Home

21. pěší pluk

Pěší pluky [1873-1918] Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1908, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1907. Příslušníci Infanterieregiment Nr. 21 ( Čáslav ) na fotografii z 20.5. 1915. Plukovní velitelství Infanterieregimentu Nr. 21 ( Čáslav ) 4.4.1918 na. Tyto neúspěchy v boji byly potrestány rozpuštěním 36.pěšího pluku a náš 21.pěší pluk byl soudně vyšetřován a hrozilo mu taktéž rozpuštění. Pluk nejvíce zachránilo předložené telefonické hlášení velitelů z předních linií, neboť hlavní svědci byli zajati. 12.6. odchází pluk na zotavenou do Czórny. 11.6. Od 27. října 1923 nosil čestný název 21. pěší pluk maršála Foche. Jméno získal po vrchním veliteli dohodových spojeneckých armád první světové války Ferdinandu Fochem (1851 - 1929). V roce 1925 mu byl odhalen pomník, který byl později odstraněn. Zatímco původní pomník byl figurativní a byl věnován přímo. Na čele postupuje čáslavský 21. pěší pluk Reischach a za ním 32. pěší pluk d´Este. V ohybu trati se oba pluky dostávají do křížové palby a jsou rozdrceny. I zde umírá velitel brigády. Celkové ztráty 21. pěšího pluku činily 46 důstojníků a 1 047 mužů, 32. pěší pluk přišel o 25 důstojníků a 660. jako pěší pluk 21 Maršála Foche se nazývala jednotka, která se stala základem pozdější Československé divize ve Francii. Oficiálně byl pluk zřízen 19. ledna 1918, ale počátky je nutné hledat již v červenci 1917, kdy přijel do Francie transport 310 dobrovolníků z Rumunska

čs. pěší pluk 1 (c. a k. pěší pluk 91 a c. a k. střelecký pluk 29 - ke střelec. pluku jen 1 zápis) (XI), opis (1924), překlad do češtiny, prohlášení za mrtva z roku 1941 a 1943 (2 zápisy, zapsal pracovník Heeresarchivu), vztahují se ale k 1. sv. válc 100. pěší pluk: 335 (Doplňovací okres Těšín) 18. pěší pluk: 309 (Doplňovací okres Hradec Králové) 98. pěší pluk: 269 (Doplňovací okres Vysoké Mýto) 21. pěší pluk: 250 (Doplňovací okres Čáslav) 36. pěší pluk: 205 (Doplňovací okres Mladá Boleslav) 99. pěší pluk: 177 (Doplňovací okres Znojmo) 10. Císařské pěší pluky. Dodatečně byl do seznamu uveden rok založení. Tím se má zjednodušit srovnání. Pokud bylo v jednom roce založeno více pluků, je přidáno ještě další číslo, např. 1756 jako druhý = druhý císařský pluk, který byl založen v roce 1756

Elektronická encyklopedie | Cmentarz wojenny nr 46

Pěší pluk č. 21 : Pěší pluky [1873-1918

Osmadvacátníci se lednu r. 1915 nacházeli na Dunajci před Tarnowem, kde panoval poměrný klid. 21. 2. dorazil k pluku u Sekowé VII. pochodový prapor, který zacelil lidské ztráty z předchozího období. Po operačním přeskupení byl pluk zařazen do sestavy 8. pěší divize pěší pluku činily 46 důstojníků a 1047 mužů, 32. pěší pluk přišel o 25 důstojníků a 660 mužů. Nechme citovat strohé svědectví z válečného deníku: Čáslavský pěší pluk č. 21 postupoval se svými 3 prapory přímo proti náspu železniční trati Josefov - Malé Svatoňovice ve směru na les Dubno 21. pěší pluk (Gimlet) je armáda Spojených států pěší pluk. 1. a 3. prapor 21. v současné době existují jako součást 25. pěší divize . Pluk bojoval v druhé světové válce , korejské válce a vietnamské válce , jakož i operaci Irácká svoboda . Task Force Smith , první americká jednotka, která zaznamenala akci v korejské válce, byla odvozena z 1. praporu pluku pěší pluk č. 21 Maršála Foche vznikl unifikací 21. střeleckého pluku francouzských legií a 21. pěšího pluku domácího, z něhož byl zřízen náhradní prapor. Posádkou pluku byla Čáslav, kde od samého počátku sídlilo jen velitelství pluku s pomocnou a technickou rotou

