám vybere úryvek textu z obsahu stránky a uvede jej jako Meta Description. Pokud máte menší, nebo středně velký web, doporučujeme Meta Description vyplnit, můžete tím ovlivnit míru prokliku v SERPu

Co je meta description Mioweb slovníček webových pojm

Create interactive presentations & meetings, wherever you are. Use live polls, quizzes, word clouds, Q&As and more to get real-time input - regardless if you're remote, hybrid or face-to-face. Sign up. No credit card needed Poradím, jak správně vyplňovat titulky, meta description, nadpisy H1, H2, H3. Spoustu vlastníků webovek si myslí, že toto má dobře nastavené, ale je to velká bolest mnoha stránek, která ničí váš byznys Metadata e-disertací analýza problémů Eva BRATKOVÁ Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Eva.Bratkova@ff.cuni.c description - Popis stránky pro vyhledávací stroje author - Informace o autorovi stránky robots - Indexování nebo sledování odkazů vyhledávacími robot HTML - hlavička. Obsah hlavičky stránky obsahuje nastavení stránky, ale uživateli se nezobrazuje. Správné nastavení hlavičky je pro běh stránky nezbytně nutné. Hlavička musí obsahovat znakovou sadu (charset), title, description, keywords a robots popř. propojení na soubor CSS stylů. Dobře nastavená hlavička stránky je.

Meta Keywords: Meta Description: Change Comment: AVE Soft s.r.o., všechna práva vyhrazena. ScrewTurn Wiki version 3.0.4.560. Some of the icons created by FamFamFam. The meta description describes a page in one or two sentences. It should describe what visitors can expect on a page. Although the meta description isn't a factor in search engine algorithms, it plays an essential role in getting visitors to click on your snippet in the SERPs. Therefore it's important that you craft your meta description carefully

K vyhledávání použijeme strategii Keyword gold ratio, díky které najdeme málo konkurenční klíčová slova, na které se vyplatí napsat článek a připravit vstupní stránku.. Pokud napíšete článek, zařadíte tyto klíčová slova, budete se držet základních SEO zásad (H1, H2, H3, alty u obrázků, schema, UX, meta descriptions a další), tak můžete očekávat rychlé. Příklad nadpis (title). Současný trend je orientován právě na sémantické značky, které usnadňují automatizované zpracovávání dokumentů a vyhledávání informací v záplavě dokumentů na webu

Meta Description - SEO Akademie Collabi

MODS. Metadata Object Description Schema (MODS) je metadatové schéma vytvořené odborníky z Kongresové knihovny (Library of Congres) a Marc Standard Office. Obsahuje soubor bibliografických prvků, které jsou navrženy speciálně pro potřeby knihoven, ale dají se použít i v dalších případech, neboť tímto systémem lze popsat prakticky jakékoliv médium od monografií přes. Meta descriptions are the short description that appears underneath the site title in search results. Google shows these as a preview of the page, and most content editors allow you to set a custom description. Meta descriptions do not appear on your page though, they're set in a tag in the page's HTML structure that only Googlebot can see (or.

2.1 Metadata. Název metadata pochází ze spojení z řeckého meta = mezi a latinského data = to, co je dáno. Jsou to strukturovaná data o datech. Takovým praktickým příkladem může být fotografie pořízená digitálním fotoaparátem. Přístroj automaticky připojí skryté informace do souboru s fotografií Co je. SEO. Termín SEO je zkratkou anglických slov Search Engine Optimization, což lze do češtiny přeložit jako optimalizace pro internetové vyhledávače. V internetovém marketingu označuje soubor metod, kterými lze u webu dosahovat lepší viditelnosti ve vyhledávačích, a to speciálními úpravami daných stránek

Meta description tag: Tady je SEO průvodce nastavením

Metadáta. Metadáta sú štrukturované dáta nesúce informácie o primárnych dátach alebo zjednodušene dáta, ktoré poskytujú informáciu o iných dátach. Slovo metadáta pochádza z gréckeho meta = medzi, za + latinského data = to, čo je dané Co psát do HTML tagu Title webových stránek je věčné téma pro všechny majitele webů. Níže je pár ukázek jak nad Titulky přemýšlet. Titulek by měl být poutavý a vyjadřovat co je obsahem stránky. Titulek je vždy vidět ve výsledcích vyhledávaní. Description může být a nemusí být ve výsledcích vyhledávání Lekce 8 - FFmpeg a transcoding - Rotace, titulky, metadata. V minulé lekci, FFmpeg a transcoding - Obrázky, jsme si ukázali jak získávat obrázky z filmů a i naopak vkládat obrázky do videa. Dnes, abychom byli kompletní, si předvedeme ještě další možnosti, které nám FFmpeg nabízí. V FFmpeg tutoriálu se naučíme, jak se. #3 Meta description #4 Strukturovaná data #5 Featured snippety #6 Osnovy a sitelinky #1 Jak vytunit titulky. Titulky jako v devadesátkách. Co funguje #1 Čísla: cena = 1 599 Kč, počet produktů v kategorii (MT nábytek), Příklady CTA. Co funguje #3 Klikuchtivost

Video: 1. lekce - Pište titulky a popisky chytře - SEO Akademie ..

