Home

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN 10

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Přílohy Sdělení ČSÚ ze dne 17. prosince 2020 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10 ISBN: 978-80-7472-168-7. MKN-10 má zajistit, aby ve všech členských státech Světové zdravotnické organizace (SZO) byly nemoci, úrazy, příčiny smrti a další přidružené zdravotní problémy stejně vykazovány, stejně tříděny a tudíž byly mezinárodně srovnatelné. České znění MKN-10 bylo závazně zavedeno k 1.1.1994 O MKN-10. Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (MKN) (v originále International Classification of Diseases and Related Health Problems, zkráceně ICD) je publikace Světové zdravotnické organizace (WHO), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností MKN-10: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize (kapesní formát) - je výsledkem revize, jež vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) v Ženevě a na které se podílela řada odborníků, komisí a konferencí na mezinárodní i národní úrovni mkn-10 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů je výsledkem revize, jejíž přípravu koordinovala Světová zdravotnická organizace (WHO) a na které se podílela řada odborníků, komisí a konferencí na mezinárodní i národní úrovni

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) je určena zejména pro statistiku příčin smrti, pro sledování zdravotního stavu obyvatel (např. zdravotnické registry, pracovní neschopnost) a pro účely zdravotního a sociálního pojištění Klasifikace; Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Vytisknout . Content for chosen language was not found. Go to home page in new language selected. Stay on page in original language Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) je výsledkem revize, jejíž přípravu koordinovala Světová zdravotnická organizace (WHO) a na které se podílela řada odborníků, komisí a konferencí na mezinárodní i národní úrovni. Na přípravě desáté revize se svými připomínkami od zástupců odborných společností podílela i Česká republika

Klasifikace her, klasifikace her

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelnýc

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) je výsledkem revize, jejíž přípravu koordinovala Světová zdravotnická organizace (WHO) a na které se podílela řada odborníků, komisí a konferencí na mezinárodní i národní úrovni. Na přípravě desáté revize se svými připomínkami od zástupců odborných společností. MKN-10 - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Desátá revize, MKN - 10, aktualizovaná druhá verze k 1. 1 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - Abecední seznam, je výsledkem revize, jejíž přípravu koordinovala Světová zdravotnická organizace (WHO) a na které se podílela řada odborníků, komisí a konferencí na mezinárodní i národní úrovni

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených

 1. ISIN Informační systém infekčních nemocí KHS Krajská hygienická stanice LPZ List o prohlídce zemřelého MKN-10 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize NZIS Národní zdravotnický informační systém WHO Světová zdravotnická organizac
 2. Aktuální verze MKN-10. 43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993
 3. 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí Zobrazena je česká verze, platnost od 1. 1. 2021. Přejít do verze pro rok 202
 4. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN) pro popis zdravotního stavu z hlediska etiologie. ÚZIS ČR na základě pověření Ministerstva zdravotnictví ČR dlouhodobě připravuje český překlad MKN a zajišťuje elektronickou publikaci vlastní klasifikace a souvisejících podkladů
 5. Její výběr je založen na pravidlech obsažených v MKN-10 (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů). Životní pojištění pro případ smrti je často nazýváno pojištěním smrti z jakýchkoliv příčin, byť v pojistných podmínkách jsou stanoveny výluky, kdy pojistitel pojistné.
 6. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdra-votních problémů, dále jen MKN, (v originále International Sta-tistical Classification of Diseases and Related Health.
 7. V této publikaci, která má povahu oficiální pomůcky pro všechna interesovaná pracoviště, je uveden podrobný seznam nemocí, úrazů a příčin smrti (MKN) ve znění 9. decenální revize Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti

Platná verze MKN-10 Pro rok 2017 je platnou verzí Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované vydání 10. revize ve znění aktualizované druhé verze platné k 1. 4. 2014 (dále jen MKN-10). Tato verze MKN-10 zahrnuje Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů(2) prošla od roku 1893 dlouhým vývojem a v současné době je používána již její 10. revize (MKN-10). Tato klasifikace je běžně používaná v každodenní praxi, např. ve statistických přehledech, v komunikaci se zdravotními pojišťovnami.

