Home

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání 2021

Nový právní předpis účinný od 1

Od 1. února letošního roku vstoupí až na několik ustanovení, která začnou platit později, v účinnost rozsáhlá novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nemalá část změn se dotkne také chovatelů domácích mazlíčků Tím získá veterinární dozor lepší přehled o pohybu těchto zvířat v ČR. V případě přemísťování primátů bude veterinární osvědčení potřeba již od 15. ledna, v případě šelem poté, co bude schválena novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která je aktuálně ve schvalovacím procesu 2. 2021. Byla schválena novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 4. prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení měla vstoupit v platnost 1. února 2021. V novele je několik novinek týkajících se psů. Následné povídání na některé z nich upozorňuje

Byla schválena novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 4. prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení by měla vstoupit v platnost 1. února 2021. V novele je několik novinek týkajících se psů. Následné povídání na některé z nich upozorňuje Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání Byla schválena novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 4. prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení by měla vstoupit v platnost 1. února 2021. V novele je několik novinek týkajících se psů

Speciál právní poradny - Novela zákona na ochranu zvířat

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Byla schválena novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 4. prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení by měla vstoupit v platnost 1. února 2021. V novele je několik novinek týkajících se psů. Následné povídání na. Od 1. února 2021 nabyla účinnosti novela zákona na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění zákona najdete zde). Mimo jiné představuje v právním světě nový pojem množírna Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Bc. Vladimíra Tichá ; 4. 2. 2021; Byla schválena novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 4. prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení měla vstoupit v platnost 1. února 2021. V novele je několik novinek týkajících se psů

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání obsahuje celou řadu změn, které výrazně přispějí ke zlepšení ochrany zvířat v ČR, například: Zpřísňuje postihy za týrání zvířat, výrazně se zvyšuje výše pokut, které je možno uložit za přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání Novela zákona na ochranu zvířat. Datum publikování: 1. únor 2021 Kategorie: Rady a tipy Od 1. února 2021 vstoupila v účinnost rozsáhlá novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Jaké hlavní změny se nás dotknou? Změny pro chovatele a majitele psů a koček: Podnikatelé.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání. Od 1. 2. 2021 je účinná novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka 17.01.2021 23:35. výklad Státní veterinární správy k novele zákona o ochraně zvířat proti týrání - konkrétně ustanovení upravující vazné ustájení skotu:. V zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, bylo jeho novelou - zákonem č. 501/2020 Sb. přidáno ustanovení § 9 odst. 1 písm. f), které jednoznačně stanoví, že je zakázáno chovat. 246. ZÁKON. České národní rady. ze dne 15. dubna 1992. na ochranu zvířat proti týrání. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dlouhou dobu chystaná novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání byla schválena všemi požadovanými institucemi a 4. prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení vstupuje v platnost 1. února 2021. V novele je několik novinek, které.

Myslivost - Novela zákona na ochranu zvířat proti týrán

  1. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Napsal/a: Hana Zavřelová . EDIT 29.1.2021 formuláře naleznete v klubové sekci ke stažení autor: Vladimíra Tichá, ČMKU . Byla schválena novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 4. prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů
  2. Dne 4. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů v částce 205 vyhlášen zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Většina ustanovení novely zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti dnem 1
  3. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen zákon na ochranu zvířat). Samotný návrh novely provází i poměrně velká pozornost v médiích, kdy je předmětný počin podporován nejen nejrůznějšími organizacemi a spolky na ochranu zvířat, ale i řadou známých osobností
  4. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která vstoupí v účinnost od 1. února 2021 (některá ustanovení však později) obsahuje také celou řadu bodů s dopadem na chovatele hospodářských zvířat. Mezi hlavní změny patří například zákaz celoročního vazného ustájení, či zákaz klecového chovu nosnic, k němuž dojde od roku 2027
  5. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která vstoupí v účinnost od 1. února 2021 (některá ustanovení však později) obsahuje také celou řadu bodů s dopadem na chovatele hospodářských zvířat
  6. istr zemědělství, na mnoha místech se tato novela dobře propojí s námi sepsanou a prosazenou novelou trestního zákoníku, kterou se zejména (i.) zpřísňují tresty za týrání zvířat, (ii.

2021. Tisková zpráva. Jaké hlavní změny přináší novela zákona na ochranu zvířat pro chovatele hospodářských zvířat, šelem či lidoopů? Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která vstoupí v účinnost od 1. února 2021 (některá ustanovení však později) obsahuje také celou řadu bodů s dopadem na. ochrany zvířat (dále jen Ministerstvo zemědělství), je gestorem zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon na ochranu zvířat), a také je podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany zvířat a organizuje, řídí a kontroluj

Novela zákona na ochranu zvířat - Holstei

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání je výsledkemMinisterstvo chce úplně zakázat vystupování zvířat v

Upozornění: od 1.února 2021 vchází v platnost novela ..