Příklady náplně práce: • SEO copywriting - KW, meta description a případně textace webových stránek (Eplan.cz, Glassor.cz, Novumglobal.eu atd.) • Správa obsahu webu - editorská práce + vlastní tvorba článků • Správa FB stránek • Kontrola kampaní klientů (FB, AdWords, Sklik) a tvorba měsíčních reportů. Při popisu tohoto nástroje - RDF (Resource Description Framework) se opíráme o doporučení konsorcia W3C, které deklarace tohoto nástroje spravuje a poskytuje k volnému užití, podobně jako deklaraci jazyka XML. 2 Metadata. Prakticky pro veškerou činnost aplikací potřebujeme data Jak napsat úspěšný meta title, meta description a meta keyword: Tipy a příklady Meta tagy jsou značky HTML kódu, které se zapisují do hlavičky webu. Přivedou na váš web jak vyhledávače, tak zákazníky

Kvalita vs. kvantita: pište TOP texty s ohledem na SEO ..

 1. Propojená data a příklady jejich využití 13. Query Language, Update, Service Description Aktuální 2013, první 2008 Jak webová data získat (2012) Z relační databáze Schémata, modely, slovníky - Asset Description Metadata Schema (ADMS) Propojená data a příklady jejich využití 31. Katalogizace otevřených da
 2. Vytvořte si z toho příkladu html soubor. Zaměřte parametry obrázku <img>.; Vložte nové odkazy a vyzkoušejte zda fungují
 3. Meta:Sandbox is protected due to vandalism, but i need to unprotected it 180.191.95.6 10:00, 22 April 2020 (UTC) . Not done invalid request.Camouflaged Mirage 10:05, 22 April 2020 (UTC) Semi-protected edit request on 22 April 2020 [
 4. A meta description tag should generally inform and interest users with a short, relevant summary of what a particular page is about. They are like a pitch that convinces the user that the page is exactly what they're looking for. Meta descriptions, however, are not a direct ranking factor. Google says

 1. Pro nahrání balíčku je nejdříve nezbytné připravit validní archivní balíček podle bagit standardu a zabalit jej do souboru *.zip.. Pro nahrání archivního balíčku je nezbytné vyplnit jeho název File name.Následně můžeme přidat uživatelská metadata Package metadata.Zde můžeme využít buď ručního vložení metadat ve fromátu json, případně můžeme nahrát.
 2. Cílová skupina (z angl. target group) je marketingový termín označující skupinu lidí, na kterou se má zaměřit naše oslovení při marketingové či reklamní kampani.. Proč je důležité stanovit si cílovou skupinu. Stanovení cílové skupiny značným způsobem šetří konečné náklady na marketingovou kampaň a rovněž velmi zefektivňuje veškeré marketingové či.
 3. Užitečné meta tagy jsou content-type a content-language, které určují kódování a jazyk stránky. Pomáhají tak správně zobrazovat i indexovat text obsažený na stránce. Oba tagy je vhodné umístit již na začátek hlavičky (head). Dále se ještě používá description, který slouží ke stručnému popisu obsahu stránky.
 4. Meta Description. Meta popisek je krátký text pod titulkem stránky, který se zobrazí ve výsledcích vyhledávání. Ideální délka je mezi 150 až 160 znaky. I když Google používá meta popisy jako hodnotící faktor ve svém vyhledávacích algoritmu jen ve velmi malé míře, může vám meta popisek zvýšit míru prokliku. Buďte.
 5. Metadata. Tento termín vznikl ve 2. pol. 20. stol. v kontextu počítačové komunikace informací.Jsou to strukturovaná data, která nesou informace o primárních objektech.Data, která nějakým způsobem popisují ty základní digitální objekty, které jsou v repozitářích nebo v digitálních knihovnách uloženy, s tím, že mohou být různého charakteru
 6. Metadata e-disertac •<DDB.Description.Note> •Ruční doplňování katalogizačních záznamů ve formátu MARC 21 •Příklady konverzí z MARC21 do DC/HTML, DC/RDF (OCLC) Návrh postupu vytvoření národního standardu metadat e-disertac.
 7. meta description, popisek webu, který se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání hned pod odkazem na Váš web. Dalším důležitým místem mohou být položky hlavního menu či H1 nadpisy. To jsou ty, které mají největší váhu. Nesmíme ale zapomínat na využití klíčových slov v textu. Pár let zpátky si ještě vyhledávače.