Úvod - ÚZIS ČR

Lékařská literatura, Rodina, Zdraví MKN - 10 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN - 10 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Pro rok 2016 je platnou verzí Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované vydání 10. revize ve znění aktualizované druhé verze platné k 1. 4. 2014 (dále jen MKN‐10). Tato verze MKN‐10 zahrnuje Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - desátá revize (MKN-10), aktualizovaná verze platná od 1.1.2013, viz Předpis č. 426/2012 SB. Aktuální verze MKN-10 je k dispozici ZDE. Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii - 3. vydání (MKN-O-3),.

ÚZIS ČR | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN) V České republice je platná Mezinárodní klasifikace nemocí tzv. MKN-10 od roku 1994. MKN je publikace Světové zdravotnické organizace (WHO), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních. Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (v češtině označovaná zkratkou MKN, v anglickém originále International Classification of Diseases and Related Health Problems, zkratka ICD) je publikace, která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností

MKN 10 je označení pro Mezinárodní klasifikaci nemocí a její desátou revizi. Oficiální název je Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Účinnosti v České republice nabyla v roce 1994. Klasifikace má své počátky v 18. století, kdy se ale týkala pouze příčin smrti • Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. decenální revize v českém překladu, zkráceně označovaná jako MKN-10 podle sdělení ČSÚ ze dne 28. listopadu 2012 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - desátá revize (MKN-10), vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů- desátá revize - zkráceně označovaná jako MKN-10 (sdělení ČSÚ ze dne 13. listopadu 2011 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (částka 119/2011 Sb.). Nová elektronick

O Mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 klasifikac

(8) Mezinárodní klasifikací nemocí se pro účely této vyhlášky rozumí Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů v jejím aktuálním znění (MKN-10) 4). § 4 V případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům se stanoví úhrada podle § 5 až 19. § Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) je určena zejména pro statistiku příčin smrti, pro sledování zdravotního stavu obyvatel (např. zdravotnické registry, pracovní neschopnost) a pro účely zdravotního a sociálního pojištění. Náležitosti a podrobnosti použití MKN. MKN-10 -Abecední seznam (aktualizovaná verze k MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - abecední seznam Desátá revize aktualizovaná verze k 1.1.2013 World Health Organization Geneva 2008 WHO / SZO Bibliografický katalogový záznam MKN - 10: Mezinárodní.

Mezinárodní klasifikace nemocí - 10

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) International Classification of Disseases for Oncology (ICD-O-3) eské vydání: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii 2004, třetí vydání, eská verze (MKN-O-3 mkn-10 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů je výsledkem revize, jejíž přípravu koordinovala Světová zdravotnická organizace (WHO) a na které se podílela řada odborníků, komisí a konferencí na mezinárodní i národní úrovni Tato aktualizovaná verze MKN-10 vstoupí v platnost. V České republice je popis zdravotního stavu pacienta pro potřeby vykazování zdravotní péče pro statistické účely a úhradové mechanismy plátců popisován pomocí kódů Mezinárodní klasifikace nemocí (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize, MKN-10)

MKN-10 MEZINÁRODNÍ STATISTICKÁ KLASIFIKACE NEMOCÍ $ 3 ,'58ä(1é&+ ='5$9271Ë&+ 352%/e0 # Desátá revize obsahová aktualizace k 1. 1. 201 zdravotních problémů (MKN-10) Sdělení ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémům (MKN -10), znění sdělení č. 340/2011 Sb. TNM klasifikace zhoubných novotvarů (TNM) Sdělení ČSÚ ze dne 17. ledna 2005 k zavedení TNM klasifikace Mezinárodní klasifikace nemocí (oficiální a úplný název - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a příbuzných zdravotních problémů; ustálená zkratka MKN nebo MKN-10, mezinárodně ICD nebo ICD-10) je systém položek, kterými se označují jednotlivé nemoci a jejich varianty podle dohodnutých a stanovených kritérií.