Přehled unifikace pěších útvarů v roce 1920. Pavel Šrámek 21.6.2021. Pěší pluk. Velitelství pluku. Tvoří pluk zahraniční. Tvoří pluk domácí pěší. Tvoří pluk domácí střelecký. 1. České Budějovice 21.zeměbranecká pěší divize Praha 41. zeměbranecká pěší brigáda Plzeň, 6.zeměbranecký pěší pluk Cheb ( N 97) 7. zeměbranecký pěší pluk Plzeň (Č60) 42. zeměbranecká pěší brigáda Praha; 8. zeměbranecký pěší pluk Praha (Č95) 28. zeměbranecký pěší pluk Písek (Č79

Po konci druhé světové války byl 21. pěší pluk dislokován do Čáslavi a spojen s domácím 21. pěším plukem. Později obdržel čestný název 21. peší pluk maršála Foche. Ferdinand Foch byl vrchní velitel dohodových spojeneckých armád, pluk byl pojmenován v duchu tehdejší spolupráce s Francií, která figurovala jako. c. a k. pěší pluk č. 21; k. u. k. Infanterieregiment Nr. 21 1914-1918 Volume: 16 1914-1918 (7 documents collapsed) collections. Found in collections. vc:e20f21aa-f41d-46ab-81a2-3a0287bb5a0e. vc:6edcb600-4172-4812-8610-c59e938be83b. vc:55e54b4d-af39-4050-b6c6-de053dbd8a70. ČÁSLAV - 21. PĚŠÍ PLUK GENERÁLA FOCHÉ, POCHVALNÝ DEKRET 1928, NÁLEZ (6992636315) Vystavit v této kategorii. Aukro Sběratelství Vojenské První republika . Aukro Sběratelství Vojenské První republika . info . Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných Řadové pěší pluky; 11. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 11) Doplňovací okres Písek: KML Google maps: 18. pěší pluk (k. u. k. Po osvobození (25. května 1945) byl znovu obnoven jako 38. pěší pluk v Berouně a podléhal velitelství 16. pěší divize. V souvislosti se začleněním do 1. divize (motorizované) byl k 1. říjnu 1945 reorganizován na 21. pěší pluk (motorizovaný) a následně, při přeměně uvedené divize na rychlou divizi, v březnu 1946 na.

Pražská pěší divize se přesunula na západní břeh Driny do prostoru Rača - Medjaši. IR 102 se po ústupu ze srbského území, přes Janinu, Lipik, Patkovač a Amajliji dostal dne 20. srpna do prostoru Seliště. Pluk měl své ležení u břehu polovyschlého potoka, kde ho také 24. srpna dostihl první pochodový prapor 35. pěší pluk je nejslavnější plzeňská vojenská jednotka, mezi lidmi všeobecně známá jako pětatřicátníci.Vojensky je znám jako císařsko-královský pěší pluk č. 35, posléze je za ČSR přejmenován na 35. pěší pluk a od roku 1920, po sloučení s 35. československým střeleckým plukem italských legií, jako pěší pluk 35 Prodám knoflík (originál!) francouzské pěchoty 21. řadového pěšího pluku Napoleonovi armády.Stav viz. foto Na této stránce se snažíme vytvořit přehled všech rakouských jednotek zabývajících se rokem 1866. Nárok na zařazení do Schematismu má každý člen či jednotka v uniformách z období 1866 V čáslavském prostředí byla možná dvojí volba a to mezi místními tradičními Rakousko-Uherskými jednotkami, Pěším plukem č. 21 jehož historie sahá do roku 1733, je rozsáhlejší a lépe zmapována a zmíněným zeměbraneckým regimentem, založeným v roce 1889, který již byl v našem prostředí téměř zapomenut

