Home

Němčina členy

Německé členy Německá gramatik

Německo-český slovník. Kvalitní on-line slovníky, překlady, konverzace, gramatiky, témata a jazykové hry zdarma Rychlý překlad slova člen do němčiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Německo-český slovník zdarma

Jak v němčině určit člen - Michaela Skopalov

Členy v němčině. Němčina, stejně jako mnohé další jazyky, má gramatický jev, který pro češtinu není typický - členy. V německém jazyce se totiž neskloňuje pomocí koncovek (dívk a, dívk u, dívc e, dívk y ), nýbrž pomocí předložek a členů. Udávají však nejenom pád, ale také rod a číslo podstatných jmen. Člen. Německá podstatná jména jsou buďto: mužského rodu (der Mann - muž), ženského rodu (die Straße - ulice), nebo středního rodu (das Hotel - hotel). Je to naznačeno členem nebo zájmenem před podstatným jménem. Člen je s podstatným jménem nerozlučitelně svázán. Neurčitý člen se používá. Německá gramatika Typ jazyka Typ jazyka: flexivní jazyk. Slovosled Druh slovosledu: SVO, částečně volný. Větné členy, které mohou být nevyjádřeny: všechny členy musí být vyjádřeny. Člen Člen určitý: der (mužský), die (ženský), das (střední), die (množné číslo). Člen neurčit.

Členy v němčině (1. pád) Německá podstatná jména se bez členu, ať už určité nebo neurčitého, vyskytují jen vzácně. Podstatná jména v němčině jsou často jiného rodu než v českém jazyce. Proto užitečné učit se německá slovíčka zároveň s jejich členy Schlacht um die Burg. Die Feinde haben zuerst angezündete Feile hinter Mauer geschossen, um die Verteidiger abzulenken. Dann sind sie über Grabe gelangt, der unter Mauer war. Obwohl die Verteidiger hinter Burgzinn sie mit Pfeilen beschossen, haben sie ihre Sturmleitern an Mauer geheftet und sind auf Wehrgäng gedrungen Spisovná němčina vznikla z hornoněmčiny. Němčina se píše latinkou se spřežkovým pravopisem. Má 7 krátkých a 8 dlouhých samohlásek, typické jsou zaokrouhlené samohlásky jako je ö a ü. Přízvuk je většinou na první slabice. V němčině existují pouze 4 pády, skloňuje se prostřednictvím členů a koncovek Jak na členy v němčině? V tomto videu si ukážeme pár snadných pomůcek, díky kterým můžete rychle a správně poznat člen u německých podstatných jmen - střední..

Členy v němčině a jejich použití - perfect-world

 1. Člen stojí vždy před podstatným jménem a je buď určitý, neurčitý, nebo nulový. Více na www.i-Lector.co
 2. Člen má v němčině několik funkcí: a) označuje gramatický rod podstatného jména. der (ein) Mann - mužský rod, die (eine) Frau - ženský rod, das (ein) Kind - střední rod. b) vyjadřuje pád a číslo podstatného jména. dem (einem) Mann - 3. pád, jednotné číslo. c) pomocí členu můžeme většinu slov tzv.
 3. Německé členy Členy v němčině Německá gramatik . Členy. Podstatná jména v německém jazyce jsou stejně jako v češtině rodu: mužského, ženského nebo středního. K rozlišení, jakého rodu podstatná jména jsou, se používají právě členy. Německá podstatná jména je možné použít s těmito druhy členů.
 4. Základní německá gramatika Časy, členy, koncovky, negace, předložkové vazby se slovesy, rody, silná a nepravidelná slovesa, skloňování, slovosled.

Členy Němčina snadno & rychl

Neurčitý člen Neurčitý člen v němčině Mluvíme-li o nějaké osobě či věci poprvé, používáme člen neurčitý. Neurčitý člen tak označuje věci neznámé, nezmíněné, blíže neurčené. Do češtiny překládáme neurčitý člen jako nějaký, nějaká nebo nějaké, popř. jeden, jedna, jedno. Např Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné

7) Člen sem, člen tam. Základem je, že každé podstatné jméno v němčině potřebuje svůj člen (toto pravidlo samozřejmě následuje řada výjimek). Myslíme si, že přítomnost členu tolik neovlivní význam věty. Podstatné jméno a člen jsou však jako Romeo a Julie. Prostě k sobě patří Němčina na internetu zdarma! Web, na kterém naleznete testy, vysvětlení gramatiky a slovní zásoby, reálie, a mnoho dalšího z oblasti německého jazyka a germanistiky. Němčina s námi bude snadná! Jste tu poprvé? Otevřete si našeho průvodce webem Dny v týdnu. Naučte se, jak vyjádřit dny v týdnu němčina. Povšimněte si, že se píšou s počátečním velkým písmenem. Welcher Tag ist heute? Co je dnes za den? Zvuk je k dispozici u všech německých slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo

'vlak' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. UČÍME SE SLOVÍČKA rodina / die Familie die Mutter matka die Oma babička. Němčina rozlišuje tři rody jako čeština - mužský, ženský a střední.. Určitý člen []. Určitý člen v prvním pádu pro mužský rod je der, pro ženský die a střední das.Při učení podstatných jmen je nutno se naučit i člen, který se s ním pojí Německá podstatná jména a jejich člen. Stejně jako angličtina, rozlišuje také němčina tři druhy členů. Jsou to člen určitý, neurčitý a nulový. Ptáte se, k čemu jsou potřebné členy

Členy :: Němčina dom

Artikel / Členy . Členy se v němčině používají k označení rodu, pádu a čísla podstatného jména (v němčině se podstatná jména píší vždy s velkým písmenem!). Rozdělujeme je na členy určité a neurčité (více k jednotlivým druhům členů najdete v podkapitolách). Oproti češtině existují pouze ve 4. pádech Neurčitý člen v němčině. Mluvíme-li o nějaké osobě či věci poprvé, používáme člen neurčitý. Neurčitý člen tak označuje věci neznámé, nezmíněné, blíže neurčené. Do češtiny překládáme neurčitý člen jako nějaký, nějaká nebo nějaké, popř. jeden, jedna, jedno. Např. Er malt eine Katze. - Maluje. Německý jazyk je známý svými složeninami. Díky tomu má v podstatě pojmenování pro skoro všechno, co bychom v češtině popisovali jednou nebo dvěma větami. Skládat je možné nejen podstatná jména, ale i přídavná jména a podstatná jména. Složenina přebírá vždy člen podstatného jména na konci složeniny Člen neurčitý ; Vynechávání členu Zápor v němčině; Tvoření slov v němčině. Člen určitý a neurčitý der die das ein eine einer - test z němčiny. Popis stránky *. • Člen určitý der a neurčitý ein - pádové otázky - pády v němčině. • J.číslo:1. pád der Vater die Mutter das Kind 2. pád des Vaters der Mutter des Kinds 3. pád dem Vater der Mutter dem Kind 4. pád den Vater die Mutter das Kind.

Člen u podstatných jmen - Mein Deutsc

 1. átorem v podobě např. přivlastňovacího zájmena, ukazovacího zájmena nebo číslovky viz. kapitola Člen v němčině. Pády má němčina pouze čtyři: 1. pád - wer (kdo), was (co
 2. Členy: mix. Die Geisterburg In Dorf in Wäldern hörte bekannter Weltenbummler, dass es in nahen Burg spukt. Dorfbewohner erzählten ihm von Gestalt in weißer Kleidung, die durch Burg jede Nacht herumwandert, und von großen schwarzen Hund, der Burg bewacht. Weltenbummler glaubte kein Wort, er glaubte nicht an Geister und Gespenster, und er entschied sich Burg zu besuchen und dort zu.
 3. Modul Německá gramatika obsahuje kolekci odkazů na stránky obsahující přehledy gramatiky, časování sloves, nepravidelná slovesa, popisy gramatických jevů, zájmena, přídavná jména, spojky, předložky a další užitečné informace důležité pro naučení gramatiky
 4. Člen určitý se v množném čísle skloňuje pro všechny tři rody stejně (v němčině se v množném čísle rod podstatných jmen nerozlišuje).. die, der, den, die . Člen něurčitý nemá množné číslo. Podstatná jména, která by v jednotném čísle měla člen neurčitý, kladou se v množném čísle bez členu
 5. Domů » Články » Android » DER Computer, DIE Technik, DAS Handy - učte se německé členy, ať už jste kdekoli. Aplikace jménem Der Die Das, jak se skutečně i na oficiálním Google Play jmenuje, nabízí rozsáhlý německý slovník.Jediný rozdíl oproti klasickým překladovým slovníkům je ten, že žádnou definici ani jednoslovný překlad po zadání požadovaného hesla.
 6. Určitý a neurčitý člen v němčině. 06.10.2013 11:56. V němčině se používá stejně jako v mnoha jiných jazycích člen určitý a neurčitý. Neurčité členy EIN a EINE: - používá se před podstatnými jmény, které dosud neznáme. Tam je (nějaký) muž. - Dort ist ein Mann