Meta description - automaticky, nebo manuálně? - Webtr

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v A #3 Meta description #4 Strukturovaná data #5 Featured snippety #6 Osnovy a sitelinky #1 Jak vytunit titulky. Titulky jako v devadesátkách. Co funguje #1 Čísla: cena = 1 599 Kč, počet produktů v kategorii (MT nábytek), Příklady CTA. Co funguje #3 Klikuchtivost The work is divided into several parts. At first we focus on introduction model species of invertebrates in textbooks. In other part it focus on meanings and function of textbooks. In the third section are textbooks with description of their suitability for learning. Key words: invertebrates, schools' texbooks, model example Html meta obsah je druh klíčové komponenty kterékoli z metaznaček, protože právě s jeho pomocí je některému z atributů přiřazena konkrétní hodnota. Ale metadata lze přiřadit bez použití obsahu, ačkoli to vyžaduje profesionální přístup k optimalizaci. Dva příklady (jak můžete nebo nemusíte používat obsah)

BLOG. Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky Příklady bezbariérových nutností. Věcí, které pro opravdový bezbariérový a přístupný existují, najdeme obrovskou spoustu. Skoro bych ani nevěděl, kde začít. Pokusím se pro vás shrnout názorné a důležité příklady, které jako vývojář nebo uživatel můžete vnímat automaticky nebo o nich vůbec netušíte Z. Řepišová. XML - příklady aplikací. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 5, s. 3-6 Příklad: Jsem administrátor webové stránky o filmu Rocky. Na stránce mám informace o tom, kdy byl film natočen, kdo tam hrál, kdo film režíroval, do jakého žánru film spadá atd. Tyto informace potřebuji nějakým způsobem strukturovat, aby byly čitelné a srozumitelné i pro stroje Meta description - popisek webové stránky, která byla zadána při vytváření analýzy H1 Headings - text, který se nachází v nadpisu první úrovně (tagy) Page size - velikost webové stránky, která byla zadána při vytváření analýzy, v bajtech Příklad.. Máme slovo SEO

Emotikony použitelné v SERPu Googl

Praktický příklad vidíte na obrázku 4, kde je vidět v našem účtu GSC celkový počet zobrazení na dotaz: meta description. Počet zobrazení tohoto klíčového slova ukazuje, jak často se náš web zobrazuje pro dané klíčové slovo ve výsledcích vyhledávání Google Mýty o SEO. #1. Hlavním cílem SEO je být první na nejdůležitější klíčová slova. Ve skutečnosti, na pozici na jedno klíčové slovo vůbec nezáleží. Mnohem důležitějším cílem než pozice je návštěvnost lidí, které zajímá váš obsah, a jsou ochotni za něj zaplatit. Být první na hlavní klíčové slovo je. A clear description is used to help users orient and understand, or to cite, the stored datasets. It is recommended to add a description of the particular dataset and the structure of the directory.If these are described in a separate documentation file in the dataset (e.g., documentation.txt, readme.txt, ctimne.txt), please mention this file

Začínáme se SEO optimalizací - On-page faktory WEB v pořádk

exiftool a.jpg. A basic command to extract all metadata from a file named a.jpg. 1) Basic write example. exiftool -artist=me a.jpg. Writes Artist tag to a.jpg. Since no group is specified, EXIF:Artist will be written and all other existing Artist tags will be updated with the new value ( me ). 2) Write multiple files Příklad je podle W3C upravený pro češtinu (atribut lang). Webové soubory uložené v UTF-8 by neměly mít na začátku BOM značku (tzv. byte order mark, což bohužel dělá například Zápisník z MS Windows). V systému MS Windows proto pro editaci používejte volně šiřitelný Notepad++ Extensible Stylesheet Language Transformations. Transformace XSLT ( Extensible Stylesheet Language Transformations) slouží k převodům zdrojových dat ve formátu XML do libovolného jiného požadovaného formátu, nejčastěji HTML, jiného XML nebo libovolných jiných datových struktur Meta descriptions are also critical to achieving a good click-through rate from search engines, and you'll need to pay attention to them if you want to increase your organic traffic. In this article, we'll go in-depth about the role of meta descriptions in SEO, discuss their benefits, then show how to optimize your own in three different ways Příklad kalkulace: 1 server, 5 PC stanic, 1 tiskárna, 1 síťový prvek + 2x měsíčně pravidelná kontrola a údržba = konečná cena 3.100,-Kč / měsíc. Pages s chybějícím nebo prázdným Meta Description Tag. 7 pages have missing or empty meta description tag