Čáslav | Spolek pro vojenská pietní místa

Válečné cesty 21

Pěší pluk č. 98 (Vysoké Mýto) byl doplňován odvedenci z teritoria doplňovacích obvodů pěších pluků č. 18 (Hradec Králové), 21 (Čáslav) a 74 (Jičín). V pluku byla česká národnost zastoupena cca 68%, německá cca 28%, ostatní národy mocnářství cca 4% Po osvobození byl znovu obnoven jako Pěší pluk 38 v Berouně. V souvislosti se začleněním do 1. divize (motorizované) byl v říjnu 1945 reorganizován na Pěší pluk 21 (motorizovaný) a následně, při přeměně uvedené divize na rychlou divizi, v březnu 1946 na Pěší prapor 21 (motorizovaný) Nařízením z 21. března 1917 byly zeměbranecké pluky přejmenovány na střelecké, takže zeměbranecký pluk se dále uvádí jako střelecký (nebo i střelecký pěší) pluk č. 8 (Schutzenregiment Nr. 8). Začátkem listopadu 1918 byl pluk přemístěn ze Salcburku do Prahy (částečně na Pohořelec a také Černínských. Tento pluk s velitelstvím v Čáslavi, jenž od roku 1923 nesl čestný název Maršála Foche, vznikl po první světové válce sloučením dvou pluků se stejným číslem. Prvním z nich byl c. a k. pěší pluk č. 21, založený roku 1734; jeho doplňovacím obvodem byla Čáslav a mezi jeho majitele patřil v letech 1849-1852. Před převratem měl čáslavský 21.pěší pluk tři prapory na zotavené v Maronu na piavském bojišti v Itálii. To je asi 15 km severně od Motty di Livenzy. V té době již u vojsk rostla protirakouská nálada a nespokojenost. Bylo jisté, že u pluku brzy nastane rozklad. V této dob

Pomník 21. pěšího pluku maršála Foche v Čáslavi » Centrum ..

38. pěší pluk: 1945 - 1946 - 21. pěší pluk: 1946 - 1947 - 21. pěší prapor: 1947 - 1950 - 38. pěší prapor: 1950 - 1955 - 38. mechanizovaný pluk Sokolovský: 1955 - 1958 - 1. mechanizovaný pluk Sokolovský, Bělocerkovský: 1947 - 1948: rota VKPL 1: 1948 - 1950 - rota VKPL 5: 1948 - 1951: protiletadlový oddíl 185: 1958 - 1960: 1. Zbytky rakouských jednotek začaly ustupovat. Okolo 12. hodiny se vydala do protiútoku brigáda plukovníka Kreysserna (pěší pluk č. 21 a 32 a prapor polních myslivců č. 24). Nejprve postupoval 21. pěší pluk a za ním 32. pěší pluk. V ohybu trati se oba pluky dostaly do křížové palby a byly rozdrceny Eskadrony 2. a 5. byly přiděleny 9. pěší divizi (4, eskadrony 1. a 3. byly přiděleny 21. pěší divizi (5 a eskadrony 4. a 6. byly přiděleny odloučeně k 19. pěší divizi, která spadala pod XVII. sbor nasazený na bojišti v Haliči (6. U divize obě eskadrony sloužily až do července 1917 kdy došlo ke sloučení pluku, (pro. Níže uvedená tabulka přináší přehled doplňovacích obvodů pro léta 1792-1818 a jejich srovnání se zemskými přídomky. V důsledku válek s revoluční a napoleonskou Francií jsou obecně uváděny pouze dvě změny doplňovací systemizace - v letech 1807 a 1817. Ze seznámení s konkrétními údaji ale vyplývá, že.

Na př. pozdější pěší pluk č. 1 se nazýval Kaiser, protože jeho majitelé byli od r. 1745 německými, později rakouskými císaři, nebo třeba pozdější pěší pluk č. 4, označovaný jako Hoch- und Deutschmeister, jehož majiteli byli od jeho založení velmistři řádu Německých rytířů Stránka 1 z 5 SEZNAM POHŘBENÝCH ZAJATCŮ - VOJÁKŮ RUSKÉ BRANNÉ MOCI 1914 - 1918 (1919) AKSIANOV, Nikolaj, *1886, +21.5.1916, ruský pěší pluk č. 5, 16.

21. pěší pluk spolu s 18. pěším plukem z Hradce Králové a 12. praporem polních myslivců z Mladé Boleslavi tvořili 20. polní brigádu. Jejím velitelem byl genmjr. Hugo Reyman. Tato brigáda patřila pod 10. pěší divizi. 14.10.1914 pluk dosáhl řeky San a poblíž se budují zákopy u vesnice Muniny. Zde nastávají pro pluk. Šest lehkých divizí vzniklo 1.srpna 1955 a základem 21.pěší divize se staly dvě z nich - 11. a 13.lehká divize. I když hlavním základem byla 11.lehká divize, od které pocházel 31., 32. a 33.pluk a bývalý velitel se stal prvním velitelem 21.pěší divize