Super pomůcka na členy!!! Nebiflujte se zbytečně a dlouze členy podstatných jmen, s těmito pomůckami to půjde snadno :) MUŽSKÝ ROD - koncovky IG, LING, OR, SMUS = der IGLINGOR(I)SMUS. ŽENSKÝ ROD - koncovky HEIT, UNG, KEIT, EI, SCHAFT, TION, ITÄT, IK = die HEITUNGKEIT-EISCHAFTIONITÄTI 1. Členy der, die, das. Když máte cizí jazyk na úrovni A2, leckdo vám odpustí to, že si pletete (anebo nepoužíváte) členy der, die, das u podstatných jmen. Jakmile ale začne vaše jazyková úroveň stoupat, měli byste s jejich správným používáním začít (nebo se o to aspoň pokusit) člen čeština » němčina Mitglied Glied Artikel Geschlechtswort Begleiter Anhänger Term Seite Seele Grenzbewohner Doporučujeme Německo český slovník Koupit booktook.cz

Naučte se 100 německých slovíček za hodinu. V našem článku vás naučíme 5 nových německých slovíček. Na úvod ještě poznamenáme, že němčina rozlišuje u podstatných jmen tři určité členy. Zatím uvádíme slovíčka bez členů. Nebojte se však, ani členy nejsou žádná velká věda, pro jejich učení existuje. Určitý a neurčitý člen v němčině - doplňte do online testu správné členy. Úroveň: začátečník . Flugzeug [das] aus New York kommt um 13 Uhr an. Gibt es hier Bank [die]? - Ja, Postbank [die] befindet sich auf dem Hauptplatz. Martin hat Onkel [der] Das ist ein Lehrbuch. Das Lehrbuch is grün. = To je učebnice. Učebnice je zelená. Členy Němčina používá stejně jako angličtina určité a neurčité členy. Když o něčem mluvíme poprvné, použijeme neurčitý člen (ein, eine, ein a jejich tvary). Pokud již věc známe,.. V němčině stojí před podstatným jménem člen určitý: der, die, das, mn. č.die, který blíže určuje označené jevy, nebo člen neurčitý: ein, eine, ein, mn. č. člen neurčitý nemá, který se užívá tehdy, když označené jevy nemají být blíže určeny.. Některá podstatná jména můžeme užít bez členu. Člen nulový stojí

člen překlad z češtiny do němčiny - Seznam Slovní

 1. Káti blog - Německý jazyk - Učíme se němčinu-zvířata. Úvod » Německý jazyk » Učíme se němčinu-zvířata
 2. Pokud použijeme ve větě sloveso s odlučitelnou předponou, stojí tato předpona na konci věty.. Meine Tochte steht jeden Morgen um 7 Uhr auf./ Moje dcera vstává každé ráno v sedm hodin. Ich hole meinen Sohn vom Kindergarten ab./ Vyzvednu svého syna ze školky. Pokud je ve větě způsobové sloveso, stojí další sloveso v infinituvu na konci věty
 3. ulý čas (préteritum) slovesa SEIN - klad, zápor a otázk
 4. Der Die Das - německé členy 3.03 download - Učíte se německy a nemůžete si zapamatovat rody všech těch podstatných jmen? Je to der Auto, nebo da
 5. V německé a nizozemské verzi jsou totiž větné členy na zemědělské produkty a produkty vzniklé jejich zpracováním a na které se vztahuje zvláštní obchodní režim odděleny čárkou, takže se posledně uvedený větný člen podle všeho vztahuje zároveň na zemědělské produkty i na produkty vzniklé jejich.