1 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Klasifikace nemocí dle WHO. V České republice je tato klasifikace v plat - nosti od roku 1994. 2 Termínem návykové chování budu v práci označovat závislost z obecného úhlu pohle-du. Tedy jak závislost látkovou, tak nelátkovou MKN 10 MKN-10 MEZINÁRODNÍ STATISTICKÁ KLASIFIKACE NEMOCÍ A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ 'HV£W£UHYL]H TABELÁRNÍ ČÁST aktualizovaná druhá verze k 1. 1. 2009 WHO / SZO Bibliografický katalogový záznam MKN - 10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. -

MKN-10 / Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 10. revize MKN (dokumenty, tabelární část, instrukční příručka, abecední seznam) NUTRITION POLICY DATABASE Výživová politika evroých zemí, sledování výživového stavu obyvatelstva, výživová doporučení a intervence. OECD. F63.0 (MKN - 10): Patologické hráčstv Samotná koncepce poruch výživy dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) ne vždy odpovídá modernímu pojetí a terminologii malnutrice běžně používané v klinické praxi a výzkumu. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: MKN-10: desátá revize: aktualizovaná druhá verze k. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a příčin smrti je v současné době platná ve své 10. revizi (MKN-10). Od roku 1996 jsou v období mezi revizemi vydávány Světovou zdravotnickou organizací pravidelné updaty, v roce 2003 bylo vydáno 2., aktualizované vydání MKN-10

Objednávka knihy MKN-1

MKN Property Group was established in 1996 to carry out property development and investment in Ireland, the USA and the UK Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3) TNM klasifikace zhoubných novotvarů (TNM) Klasifikace. zdravotní služby v e srovnatelném celkovém rozsahu a struktuře jako poskytovatel, pro kterého se ustanovení o srovnatelném poskytovateli používá. (8) Mezinárodní klasifikací nemocí se pro účely této vyhlášky rozumí Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 4). § a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2021 aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) MKN-10, 2018. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (I. svazek - Tabelární část, české znění 1. 1. 1994). ISBN 978-80-7472-168-7. Š., 2019. Jsou metabolická onemocnění příčinou všech nemocí? Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-5292-4

Mezinárodní klasifikace nemocí: mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize MKN-10. (1992). Vyd. 3. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Cílem textu je nabídnout jeden z možných pohledů na stanovení diagnostického kódu pro specifické vývojové poruchy řeči a jazyka tak, jak jsou uvedeny v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10). Důvodem této rozvahy je námi vnímaná nejednotnost. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. rev., aktual. 2. verze k 2009, BOMTON agency, 2008, 862 str., A5, v. Mezinárodní klasifikaci nemocí schválila WHO v roce 2001. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN) V České republice je platná Mezinárodní klasifikace nemocí tzv. MKN-10 od roku 1994 Mezinárodní klasifikace nemocí, zdravotnické klasifikátory 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 1.1. Úvod MKN, celým názvem Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených statistických problémů, v originále International Classification of Diseases an

Pravidla pro kódování vybraných nemocí krve, krvetvorných orgánů a některé V systému IR-DRG je jako kódovací nástroj použita Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - 10. revize (MKN-10) aktualizovaná k 1. 1. 2018. [1, 2, 3 této vyhlášky rozumí Mezinárodní statistická klasi-fikace nemocí a přidružených zdravotních problémů v jejím aktuálním znění (MKN-10)4). Částka 173 Sbírka zákonů č. 428 / 2020 Strana 4579 4) Sdělení Českého statistického ú řadu č. 290/2019 Sb., o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a p i Světová zdravotnická organizace. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, Desátá revize. Praha : Ústav zdravotnických informací a statistik ČR a BOMTON agency, s.r.o., 2008. 860 s. ISBN 978-90-904259--3. 2 Světová zdravotnická organizace

464/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o ..

Její výběr je založen na pravidlech obsažených v MKN-10 (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů). Životní pojištění pro případ smrti je často nazýváno pojištěním smrti z jakýchkoliv příčin, byť v pojistných podmínkách jsou stanoveny výluky, kdy pojistitel pojistné. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Desátá revize (dále jen MKN - 10) řadí mezi poruchy příjmu potravy: mentální anorexii, atypickou mentální anorexii, mentální bulimii, atypickou mentální bulimii, přejídání spojené s psychologickými poruchami, zvracení spojené s. V současné době platí MKN - 10 - desátá verze (od roku 1994) Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (např. C 50.4 - nádor