Video:

PRÁVA ZVÍŘAT: Co je nového v oblasti ochrany zvířat proti

501/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějąích předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějąích předpisů Garanc ČR - Od 1. února letošního roku vstoupí až na několik ustanovení, která začnou platit později, v účinnost rozsáhlá novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nemalá část změn se dotkne také chovatelů zájmových zvířat (lidově domácích mazlíčků), a to především těch v našich kulturních podmínkách. Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání: Dne 4.12.2020 prošla všemi schvalovacími koly novela Zákona na ochranu zvířat a od 1.2.2021 z ní vyplývají následující změny pro chovatele, které hezky shrnula a vysvětlila za ČMKU MVDr. Vladimíra Tichá Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Bc. Vladimíra Tichá; 4. 2. 2021; Byla schválena novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 4. prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení měla vstoupit v platnost 1. února 2021. V novele je několik novinek týkajících se psů.

Novela zákona na ochranu zvířat. Dne 4. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů v částce 205 vyhlášen zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 8b odst. 7, § 14b odst. 4, § 15d odst. 7 a § 15e odst. 3 zákona Uvedený zákaz kupírování byl do konečného znění novely prosazen a nyní se již jen čeká na podpis prezidenta. Zdá se, že tu nastal nepříjemný a smutný paradox, že novela zákona na ochranu zvířat proti týrání reálně utrpení zvířat v tomto detailu spíše zvýší. Je to zbytečná škoda

Jaké hlavní změny přináší novela zákona na ochranu zvířat

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání obsahuje celou řadu změn, které výrazně přispějí ke zlepšení ochrany zvířat v ČR, například: • Zpřísňuje postihy za týrání zvířat, výrazně se zvyšuje výše pokut, které je možno uložit za přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání Novela zákona upravuje podmínky chovu i prodeje zvířat admin 24.1.2021 Od začátku února vstoupí až na několik ustanovení, která začnou platit později, v účinnost rozsáhlá novela zákona na ochranu zvířat proti týrání základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy, stručné informace o vydané novele zákona na ochranu zvířat, orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybrané kompetence krajských.

Bič na množírny psů či koček zavede novou evidenci. Ministerstvo zemědělství připravilo novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zasáhnout by měla hlavně nekalé praktiky množitelů, ale nakonec se dotkne i běžných chovatelů. Ti budou muset také vést komplikovanější evidenci. Skončí i mazlicí koutky Byla schválena novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 4. prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení by měla vstoupit v platnost 1. února 2021. 523-novela-zakona-na-ochranu-zvirat-proti-tyrani.pdf (47243) —— 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb., se mění takto: § 4 písm Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání nejenže zakázala drezuru zvířat v cirkusech, ale také úplně poprvé vymezila pojem množírny, jejichž fungování i oficiálně zakázala. Jaká ale bude realita? Podle odborníků si lidé množící zvířata v nepřijatelných podmínkách v zákoně najdou mezery a novela nakonec nejvíce dopadne na slušné chovatele

Čelisťové a lepové pasti usmrcují zvířata zvlášť trýznivým

Jaké hlavní změny přináší novela veterinárního zákona

Domácí: Od 1. února letošního roku vstoupí až na několik ustanovení, která začnou platit později, v účinnost rozsáhlá novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nemalá část změn se dotkne také chovatelů zájmových zvířat (lidově domácích mazlíčků), a to především těch v našich kulturních podmínkách dlouh Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou schválila vláda, zpřísňuje pravidla pro vystupování zvířat v cirkusech a pro jejich chovy. Zakazuje takzvané mazlící koutky, zavádí licence pro veřejná vystoupení, definuje pojem množírna a usnadňuje obcím možnost odebrání a hrazení péče za týraná zvířata

Obránci zvířat slaví dílčí vítězství – zákaz chovu vNominační soutěž na MRK – nový termín | LoveckýPes

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání OMS

27.01.2021 21:33. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která vstoupí v účinnost od 1. února 2021 (některá ustanovení však později) obsahuje také celou řadu bodů s dopadem na chovatele hospodářských zvířat Témata: množírna chov psů množírny psů Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání prodej štěňat red. 26.1.2021 6611x Právo a legislativa Novela například zavádí do českého právního prostředí definici pojmu množírna, upravuje podmínky prodeje zvířat a jejich množení Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která vstoupí v účinnost od 1. února 2021 (některá ustanovení však později) obsahuje také celou řadu bodů s dopadem na chovatele hospodářských zvířat. Mezi hlavní změny patří například zákaz celoročního vazného ustájení, či zákaz klecového chovu nosnic, k němuž dojde od roku 2027. Novela rovněž.