Jste zde: Test park > Testy > Němčina > Slovíčka - jídlo a pití Slovíčka - jídlo a pití. Stránka Německá slovíčka obsahuje databázi základních slovíček rozdělenou do tématických skupin jako například barvy, oblečení, jídlo, město atd. Tento modul je vhodný především pro učení, procvičování a rozšiřování slovní zásoby

Zkontrolujte 'určitý člen' překlady do němčina. Prohlédněte si příklady překladu určitý člen ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Neurčitý člen se používá před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle. V angličtině je pouze jeden neurčitý člen, avšak má dva tvary: A / AN.Jejich použití závisí na výslovnosti slovíček, nikoliv na jejich pravopisu Slovník nápojů v němčině. Objednat si v cizině Coca-Colu tak, aby nám rozuměli, nemusí být tak jednoduché, jak se zdá. Znalost této příručky vám v těchto okamžicích napomůže. Ukaž více. Stáhněte si mobilní aplikaci a budete mít veškerý obsah kdykoli po ruce. Nápoje. němčina. Nápoje

Německo-český slovník Linge

Člen určitý a neurčitý němčina cvičení Určitý a neurčitý člen I Doplňování slov I Testy . Určitý a neurčitý člen v němčině - doplňte do online testu správné členy. Úroveň: začátečník Flugzeug [das] aus New York kommt um 13 Uhr a Online slovník a překladač do více než 40 světových jazyků zdarma. Okamžitě a kvalitně překládá mezi všemi jazyky navzájem Členy ( a, an, the) se používají vždy s podstatným jménem, o kterém nám řeknou blíže další informace. Ze samotného členu se dozvíme, zda se mluví o něčem obecně, nebo se jedná o něco konkrétního, zda má mluvčí na mysli celou skupinu osob nebo věcí, nebo je řeč jen o jediném členu skupiny. Dobrou zprávou je. Zvířata. Osobní zájmena. Základní slovesa. r - mužský rod, e - ženský rod, s - střední rod. A) e Katze - kočka. r Hund - pes. s Pferd - kůň

člen - překlad do němčiny slovník slovniky

 1. Jsem Bára, germanistka, která odešla po studiu v němčiny v Čechách i v Německu, šprechtit do slunné Barcelony. Moje lekce jsou neformální, probíhají v příjemné atmosféře a nejvíc mi záleží na tom, abyste se rozmluvili.. Ráda v hodinách používám autentické materiály, videa a články.A to všechno flexibilně a z pohodlí vašeho domova
 2. CVIČEBNICE JE VHODNÁ PRO: začátečníky samouky, kteří s němčinou začali teprve před nedávnem. falešné začátečníky, kteří se učili německy před mnoha lety a v průběhu let spoustu znalostí poztráceli. krajany žijící v německy mluvících zemích, kteří se učí za pochodu a často nevědí, proč se něco řekne.
 3. čeština: ·příslušník nějaké skupiny Je členem družstva zahrádkářů. Každý člen týmu má právo vybrat si během prvních dvanácti hodin závodu jednu mimořádnou přestávku.[1]··příslušník skupiny angličtina: member finština: jäsen francouzština: membre m italština: membro m latina: membrum s maďarština: tag němčina.
 4. němčina on line, němčina na internetu, němčina zdarma, procvičování němčin
 5. ČLEN URČITÝ. Stojí u podstatných jmen již dříve zmíněných, blíže určených nebo jedinečných (el Sol - Slunce) nebo z kontextu známých. člen určitý píšeme s názvy jazyků: el español (španělština), el checo (čeština), el italiano (italština), el inglés (angličtina), atd. Avšak pokud říkáme, že mluvíme.

Deutsch mit Spaß - Gramatické tabulky - Členy v němčin

Naučte se názvy měsíců a ročních období v němčina. Povšiměte si, že názvy měsíců se píší s počátečním velkým písmenem Členy: Pozdravy : němčina on line, němčina na internetu, němčina zdarma, procvičování němčin čeština: ·rozkazovací způsob druhé osoby jednotného čísla slovesa drát··určitý člen nominativu singuláru mužského rodu určitý člen genitivu a dativu singuláru ženského rodu určitý člen genitiv plurálu všech rod Dělivé členy Francouzština. Vyberte správně vytvořený tvar členu. Dans le frigidaire il n'y a plus . fromage. Tu as . chance, tu as gagné. Si tu n'aimes pas . biscuits, prends de la tarte. bière est la boisson nationale tchèque. Nous n'avons plus.