Číselník diagnóz CIS_DIAGNOZ (MKN - 10

MKN-10 je Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů světové zdravotnické organizace (WHO). V pásmu věku 65+ jsou důchodci, jejichž splatnost důchodu předchází datu, kdy dosáhli 65 let, invalidní důchod je jim transformován na starobní v měsíci, který následuje po měsíci, kdy. postižení používá Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - Desátá revize -10) vydaná Světovou zdravotnick(MKN ou organizací (WHO). A) Druh postižení F 70-79 Mentální retardace . 13 B) Stupeň postižen Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-11/MKN-11 rizeniskoly . MKN-10 MEZINÁRODNÍ STATISTICKÁ KLASIFIKACE NEMOCÍ $ 3 ,'58ä(1é&+ ='5$9271Ë&+ 352%/e0 # Desátá revize obsahová aktualizace k 1. 1. 201 ; Our branches are all open. With a few safety measures in place to keep us all safe. We're also social distancing in-branch and on deliveries MKN-10: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: RDF: Formát RDF představuje množinu grafů tvořených trojicemi subjekt-predikát-objekt: RÚIAN: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: WHO: World Health Organization (Světová zdravotnická organizace

495/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání ..

 1. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), je novou revizí, jejíž přípravu řídila Světová zdravotnická organizace (WHO) a na které se podílela řadaodborníků. Definovala též závislost na nikotinu, po
 2. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Sdělení ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémům (MKN -10), ve znění sdělení č. 430/2008 Sb., sdělení č. 340/2011 Sb. a sdělení č. 426/2012 Sb
 3. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů : MKN-10 : desátá revize : obsahová aktualizace k 1. 1. 2018 / editoři českého překladu: Dalibor Slovák, Petra Przeczková, Šárka Daňková a Miroslav Zvolský
 4. MKN-10 MEZINÁRODNÍ STATISTICKÁ KLASIFIKACE NEMOCÍ A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ 'HV£W£UHYL]H TABELÁRNÍ ČÁST aktualizovaná druhá verze k 1. 1. 2009 WHO / SZO Bibliografický katalogový záznam MKN - 10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize
 5. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Zavedena sdělením ČSÚ č. 495/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) s účinností od 1. ledna 2004

MKN-10 - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a

 1. 5 MKN-10: mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů : desátá revize : obsahová aktualizace k 1.1.2018. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2018. ISBN 978-80-7472-168-7. 6 MÍLEK, Petr. Syndrom vyhoření
 2. MKN-10 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - Desátá revize MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí eské republiky MVR Ministerstvo vnitra eské republiky MŠ Mateřská škola MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy eské republik
 3. ICD - International Classification of Diseases eské vydání: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) International Classification of Disseases for Oncology (ICD-O-3) NHL • obstipace, renální cysta,
 4. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10), jejímž patronem je Světová zdravotnická organizace (WHO), řadí syndrom ADHD do oddílu F90-F98 - Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání. Bližší klasifikace hodnotí syndrom ADHD jako.
 5. 2 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10; desátá revize; aktualizovaná verze k 1. 1. 2013) má zajistit, aby nemoci, úrazy, příiny smrti a další přidružené zdravotní problémy byly stejn vykazovány a třídny ve všech lenských státech Svtové zdravotnick é organizace (Worl
 6. Na prvním místě invalidizace jsou nemoci svalové, kosterní soustavy a pojivové tkáně (28%), na třetím místě nemoci oběhové soustavy (9%) a na čtvrtém místě novotvary (8%), na pátém místě poranění, úrazy, jiné následky (4%). MKN - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních.

MKN-10 » Linkos.c

 1. 4 Viz Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, desátá revize (MKN-10) Ženeva, Světová zdravotnická organizace, 2007. 5 Pojmy návyk a závislost jsou v těchto pokynech užívány synonymně, stejně jako v preambuli a článcíc
 2. u a noradrenalinu NÚ nežádoucí účinek, účink
 3. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (2008) definuje jedince trpící emočně nestabilní poruchou osobnosti hraničním typem jako jedince s neschopností ovládat své afekty a neschopností předpovídat své chování, s neodhadnutelnou náladou, s pocity vlastní prázdnoty, s neurčitou.