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání Labvet

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na evidenční list vrhu a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor evidenčního listu vrhu (viz příloha), vzor. Hlavní změny novely zákona na ochranu zvířat pro chovatele psů a koček Redakce 19. ledna 2021 25. ledna 2021 Novinky Napište komentář Od 1. února letošního roku vstoupí až na několik ustanovení, která začnou platit později, v účinnost rozsáhlá novela zákona na ochranu zvířat proti týrání ČR - Od 1. února letošního roku vstoupí až na několik ustanovení, která začnou platit později, v účinnost rozsáhlá novela zákona na ochranu zvířat proti týrání.Nemalá část změn se dotkne také chovatelů zájmových zvířat (lidově domácích mazlíčků), a to především těch v našich kulturních podmínkách dlouhodobě nejoblíbenějších, tedy psů a koček

Ke stažení | LoveckýPes

Upozornění - Novela zákona na ochranu zvířat proti týrán

Vláda v pondělí na svém jednání schválila novelu, která mění ustanovení několika oborových zákonů. Velké změny se týkají zákonů o ochraně přírody, rybářství, lesnictví, zákonu na ochranu zvířat proti týráni a také zákona o myslivosti. Pro myslivce novela mění 22 ustanovení Výraz množírna dosud v českém právním prostředí neexistoval, a proto byli množitelé, pokud zvířata dostatečně krmili a nezacházeli s nimi vyloženě hrubě, nepostižitelní.To se teď ale díky novele zákona na ochranu zvířat proti týrání mění Od 1. února letošního roku vstoupí až na několik ustanovení, která začnou platit později, v účinnost rozsáhlá novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nemalá část změn se dotkne také chovatelů zájmových zvířat (lidově domácích mazlíčků), a to především těch v našich kulturních podmínkách dlouhodobě nejoblíbenějších, tedy psů a koček. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání a výše pokut Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, obracíme se na Vás s prosbou, zda byste mohli zvážit při projednávání Novely zákona na ochranu zvířat proti týrání výši pokuty, kterou je možné udělit v případě, že majitel zvířete nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně. Nedávná novela zákona na ochranu zvířat proti týrání zákaz lepových pastí zpřísnila a upřesnila, nyní lze za přestupek uložit pokutu až do výše 3 mil. Kč. Nabízení čelisťových a lepových pastí se považuje za propagací týrání zvířat

Podřiý kynologický spolek Straškov - Vodochody - Posts

Přezkoušení čekatelů rozhodčích 2020 LoveckýPes

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání obsahuje celou řadu změn, které výrazně přispějí ke zlepšení ochrany zvířat v ČR, například: * Zpřísňuje postihy za týrání zvířat, výrazně se zvyšuje výše pokut, které je možno uložit za přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na evidenční list vrhu a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. ČMKU celou věc předává právníkům

1. 2. 2021. Vážení, ode dneška nabývá účinnost novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pro zařízení uživatelů, chovatelů a dodavatelů PZ z toho vyplývají některé změny. 1/ nový formulář žádosti o schválení projektu pokusů. 2/ nové formuláře žádosti o udělení oprávněn Česká republika bude více a s přísnějšími pravidly dohlížet na chov zvířat. Slibuje to novela zákona na ochranu zvířat proti týrání z dílny ministerstva zemědělství. Přísnější pravidla se mají dotknout například zookoutků nebo i cirkusů 8. 2021, 13:43. Tisíce korun navíc si budou muset připravit chovatelé hadů či krokodýlů. Ministerstvo zemědělství totiž vypracovalo novou vyhlášku, která podstatně zpřísní podmínky pro chov těchto plazů. Důvodem je nedávná novela zákona na ochranu zvířat proti týrání i stále častější případy, kdy plazi.

Od února nebude možné prodávat psy a kočky ve zverimexech nebo na veřejných prostranstvích, chovatelé tří a více fen budou muset vést evidenci. Na nová ustanovení přinesla novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, sdělil ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček Zákon na ochranu zvířat 2021. Současný zákon nedostačuje. Zákon na ochranu zvířat proti týrání v současnosti zakazuje využívat v cirkusech nově narozené jedince vybraných druhů volně žijících zvířat, konkrétně primáty, ploutvonožce, kytovce (vyjma delfínovitých), nosorožce, hrochy a žirafy Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 6 Svoboda zvířat a další příznivci doufají, že se blíží čas, který nastolí změny pro zvířata v cirkusech. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání právě 6. prosince prošla 1. čtením v Poslanecké sněmovně. Novela se týká také zvířat v cirkusech Podle aktivistů podlehlo Ministerstvo zemědělství nátlaku cirkusů. V úterý 11. prosince média přinesla zprávu, že Ministerstvo zemědělství (MZe) do připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání nezapracuje zákaz drezury a vystupování zvířat v cirkusech Praha - Od února nebude možné prodávat psy a kočky ve zverimexech nebo na veřejných prostranstvích, chovatelé tří a více fen budou muset vést evidenci. Na nová ustanovení přinesla novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, sdělil ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček

Horní komora Parlamentu České republiky dnes jednomyslně podpořila novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela nyní míří k podpisu prezidenta Václava Klause podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů • Novela zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti 1. února 2021, • ochrana psů a koček při jejich rozmnožování je upravena v § 7a zákona na ochranu zvířat Zákaz klecových chovů slepic, o který usilují ochránci zvířat, nezískal podporu klíčového zemědělského výboru Sněmovny, který rozhodoval o pozměňovacích návrzích k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání. Hladce naopak získal podporu návrh dát policii nové oprávnění vstoupit do obydlí při důvodném podezření na týrání zvířete Zhruba v prvním čtvrtletí začne platit novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ta konečně definuje množírny a podmínky, ve kterých zvířata nesmějí být chována. Minimální sankce bude 5 a 10 tisíc korun, ale může dosáhnout až 1 milionu korun, pokud chovatel nechá zvířata v tristních podmínkách Zákon na ochranu zvířat proti týrání novela 2021 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání . Vládní novela na ochranu zvířat, která má zakázat množírny, míří do parlamentu. Boj za větší ochranu zvířat neustává

Sněmovna schválila zákon na ochranu zvířat proti týrání

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání byla loni přijata s nadšením, jako něco, s čím se můžeme pochlubit. Ne každý si ale uvědomil, že nástup zaváděných změn bude mít bolestnou setrvačnost a že i jedna velká pozitivní změna k lepšímu může mít spoustu menších nepříjemných negativ Od 1. února vstupuje v platnost podstatná část rozsáhlé novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela například zavádí do českého právního prostředí definici pojmu množírna, upravuje podmínky prodeje zvířat a jejich množení, vysvětlil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček

16. 2. 2021. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání — Tomáš Jeřábek — Svačinové dezerty — Malování provázkem — Chemické pokusy — Geriatrie — Unikátní zvonička na Pustevnách — Cvičení s vlastní vahou. 0 hlasů. 2612 zhlédnutí. do playlist Se zákazem přišla poslanecká novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která vstupuje v účinnost. Zatímco ochránci zvířat novelu přivítali, provozovatelé farem vyjádřili obavy z krachu a poukázali na to, že český trh kožešin zaplní chovatelé z jiných zemí Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela Pokračovat ve čtení Informace pro chovatele - novela Zákona na ochranu zvířat. Informace oblastního poradce chovu. Publikováno 6. 1

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání procházel od počátku devadesátých let celou řadou změn, které však neměly zásadní vliv na změnu našeho postoje a chování ke zvířatům jako k běžné spotřební věci. Avšak 1. ledna 2013 nabyla účinnosti velmi rozsáhlá novela, která by měla jít svojí. Poslanci ve středu schválili novelu zákona zvířat proti týrání. Tou se Sněmovna zabývala už v březnu, tehdy ale nepřehlasovala veto prezidenta Václava Klause. Ve středu schválená verze již neobsahuje kontroverzní paragraf o kontaktním norování. Poslanci schválili novelu hned v prvním čtení, nyní ji posoudí Senát

Poslanecká sněmovna v současnosti projednává návrh novely zákona na ochranu zvířat proti týrání s cílem zakázat cirkusovou drezuru. Myslivci souhlasí s nutností chránit zvířata před týráním Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání Možnosti epizody. Káva o čtvrté Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání Stránka pořadu Informace o obrázku. Zavřít Novely zákona na ochranu zvíat proti týrání v roce 2017 •Zákonþ. 183/2017 Sb., kterýmse mní nkteré zákony v souvislosti s pijetím zákona o odpovdnosti za pestupkya ízenío nich a zákona o nkterých pestupcích-úinnost od 1. 7. 2017 •Částdvacátásedmá-změnazákonana ochranu zvířat proti týrání(14 novelizačníchbodů) •Zákon þ. 255/2017 Sb., kterým se mní. Vyšlo ve Sbírce zákonů. Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 255/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Jde o krátkou novelu o necelé desítce změnových bodů 2) jeden konkrétní návrh na změnu zákona na ochranu zvířat proti týrání (návrh paragrafového znění novely stávajícího předpisu), který by zlepšil ochranu zvířat v Česku a zároveň není zjevně nereálný, včetně stručného odůvodnění Definici množíren a jejich zákaz, zpřísnění chovů šelem nebo možnost státního příspěvku obcím na péči o zvířata přináší novela zákona na ochranu zvířat proti týrání z pera ministerstva zemědělství, kterou projedná v pondělí vláda premiéra Andreje Babiše