Nasazení pěšího pluku Barona Reischach

Opravdu byl 46 pěší pluk součástí VIII sboru? Nenašel jsem ho.. ( 21. k.k. Landwehr I.T.D. FML Artur Przyborski 9. I.T.D .: FML. Viktor von Scheuchenstuel ) 46 byl maďarskej regiment. (Ungarisches Infanterieregiment Nr. 46) Navíc voják má helmu. 9. brigáda, 16. a 21. pěší pluk: 4 _____ Celkem praporů : 4 : Čili při 800 mužích v praporu (plný stav je 870 vojáků a důstojníků) přibližně : 28 800 mužů. Katalog artefaktů, mincí, militárií a dalšího - 21. řadový pěší pluk Pěší pluk Zeměbrany č. 7 byl zavlečen do zákopové války u města Stanislavy v dnešní Ukrajině. Na konci května 1917 začal přesun pluku na Italské bojiště, spolu s celou 21. pěší zeměbraneckou divizí, kterou byl součástí

Legie Francie 1918 - 21

 1. Pluk byl založen dekretem římského císaře a českého krále Leopolda I.(II.) ze dne 8.ledna 1683 v sedmihradské Sibini, kdy měl vévoda wurtenberský najmout pěší pluk o deseti setninách po 240 mužích. Během téměř tří set let své existence se zúčastnil 72 tažení a více než 60 bitev
 2. 32. PĚŠÍ PLUK GARDSKÝ Neznámý 21. 6. 1919 40 32. PĚŠÍ PLUK GARDSKÝ Neznámý 21. 6. 1919 39 STŘELEC 32. PĚŠÍ PLUK GARDSKÝ Boh. Sekanina 21. 6. 1919 38 STRÁŽMIST 32. PĚŠÍ PLUK GARDSKÝ Frant. Mikuláš 21. 6. 1919 36 32. PĚŠÍ PLUK GARDSKÝ Neznámý 21. 6. 1919 35 32. PĚŠÍ PLUK GARDSKÝ.
 3. 21. dragounský pluk se bitvy v rámci brigády neúčastnil (na rubu standarty vz. 1812 tohoto pluku jsou zapsány pouze tři bitvy: Ulm, Jena a Jílové; ostatní pluky divize na svých standartách Slavkov měly; v dispozici pro bitvu z 1. prosince císař nařizuje maršálu Davoutovi odeslat do ležení 1,5 eskadrony 21. dragounského.
 4. Zeměbranecké pěší pluky (od r. 1889) - (stříbrné knoflíky s arabskými čísly 1 - 37) První zmínky o plukovní organizaci předlitavské zeměbrany, začaly pronikat na veřejnost na jaře roku 1889 ve formě novinových článků, které také později podrobně a zcela legálně rozkryly celou novou plukovní organizaci
 5. Šestadvacátý honvédský pěší pluk (Chorvati) svévolně odešel z fronty, I. prapor 14. pěšího pluku (Němci) odmítl dále pokračovat při přesunu z Tridentu na frontu, I. prapor 59. pěšího pluku (Němci) odmítl nastoupit z Tridentu na frontu za maďarské jednotky, 138. pěší pluk (Rumuni a Maďaři) se vzbouřil, 67.
 6. Zeměbranecký pěší pluk České Budějovice č. 29 byl zformován v roce 1899 na základě dosavadního 4. polního praporu zeměbraneckého pěšího pluku č. 7 Plzeň, 4. polního praporu zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 Praha a nově zformovaného 1. polního praporu zeměbraneckého pěšího pluku č. 29
 7. 21. dubna 1757 patří mezi historické události, které málem neodolaly působení zubu času. Do obecného povědomí veřejnosti se toto válečné střetnutí dostalo pěší pluk), Sincere (54. německý pěší pluk) a Wallis (11. německý pěší pluk). Bitva u Liberce začala okolo páté hodiny ranní a okolo jedenácté hodiny byl

Pěší pluk č. 98 (Vysoké Mýto) byl doplňován odvedenci z teritoria doplňovacích obvodů pěších pluků č. 18 (Hradec Králové), 21 (Čáslav) a 74 (Jičín). V pluku byla česká národnost zastoupena cca 68%, německá cca 28%, ostatní národy mocnářství cca 4%. Majitelem pluku byl od r. 1910 genpor 16 řadový pěší pluk 3. 17 řadový pěší pluk 11. 18. řadový pěší pluk 3. 19. řadový pěší pluk 3. 20. řadový pěší pluk 2. 21. řadový pěší pluk 6. 22. řadový pěší pluk 1. 23. řadový pěší pluk - Italská armáda 3. 25. řadový pěší pluk 11