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 17

 1. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - desátá revize - zkráceně označovaná jako MKN-10 (sdělení ČSÚ ze dne 13. listopadu 2011 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (částka 119/2011 Sb.). Nová elektronick
 2. 2009 WHO / SZO Bibliografický katalogový záznam MKN - 10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. - 2 akutní reakce na stres mkn. Akutní leukemie » Medixa.org; Akutní leukemie je vážné onemocnění bílých krvinek, při kterém se tvoří krvinky nefunkční Cévní mozková.
 3. Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) Statistické klasifikace ve správě Ministerstva zdravotnictví: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10 ; Obory vzdělání regionálního školství,Kódy studijních programů a oborů,KKOV,AKS ; www.czso.cz
 4. Desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí řadí záškoláctví mezi poruchy chování, do podskupiny socializovaných poruch chování, které charakterizuje opakované asociální nebo vzdorovité chování. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
 5. Mezinárodní klasifikací nemocí se pro účely této vyhlášky rozumí Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 4. § 4 V případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům se stanoví úhrada podle § 5 až 20 Otok jedné dolní končetiny (hluboká žilní.
 6. MKN-10 -Abecední seznam (aktualizovaná verze k - Rode . MKN-10 - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Praha: Bomton Agency, 2009. ISBN 13: 978-80-904259-1. MORALES, R. C. Orofaciální regulační terapie: metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Praha: Portál, 2006. ISBN 80.

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 4

Mezinárodní klasifikace nemocí: mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decennální revize MKN-10. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Vágnerová, M. (2012). Psychopatologie pro pomáhající profese zveřejnil výdaje zdravotních pojišťoven (ZP) podle diagnóz MKN-10 (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů) v letech 2010 až 2017. Na grafu þ. 1.1 lze vidět změny výdajů za toto období v milionech K. Na þás Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (2008) definuje jedince trpící emočně nestabilní poruchou osobnosti hraničním typem jako jedince s neschopností ovládat své afekty a neschopností předpovídat své chování, Krvácení je nutno zastavit (chirurgickým zásahem) a doplnit krevní ztrátu infuzí, popáleniny se sterilně kryjí a doplňuje se. Statistické klasifikace ve správě Ministerstva zdravotnictví: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Mezinárodní klasifikace nemocí pro. Zdravotní pojišťovn ; Statistické klasifikace ve správě Ministerstva zdravotnictví: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3) TNM klasifikace zhoubných novotvarů (TNM). Klasifikace právních norem. Kritérium právní síly

Mezinárodní klasifikace nemocí - MKN-10 (Kolektiv autorů

Ví se, že čím má člověk nižší puls, tím má lepší předpoklady pro delší život Statistické klasifikace ve správě Ministerstva zdravotnictví: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3) TNM klasifikace zhoubných. 2.3 Klasifikace duševních poruch S vývojem klasifikace je velice úzce spjato poznání o příčinách a průběhu jednotlivých onemocnění. Mezi psychiatrické klasifikační systémy patří Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-10) z roku 1992 a Diagnostický a statistický manuál duševních poruch1, 4. revize (DSM-IV MKN 10 • Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů -MKN-10 • V roce 2004 vydalaWHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vzniklo české • F50-F59 Syndromy poruch chování‚ spojené sfyziologickými porucham 8

Klasifikace schizofrenie, schizotypálních poruch a poruch s bludy dle MKN-10 Do tohoto oddílu byly seskupeny: schizofrenie jako nejdůležitější člen této skupiny‚ dále schizotypální porucha‚ poruchy s trvalými bludy a větší skupina akutních a přechodných psychotických poruch. Schizoafektivní poruchy zůstávají v. Jediná organizace, která udává statistická data o počtu zrakově postižených v ce-losvětovém měřítku, je Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO) Na základě svého odhadu na rok 2010 uvádí, že na světě žije celkem 39 mil nevidomých a 24 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. 10. revize. (zkratka MKN 10) » International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems. Statistické klasifikace ve správě Ministerstva zdravotnictví: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3) TNM klasifikace zhoubných novotvarů (TNM) Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. 10. revize. (zkratka MKN 10) » International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems: Naturam expellas furca, tamen usque recurret (lat.) >> Vyháněj přírodu násilně, ona se přece zas vrátí..