Základní SEO - Shoptet podpor

Designed metadata schema is compared with existing metadata schemas used for similar purposes. The study comprises selected examples set of these systems description main types (classification schemes, thesauri, subject headings schemes). Keywords: knowledge organization systems, metadata description, metadata elements, NKO Jako příklad uvádí svého klienta, na jehož autě byla při nehodě způsobená škoda, která v neznačkovém servisu přišla na 102 000 korun. Pojišťovna však klientovi uhradila pojistné plnění ve výši 67 333 korun

20. Odkazy na Internetu. 1. Formát EDN: extensible data notation. V dnešním článku se seznámíme se základními vlastnostmi datového formátu pojmenovaného EDN, což je zkratka celého názvu Extensible Data Notation. Tento formát, který je primárně určený pro přenos strukturovaných dat mezi různými systémy a službami. Význam druhého a popř. dalších prvků již závisí na konkrétní značce - například u vektoru [:title xxx] je druhým prvkem obsah značky title, zatímco u vektoru [:meta] je druhým prvkem mapa s atributy. 4. Druhý demonstrační příklad - kombinace statických a programově generovaných da GeoDCAT INSPIRE metadata ve světě Otevčených Dat Štěpán Kafka, Help Service Remote Sensin Standardy. V oblasti automatizace knihoven hrají důležitou roli technické a další standardy. Dodržování standardů zajišťuje interoperabilitu mezi různorodými systémy a umožňuje knihovnám: spolupracovat s dalšími knihovnami (ať již používají totožné nebo různé knihovní softwary), např. v rámci regionu (výměnné.

Kurz HTML - jak na meta-tagy v HTML Interval

Měli byste zvládnout tyto příklady: 1,2,3,9,12,14,16 - na těchto sedm příkladů by vám měla stačit jedna vyučovací hodina. (Pokud si někdo neví rady, dá se na youtube najít video s postupem řešení - <xref:System.ServiceModel.Description.ServiceMetadataBehavior.HttpsGetEnabled%2A>Vlastnost určuje, zda jsou vrácena metadata pro požadavek https/Get. - <xref:System.ServiceModel.Description.ServiceMetadataBehavior.HttpsGetUrl%2A>Vlastnost (ve spojení se základními adresami) Určuje adresu https/Get Note: The Use selection list option is only available if a list has been created with the List of Values tool. To configure this metadata field as a selection menu: Select the Use selection list check box.. Select a list name from the menu. Select the Mandatory check box to set this metadata to be mandatory on the Edit Metadata page.. Note: Mandatory metadata must be completed before a record. How to Write a Meta Description in 5 Steps https://clickhubspot.com/meta-5-stepsThink meta descriptions aren't important? Think again. Follow these tips to w.. dc.description.abstract: Práce pojednává o roli USA v boji proti globálnímu terorismu na příkladu Afghánistánu. Pomocí konceptu teorie rolí a kvalitativní obsahové analýzy jsou vytvořeny národní role pro prezidentské administrativy G. W Bushe, B. H. Obamy a D. J. Trumpa

Page.MetaDescription Vlastnost (System.Web.UI) Microsoft ..

Záznam o dopravní nehodě. Ke každé dopravní nehodě, k níž nebyla přivolaná ČR (Policie ČR nemusí být přivolána v případech, kdy nedošlo ke zranění nebo k hmotné škodě vyšší než 50 000 Kč), musí být sepsán písemný záznam. K tomuto účelu existuje formulář tzv. Záznam o dopravní nehodě Metadáta sú štrukturované dáta nesúce informácie o primárnych dátach alebo zjednodušene dáta, ktoré poskytujú informáciu o iných dátach. Slovo metadáta pochádza z gréckeho meta = medzi, za + latinského data = to, čo je dané Je založen na technologii Resource Description Framework (RDF), která integruje širokou škálu aplikací využívajících syntaktický zápis v XML a identifikátory URI pro pojmenovávání. Příklady ostatních MD std. IMS, SCORM (e-learning) GDL (dig. knihovny) ebXML (e-business) Metadata - příklady Dublin Core jednoduchý.

Metadata - Wikipedi

What is a meta description - complex SEO guide Spotib

Slovník: Co to je Meta tag - meta značka → BECORP studi