21. JEŽEK Miloslav desátník pěší pluk 46 5.10.1938 zastřelen nešťastnou náhodou při kontrole stráže 22. JOB Oldřich desátník pěší pluk 46 9.11.1938 Chrášťany u Rakovníka postřelen nešťastnou náhodou čs. vojínem Jiřím Glanzbergerem z 1/46 roty 23

c. a k. pěší pluk č. 35; k. u. k. Infanterieregiment Nr. 35 K. u. k. Infanterieregiment No 35. Sterb - Register Tom. X. 1914-1918 Volume: 10 1914-191 The 21st Massachusetts Infantry Regiment was an infantry regiment in the Union Army during the American Civil War.It was organized in Worcester, Massachusetts and mustered into service on August 23, 1861.. After garrison duty at the United States Naval Academy in Annapolis, Maryland, the regiment served with the Coast Division commanded by Maj. Gen. Ambrose Burnside 15.1.1 Pěší pluk (Infanterieregiment). Egalizační barvy * Značka jednotky: Ukázka značení: Popis: Garnizóna. únor 1914 ** Odkaz: N. Dunkelrot: 1 R: Pěší.

KPVH 98 (C

Vojenské matriky VOJENSKÝ ÚSTŘEDNÍ ARCHI

Ke stáhnutí, tisku - Frýdlantský pěší pluk

V sobotu 21. ledna 2012 zemřel ve věku 61 let dlouholetý činovník Komitétu 1866 Miroslav Vycpálek. C.k. řadový pěší pluk č.18 se připojuje ke kondolenci s upřímnou soustrastí jeho rodině Budějovický 91. pěší pluk - Zeměbranecký pěší pluk č. 29. 658 To se mi líbí · Mluví o tom (2). Pěší pluk č. 91 [1883-1918] :: Pěší pluky [1873-1918] :: Pěší jednotky (91st Infantry Regiment /.. Budějovický 91. pěší pluk - Zeměbranecký pěší pluk č. 29. 657 likes. Pěší pluk č. 91 [1883-1918] :: Pěší pluky [1873-1918] :: Pěší jednotky (91st Infantry Regiment / Infanterieregiment Nr. 91

Velká válk

Historický CNAM 64-75 /jednotky/ 1

Seznam pěších pluků císařsko-habsburské armády - Wikipedi

Momentky z války: 75. pěší pluk. 18. 5. 2017 (čtvrtek) od 16:00. výstava potrvá do 30. 12. 2017. Muzeum Jindřichohradecka - konferenční sál Štítného ul.; Sté výročí první světové války dalo vzniknout další výstavě o smutném období let 1914 - 1918 Pěší pluk 29 Plk. J. J. Švece Jindřichův Hradec. Historie pluku od roku 1918 do roku 1938 . Miloslav Sviták. Oblast předválečných politických okresů Jindřichův Hradec a Třeboň měl v případě nepřátelského útoku bránit jindřichohradecký pěší pluk 29, vytvořený při reorganizaci čs. armády počátkem roku 1920 z jindřichohradeckého pěšího pluku 75. Pěší pluk č. 81 Infanterieregiment Nr. 81 DD.MM.1883 - DD.MM.1918. History of IR 81 In the reconstruction of the austro-Hungarian army was created to 1 Přijměte pozvání na přednášku Radima Kapavíka ze spolku Signum belli 1914 s názvem 81. Pěší pluk v bitvě u Zborova. Přednáška se v muzejním Malovaném sále uskuteční v úterý 17. října v 17:00 2. pěší pluk je pěší pluk v armádě Spojených států, které slouží po více než dvě stě let. Byla založena 12. dubna 1808 jako 6. pěchota a v roce 1815 byla sloučena se 4 dalšími pluky, aby vytvořila současnou jednotku

Historie k.u.k. IR2

K 1. srpnu 1943 byla oficiálně reformována na pěší divizi, kterou tvořil 20. a 21. pěší pluk, 11. dělostřelecký pluk, 13. a 14. lehká protiletadlová baterie, 9. těžká protiletadlová baterie, 5. předzvědný oddíl a další útvary BENEŠ Karel, vojín, I. prapor, pěší pluk 21, 1. 10. 1938 Rennerbauden (Rennerovky) v Krkonoších, zastřelen u školy během přestřelky mezi vojáky a henleinovci. BERAN Josef, vojín, hraničářský pluk 17, 21. 9. 1938 nemocnice Trutnov, pamětní deska v areálu tvrze Babí vojenský pluk rakousko-uherské armády corporation 75th Infantry Regiment - see Pěší pluk č. 75 (Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Česko : 1860-1918

KPVH 98 (C. a k. pěší pluk č. 98 / K.u.k. Infanterie ..