Španělština ,stejně jako většina ostatních jazyků, používá ve svém projevu členy. těm je nutné porozumět a ovládnout jejich použití ještě předtím, než se pustíte do čehokoli jiného. Členy jsou totiž součástí téměř každé španělské věty a bez nich se určitě neobejdete Členy. V němčině stojí před podstatným jménem člen a to člen určitý nebo neurčitý. Neurčitý člen ein, eine, ein označuje osoby a věci, které jsou zatím neznámé, nezmíněné. Do češtiny se někdy překládá jako nějaký, jeden. Např. Ein Junge. Určitý člen der, die, das označuje osoby a věci, o kterých jsme se. A tak vznikl můj první eBook: Jak na rody (členy)podstatných jmen v němčině a podle prvních ohlasů už vím, že to vůbec nebyl špatný nápad Ale člověk by se neměl chválit sám a jak říkají v Německu: Eigenlob stinkt takže pokud se i Vy ztrácíte v tom množství der, die a das a máte z. Schulsachen 1 - slovní zásoba - interaktivní pracovní list. Schulsachen 2 - slovní zásoba, členy - interakivní pracovní list. Schulsachen 3 - slovní zásoba, zápor kein - interaktivní pracovní list. Zápor kein a neurčitý člen - interaktivní pracovní list. Jak odevzdat interaktivní pracovní list.. Němčina online. Němčina online. Úvod > Fráze: V hotelu. Fráze: V hotelu. 09.10.2013 15:25 . Mám rezervaci (za pokoj) Ich habe eine Reservierung: Máte volné pokoje? Haben Sie noch Zimmer Frei? Se sprchou / s koupelnou: Mit Dusche / mit Bad: Chtěl bych nekuřácký pokoj

Určitý a neurčitý člen podstatných mien. - ani neurčitý člen neprekladáme (pomocne si v duchu pre seba môžeme povedať nejaký, nejaká, nejaké) - ein, eine, ein nikdy nestoja osamote, bez podstatného mena, pretože osamote nemajú žiaden význam (na rozdiel od der, die, das. Německé sloveso wünschen znamená přát, doufat či toužit. Ihnen znamená vám a používá se, když chcete někomu vykat. Chcete-li frázi změnit na neformální, nahraďte Ihnen zájmenem dir, což znamená ti, tobě. Einen je německý neurčitý člen a může znamenat také jeden Jedná se 14 denní kurz němčiny ZDARMA. Kurz je vhodný pro samouky, výuka je rozdělena do sedmi lekcí. Po přihlášení Vám lekce chodí na email a Vy na nich můžete pracovat kdykoliv a odkudkoliv. Čeká na Vás audio, video a pracovní listy. Začněte s němčinou nejpozději ihned

Němčina v obchodní praxi - Korrespondenz, Telefongespräche

Podstatná jména a členy / Gramatika - deutsch

Jak správně číst datum německy? Nezapomeňte, že se číslo dne v datu čte vždy jako řadová číslovka, např. tedy 6. Januar 1990 ′′ čteme der sechste Januar, neunzehn Hundert neunzig , nebo den 6. Januar 1990 čteme den sechsten Januar neunzehn Hundert neunzig Po anglickém jazyce je němčina druhý nejčastěji využívaný jazyk, kterým se lze domluvit už u hranic naší republiky. Sousedíme totiž hned se dvěma státy, pro které je němčina mateřštinou. Rozhodně tedy znalosti z německého jazyka neházejte za hlavu. Mohou se vám hodit častěji, než si myslíte tužka der Bleistift plnící pero der Füller Guma der Gummi struhátko der Spitzer blok der Block pastelka der Farbstift barv Nejde ti moc nejen němčina, ale i čeština! Piš prosím bez smajlíků, lépe se to pak čte. Opravy máš v obrázcích. V němčině si dej pozor na rod podstatných jmen (musíš se řídit rodem podst. jmen v němčině) na používání členů (píšeš-li o něčem poprvé, použij člen neurčitý), na skloňování (po vazbě es gibt je nutné použít 4. pád), na časování, na. členy Eva aus Köln studiert auch in Prag. Eva z Kolína studuje také v Praze - přímý pořádek slov In Prag studiert sie Gechichte V Praze studuje historii - nepřímý pořádek slov - zdůrazněný větný člen, přísudek, podmět, ostatní větné členy Oznamovací věta může mít přímý nebo nepřímý pořádek slov

