Home

Niemierkova taxonomie afektivních cílů

Taxonomie začíná procesy nejméně náročnými na myšlení, které vyžadují pouhé pamětní zvládnutí a končí procesy nejnáročnějšími. Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů rozlišuje šest úrovní, přičemž dosažení vyšší úrovně vyžaduje splnění předešlé. S každým dílčím cílem (stupněm) souvisí. Existují různá návodná uspořádání učebních cílů a to jak taxonomie kognitivních (poznávacích) cílů, tak i taxonomie cílů postojových (afektivních). Známá v této oblasti je taxonomie Niemierkova (zapamatování poznatků - porozumění poznatkům - používání vědomostí v typových situacích - používání.

Taxonomie Studentům pedagogik

2.2 Taxonomie cílů výuky 16 2.2.1 Taxonomie kognitivních cílů výuky 19 2.2.2 Taxonomie afektivních (postojových) cílů 21 2.2.3 Taxonomie psychomotorických (výcvikových) cílů 24 2.3 Požadavky na formulaci výukového cíle 25 2.4 Práce učitele s výukovým cílem 2 3) Daveova taxonomie psychomotorických cílů: a Výsledky z pedagogicko- 1 (Janás, 1993) 49 Kapitola 6 - Motivace a aktivizace ve výuce fyziky psychologických výzkumů potvrzují, že slyšíme-li něco, zapamatujeme si pouhých 10 až 15 % slyšeného. Doplní-li sluch ještě zrak, úspěšnost se zvýší. Efektivita učení vzrůstá diskuzí o problému a zejména vlastní aktivitou Zdeněk Palán ZDENĚK PALÁN ZÁKLADY ANDRAGOGIKY Vysoká škola J.A. Komenského s.r.o. 2002 1 Zdeněk Palán ÚVOD DO STUDIA PERSONALISTIKY Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o. Počet stran 207 Praha 2002 Vysoká škola J.A. Komenského Tržiště 20, 118 43 Praha 1 - Malá Strana E-mail: [email protected][email protected

Lorem ipsum dolor sit amet

Taxonomie VC (Bloomova Taxonomie kognitivních VC (6

  1. Taxonomie psychomotorických cílů aktivní slovesa, bloomova
  2. motivace a aktivizace žáků ve výuce fyziky - Filozofi
  3. Zdeněk Palán - Filozofi
  4. EO
  5. Otázky výchovně vzdělávacích cílů a jejich taxonomie
  6. Taxonomie cílů aktivní slovesa: vyjmenuj, urči, vysvětli

No results found

Playback

  1. General
  2. Subtitles and closed captions
  3. Spherical Videos