Následujícího dne, 30. června, se v městečku Darney shromáždila Čs. brigáda. Tvořily ji 21. a 22. čs. střelecký pluk, jejichž příslušníci koncem května ukončili svůj výcvik v Cognacu a Jarnacu. Sešli se zde při příležitosti předání praporu 21. čs. střeleckému pluku Jednotky aktivních záloh jsou dvojího typu: - 14 teritoriálních pěších rot AZ u Krajských vojenských velitelství, tyto jednotky jsou primárně určeny k ostraze objektů důležitých pro obranu státu (ODOS). - jednotky AZ u útvarů AČR a organizací MO které posilují schopnosti útvarů AČR/ MO Zájemci o službu v AZ hlásit k těmto jednotkám

21. pěší pluk (USA) - 25th Operational Weather Squadron ..

47. pěší (majitel Ernst Georg Wallise tzv. starý) v letech 1682-1748, ten byl v Kolíně 1807-8 ale to už se nejmenoval Wallis, a 1745-47 byl v Pardubicích 43. pěší pluk od r.1715 - majitel Franz Paul Wallis (mladý Wallis) 29. pěší v letech 1791-1803, kdy byl jeho majitelem Oliver, hrabě Wallis 23. pěší domobranecký pluk; 1. a 3. rota 7.praporu pionýrů; Vojenské součásti prostoru Banát: 23. a 28 polní myslivecký prapor jeden prapor 8. domobraneckého pěšího pluku; 5 kanónových baterií polních dělostřeleckých pluků 19. a 21. 107. domobranecká brigáda . Pevnosti Na památku svého působení ve Francii obdržely některé pluky počátkem 20. let minulého století čestná pojmenování (pěší pluk 21 Maršála Foche, pěší pluk 22 Argonský a pěší pluk 23 Amerických Slovákov). Odkaz hrdinného boje Roty Nazdar od roku 1932 připomínal název hraničářského praporu 2 pred srpen 1914 - 25.5. 1915 pod. 19. pěší brigáda(??; Příslušníci/členové - Anton Zerfhofer (??Anton Zerfhofer (?? - ??) - Jaroslaus Šedina (?? - 21.2. 75. pěší pluk Jindřichův Hradec 1860 - 1920: prozatímní inventární seznam: 1860-1920 : 718: Akademický spolek Rožmberk Třeboň 1917-1939: sdružený a skupinový inventář (část) 1917-193

Pěší pluk 21 Maršála Foche, historie náhradního praporu

 1. - 21. tanková brigáda (březen 1948 - listopad 1950), - Pěší pluk 5 (říjen 1949 - listopad 1950), - Pěší pluk 28 (říjen 1949 - listopad 1950)
 2. Fond pro vdovy a sirotky 12. zeměbraneckého pěšího pluku. Datace: 191
 3. Nabídkový katalog na aukci dne 11.-13. června 2021 - položky číslo 2301 - 2350. Česká numismatická společnost - pobočka Praha. Nabídkový katalog na aukci dne 11.-13. června 2021. Navigator stranek. Zpět
 4. Na začátku první světové války měl tři prapory a patřil do sestavy 21. zeměbranecké divize Praha (velitel gen. Alois Podhajský), do níž patřily: 41. zeměbranecká pěší brigáda Plzeň (6. zeměbranecký pěší pluk Cheb, 7. zeměbranecký pěší pluk Plzeň), 2. zeměbranecká pěší brigáda Praha (8. zeměbranecký.
 5. Andrášek Jan 21.4.1889 desátník K Břeclav Magyar Ovár Magyar Ovár Andrés Alfred 16.12.1893 vojín pěší pluk 74 6081 Hustopeče Hustopeče Hustopeče vojenská politice Hustopeče Andrlík Alois 4.9.1897 pěšák pěší pluk 3 2355, 6652 Záhorovice Záhorovice Záhorovic
 6. Tento úsek včetně lehkých opevnění bránil pěší pluk 48 Jugoslávie, těžké opevnění obsazoval 18. hraničářský pluk. Sousední hraniční oblast 35 navazovala na HO 34 u Borové a končila v masivu Bouda nad Těchonínem u Jablonného nad Orlicí. Úsek Sedloňov bránily tři prapory 4. pěšího pluku společně s XI.