Video: Německá gramatika - Wikipedi

Členy v němčině (1

ČLEN URČITÝ, NEURČITÝ A NULOVÝ - a / an - člen neurčitý (Indefinite article) - the - člen určitý (Definite article) - nulový člen (Zero article) V angličtině dáváme člen před každé podstatné jméno. S nulovým členem, tedy s případy, kdy se před podstatné jméno člen nedává, se budeme postupně seznamovat Člen je specifizující větný člen a plní různé funkce, z nichž tou nejvýznamnější je, že nám dává informaci o přítomnosti podstatného jména (ale také jiných slovních druhů) a přiblížuje nám jeho určenost, resp. neurčenost. V češtině členy nemáme, to ovšem neznamená, že je můžeme vynechávat ve španělštině Pro německý střední rod jsou typické tyto přípony:-chen (zdrobněliny) das Mädchen , Gläschen-lein (zdrobněliny) das Fräulein , das Büchlein-tum das Königtum , pozor na výjimky: DER IRRTUM a DER REICHTUM-o das Auto-en (zpodstatnělé infinitivy) das Schreiben , Rechnen

Kroměříž 2

V němčině rozlišujeme několik typů času minulého. Zabývat se budeme pouze minulým časem složeným - Perfektem. Čas minulý složený se tvoří z pomocného slovesa haben a příčestí minulého. Příčestí minulé u pravidelných sloves má předponu ge a koncovku t: malen - gemalt, spielen - gespielt, lernen - gelernt Větný člen může být tvořen jedním slovem, někdy ho ale může tvořit i spojení více slov. Větné členy dělíme na základní a rozvíjející. Základní větné členy. Představují jádro informace (to nejdůležitější a nejzákladnější ze sdělení) ve větě. Řadí se mezi ně: podmět a přísudek. Podmět. Je vždy. Jednoduše řečeno - u států, které mají člen das, člen vypouštíme. U států, které mají člen die, přechází člen do 3. pádu po použití předložky aus jako der. Do sešitu Deutsch si zkus přeložit několik těchto vět: a) Eva pochází z Německa. b) Pavel pochází z Francie. c) Ivana a Jitka pocházejí z Česka Německý jazyk - člen určitý - interaktivní. První seznámení se systémem německého skloňování a použití členu určitého v čísle jednotném. Deset obrazovek určených pro interaktivní práci. Každá z nich umožňuje také samostatnou práci a sebekontrolu. Sloučení precizní paměťové znalosti a aktivity (formou.

9 třída - tématické okruhy :: Němčina doma

Umíme německy - Zábavné procvičování němčiny onlin

 1. Jsme členy asociací a komor Oborové asociace Členství v oborových asociacích chápeme jako závazek kvality vůči našim zákazníkům a zároveň jako zdroj cenných informací z oblasti jazykových služeb. V neposlední řadě pro nás členství v uvedených asociacích znamená čest a otázku prestiže. Asociace jazykových škol (AJŠ) Vstupem do Asociace jazykových škol jsme.
 2. německý neurčitý člen. V tabulce najdete vypsaná všechna křížovkářská hesla spolu s legendami, které se plně shodují s hledaným výrazem německý neurčitý člen. Více výsledků najdete v další přehledové tabulce, kde jsou k nalezení výrazy z rozšířené shody. otázka z křížovky. odpověď. stav
 3. Testy z němčiny pro začátečníky. Test 1. Neurčitý člen. Test 2. Určitý člen. Test 3. Přivlastňovací zájmena. Test 4. Skloňování osobních zájmen
 4. z gramatiky na podstatná jména a člen určitý. NJ-09-A-02. Aktivní slovní zásoba: narcis, pampeliška, petrklíč, pomněnka. ♦ Zaměřeno: na podstatná jména (rozpoznání květin) z gramatiky na podstatná jména a člen určitý. NJ-09-A-03. Aktivní slovní zásoba: růže, slunečnice, sněženka, tulipán. ♦ Zaměřeno
 5. německý určitý člen v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu německý určitý člen? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční
Německé členy, členy v němčiněSkloňování přídavných jmen po členu určitémGramatika německého jazyka: Determinanty (členy) a zájmena

Německý jazyk - 7. třída. 22. 6. 2020. Přiblížil se konec školního roku, ve škole budeme tento týden pouze opakovat. Pokud máte nějaké dotazy k učivu, prosím napište, ráda vám pomohu. Děkuji všem žákům za spolupráci při distanční výuce Ve spánku ve věku 46 let zemřel Joey Jordison, zakládající člen nu-metalové kapely Slipknot. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnila jeho rodina, příčinu smrti ale neuvedla Překladač.cz je překladač vět a textů online, poskytuje přesné překlady mezi 60 světovými jazyky, jakými jsou anglický jazyk, německý, ruský, polský, španělský a další