26. pěší pluk je pěchota pluk z armády Spojených států . Jeho přezdívka je Blue Spaders, převzatá z rýčovitého zařízení na výrazném jednotkovém označení pluku. 26. pěší pluk je součástí USA Armádní plukový systém ; v současné době je aktivní pouze 1. prapor a je přidělen k 2. brigádnímu bojovému týmu, 101. výsadková divize ( Air Assault ) 68.mechanizovaný pluk Vimperk; dříve: 26.pěší pluk, 26.pěší prapor, 26.pěší pluk, 26.střelecký pluk, 12.střelecký pluk, 68.motostřelecký pluk Čtyři figury z roku 1768 znázorňují: figura 25 50. pěší pluk (byl postaven v roce 1755, dnes nese název Royal West Kent Regiment); figura 26 53. pěší pluk (King's Shropshire Light Infantry); figura 27 66. pěší pluk (po roce 1881 2. prapor Royal Berkshire Regiment); figura 28 pluk postavený v roce 1756 jako 2. prapor 12. Budějovický 91. pěší pluk - Zeměbranecký pěší pluk č. 29 1. světová Dne 21. listopadu 1916 zemřel předposlední rakouský císař a český král František Josef I. Dnes je to 103 let od jeho smrti V letech 1950 až 1958 bylo v Opavě velitelství 7. pěší divize. Velitelství byly podřízeny četné vojenské útvary ve Slezsku a na severní Moravě, mj.: - 87. motostřelecký pluk Místecký v Místku (nástupce slavného 8. pěšího pluku Slezského, jehož vojáci 14. března 1938 jako jediní kladli ozbrojený odpor.

Rodiny s obavou vyhlížely poštovního doručovatele. Vojenské útvary, kam byli povoláváni muži z rychnovského okresu byly 18. pěší pluk v Hradci Králové, 30. zeměbranecký a 98. pěší pluk - oba ve Vysokém Mýtě, dále se rukovalo i do Olomouce, Jičína, Pardubic, Terezína, Kutné Hory, Prahy, Vídně a jinam Od 8. září se pluk soustřeďoval v oblasti Banské Bystrice a Zvolenu, kde se formovala 2. pěší divise. Na Slovensku zůstal dislokován do září 1920. Stav mužstva pluku se pohyboval měsíčně kolem 800 lidí, dobrého zdravotního stavu. Kulturní činnost v roce 1919 nebyla žádná.3 2.2 Od unifikace po převzetí standarty.

Přehled unifikace pěších útvarů v roce 1920

 1. Pluk byl na podzim roku 1938 připraven bránit severní hranici země před nacistickým Němec-kem. V důsledku Mnichovské dohody musel pluk opustit jak své pozice, tak i šumperská kasárna a byl postupně přemístěn do vnitrozemí. Pěší pluk 13 přece jen zasáhl do bojů o republiku. Na rozkaz velitele plk
 2. 28. pěší pluk (1915-21), podnikal v Bělehradě (1922-35), zástupce Min. průmyslu v Albánii (1936-39) voják a diplomat Králíček Rudolf (1862-1949) velitel 9. armádního sboru (Litoměřice; 1914-16), velitel 16. armádního sboru (1917-18), onemocněl malárií a léčen v Brně, ze zdravotních důvod
 3. Během dalšího přejmenování mušketýrských pluků na pěší, byl pluk 22. února 1811 přejmenován na Apšeronský pěší pluk. Dne 19.dubna 1819 byla k pluku přiřazena část Trojckého pěšího pluku. Dne 21. března 1834 byl k pluku přiřazen 1. a 2. batalion 46. mysliveckého pluku a 3. prapor Kurinského pěšího pluku
 4. Trenčínský 71. pěší pluk nebo Císařský a královský pěší pluk č. 71 byl vojenský pluk rakousko-uherské armády, jehož domovskou základnou byla trenčínská kasárna. Jednotka tvořená množstvím slovenských vojáků se stala známá svými bojovými úspěchy na frontách během první světové války, jakož i vzpourou v srbském Kragujevaci
 5. kou k válce se stal atentát na Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu Žofii. Rakousko - Uhersko vyhlásilo 28.7. 1914 válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. Ukončením války je považováno datum 11.11.1918, kdy.
 6. Tvořily ji např. 1. pěší pluk Císaře Františka Josefa I., 15. Zeměbranecký pluk a další jednotky.V letech 1. světové války přesáhl počet vojáků v opavských kasárnách a v kasárnáchv Hradci nad Moravicí 8 000. V říjnu1915 byl k 15. pluku odveden i Heliodor Píka

Zeměbranecká tělesa kk8li

M 3 14 0 27 pěší pluk Uherské Hradiště 11 1938 7 1939 0 0 0 0 0 0 M 3 14 0 43 pěší pluk Brno 11 1938 7 1939 0 0 0 0 0 0 M 3 14 0 3 hraničářský pluk Mor. Budějovice 11 1938 7 1939 0 0 0 0 0 1.divize byla zformována z částí 21.Mobile Group. Ta byla vytvořena v 1.září 1953. 21.Mobilní skupina byla formálně rozpuštěna 15.prosince 1954, z jejích částí byla 1.ledna 1955 vytvořena 21.pěší divize, která byla v srpnu téhož roku přejmenována na 21.polní divizi, v listopadu 1955 potom na 1.polní divizi a konečně 1.ledna 1959 na 1.pěší divizi Během dalšího přejmenování mušketýrských pluku na pěší byl pluk 22. února 1811 přejmenován na Apšeronský pěší pluk. Dne 19. dubna 1819 byla k pluku přiřazena část Trojckého pěšího pluku. Dne 21. března 1834 byl k pluku přiřazen 1. a 2. prapor 46. mysliveckého pluku a 3. prapor Kurinského pěšího pluku

GC5JF3E Pomnik 21. pesiho pluku marsala Foche v Caslavi ..

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Historický C.k. Řadový pěší pluk č. 18, z.s., která sídlí v obci Hrádek a bylo jí přiděleno IČO 64809200.. Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP) V říjnu 1949 byl prapor reorganizován na Pěší pluk 80, ale svoji čestnou rotu si ponechal. Ta se v březnu 1952 stala základem speciální vojenské jednotky pražské posádky, strážního praporu, jenž plnil jednak úkoly ochrany pražských vojenských objektů, jednak zabezpečoval čestné jednotky pro různé slavnostní akce a reprezentoval tak armádu na veřejnosti

Digitální studovna Ministerstva obrany ČR

Sd.Kfz.251 (OPp 3t N) v československej armáde Po skončení 2.svetovej vojny sa na československom území nachádzalo i množstvo polopásovej techniky vrátane obrnených transportérov Sd.Kfz.251 rôznych verzií. Použiteľné exempláre sa okamžite ešte v 5/1945 stali súčasťou provizórnych jednotiek Útočnej vozby v pražskom povstaní a následne, po skončení vojny, k. Po skončení 2. sv. války byl 4. pěší pluk znovuobnoven, avšak v srpnu 1951 byl reorganizován na 4. mechanizovaný pluk Prokopa Holého, v květnu 1955 pak přečíslován na 52. mechanizovaný pluk a od srpna 1962 byl znovu reorganizován na 52. tankový pluk, ale 31. května 1966 došlo k jeho definitivnímu zrušení

Čáslav - 21. Pěší Pluk Generála Foché, Pochvalný Dekret ..

 1. 12.4.1879 šikovatel pěší pluk 72 115, K Petrova Josef 1901 vojín střelecký pluk 2 6139, K Vanovice Hanáček Alois 14. 8 .1897 pěší pluk 3 234
 2. Osmý pěší pluk Slezský vznikl v červnu 1917 na Ukrajině a v srpnu byl přejmenován z pěšího na střelecký. Pod tímto názvem později přišel do vlasti. Poté byl v srpnu 1920 přestěhován do Frýdku, koncem září do Českého Těšína a převzal číslo osmý, název Slezský i plukovní prapor
 3. 29. pěší pluk plk. Josefa Jiřího Švece Jindřichův Hradec . školy v blízkosti. Jakub ADAM - AUTOŠKOLA vydejte se správnou cestou Václavská 495/III, Jindřichův Hradec . 6 zš - 6.A. větrná . Kitty Yves World Languages Václavská 883 . MUDr. Daniel Dražan Ruských legií 352
 4. 100. pěší pluk (německy Infanterieregiment Nr. 100, celým názvem k.u.k. Schlesisch-Mährisches Infanterie Regiment von Steinsberg Nr. 100) byl pěší pluk rakousko-uherské armády v letech 1883-1918. Bojoval během první světové války na východní frontě. Pluk se doplňoval ze severní Moravy a ze Slezska, zejména z.
 5. Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Klub vojenské historie c. a k. zeměbranecký pěší pluk č.12 Čáslav.Údaje byly staženy 12. května 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 22711589 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob
 6. Signum belli 191
 7. Dějiny 38. pěšího pluk

Infanterieregiment Nr

 1. 35. pěší pluk - Wikipedi
 2. Napoleon ,knoflík (21
 3. Schematismus - 186