Home

Sonety Shakespeare rozbor

Sonety - rozbor díla Rozbor-dila

Rozbor díla: Sonety. Ke konci svého života se William Shakespeare začal stále více věnovat kromě dramatické tvorby také poezii, zejména sonetům, konkrétně jich napsal sto padesát čtyři. Jejich hlavním tématem je láska a problémy s ní spojené, dále pomíjivost citů, krása, ale také politika Sonety je básnická sbírka 154 sonetů, kterou napsal William Shakespeare. Jejich tématy jsou láska, krása, politika a pomíjivost života a citů. Pravděpodobně byly psány v průběhu několika let. O kompletní vydání v dnešním rozsahu se v roce 1609 zasloužil Thomas Thorpe pod názvem Shake-Speares Sonnets a zahrnovalo 152 do té doby nepublikovaných sonetů a také sonety 138 a 144, které byly už předtím uveřejněny v nelegálně vydané básnické sbírce Vášnivý. Sonet 11. Jak rychle povadneš, tak rychle budeš tady. zase růst v jednom z tvých, kterým jsi život dal, a onu svěží krev, kterou jsi půjčil mladý, budeš smět nazvat svou, aniž bys sám zestaral. V tom leží moudrost a krása, jež věčně vzkvétá William ShakespeareFoto: profimedia.cz. V roce 1609 vydává londýnský tiskař a nakladatel Samuel Thorpe svazek nesoucí název Shake-speares Sonnets, jenž obsahoval 154 sonetů a skladbu Milenčin nářek. Na svět přišlo dílo, které svou originalitou a básnickým mistrovstvím předešlé svazky výrazně předčilo

Sonety (Shakespeare) - Wikipedi

Sonety. Shakespeare porušil stavbu antického dramatu, rozvíjí zápletky, nevyskytuje se tradiční jednotka času, místa a děje. Líčí kladné i záporné vlastnosti hrdinů, mísí tragické a komické prvky, střídá prózu s veršem. Psal blankversem (pětistopý nerýmovaný verš) Sonety: > 109. William Shakespeare Sonet 109 : O! never say that I was false of heart, Ó, neříkej, že zrádný je můj cit, Though absence seem'd my flame to qualify, přes odloučení stálou vášní plane. As easy might I from my self depart: Spíš dovedl bych sám bez sebe žít, As from my soul which in thy breast doth lie:.

Willam Shakespeare - Sonet č. 66. 16. 09. 2018 7:11:00. William Shakespeare byl anglický básník, dramatik a herec, který je široce považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika. Je často nazýván anglickým národním básníkem William Shakespeare: Když hudbě se, má hudbo, oddáváš Když hudbě se, má hudbo, oddáváš na onom nástroji, jejž rozeznějí tvé něžné prsty, a všem strunám dáš takový souzvuk, až se celý chvěji, já klapkám závidím, že v dotycích ti smějí letmo líbat bříška dlaně, kdežto mé rty se durdí pro ten hříc

SONETY (Sonets) Sbírka anglické renesanční milostné lyriky . 154 tzv. anglických sonetů (tři střídavě rýmovaná desetislabičná nebo osmislabičná čtyřverší se závěrečným dvojverším) tvoří soubor, jenž nemá pevné uspořádání ani chronologické členění Rozhlasová nahrávka z roku 2002. Průvodní slovo: Martin Hilský, recitace: Scott Bellefeuille, Pavel Soukup, překlad: Martin Hilský, dramaturgie: Jitka Škápíková, režie: Markéta Jahodová. Nejznámější Shakespearův sonet v překladu M. Hilského, nejprve zazní v angličtině, poté česky. Ukázku z CD William Shakespeare - Sonety publikujeme s laskavým svolením. sonety (138, 144) vyšly tiskem již před rokem 1609 v antologii Vášnivý poutník (The Passionate Pilgrim, 1599). O tom, že Shakespeare o knižním vydání Sonetů vůbec ne-věděl, svědčí i dedikace podepsaná iniciálami Thomase Thor-pa.3 Již sám fakt, že Sonety nevěnoval panu W. H. William Sha Sonety: > 32. William Shakespeare Sonet 32 : If thou survive my well-contented day, Budeš-li zde, až vyprší můj čas : When that churl Death my bones with dust shall cover: a bezcitná smrt do prachu mne srazí, And shalt by fortune once more re-survey.

(SHAKESPEARE, William. Sonety. Praha: Vyšehrad, 2012. s. 78.) Shakespearovy verše o lásce se linou ve střídavém verši, jsou zvukomalebné, spanilé a ryzí. Odráží se v nich minulé časy, ve kterých ještě láska byla důležitou hodnotou, která si zaslouží obdiv, opěvování a básníkův útěk do intimních světů, které v. Nechte se pozvat do světa Sonetů Williama Shakespeara. Martin Hilský, náš přední anglista a shakespearolog, ve svém překladu sonety čte a komentuje a přiblíž.. Temné, skeptické vyznění, jedenáct důvodů proč opustit tento svět smete důvod jeden jediný: Znaven tím vším, já umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe zanechat. Přímo očistná, povznášející závěrečná pointa. Odešel bych rád, zemřít by bylo snadné, ale nemohu to tobě udělat, já tě tu nemohu nechat WILLIAM SHAKESPEARE. SONETY Č.66 66. Už chci - vším unaven - jen smrt a věčný klid. a nemuset zas a zas poznávati, jak je pan Nikdo samý lesk a třpyt, jak mošnou žebráckou se za velikost platí, jak hrubci šlapou něžná srdce v prach, jak na rytířkost číhá smečka katí, jak sílu obrů uhlodává strach I. FROM fairest creatures we desire increase, II. When forty winters shall beseige thy brow, III. Look in thy glass, and tell the face thou viewest. IV. Unthrifty loveliness, why dost thou spend. V. Those hours, that with gentle work did frame

Martin Hilský čte vlastní překlad sonetu 66 enjoy !!!Český text:Martin Hilský, 1992Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,jen nevidět, jak žebrá poctiv.. Sonet (z provensálského sonet nebo z italského sonetto, tj. písnička) je literární poetický útvar, který vznikl v 1. pol. 13. století, vyznačující se přesně vymezenou strukturou 14 veršů a logickým členěním (14 veršů je rozdělených do dvou čtyřveršových a dvou trojveršových slok).V románských jazycích se v sonetech užívá obvykle hendekasylabu nebo. William Shakespeare - Hamlet. Detailní rozbor renesančního drama Hamlet Williama Shakespeara. Vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka. 1. Charakter doby a literatury. renesance je umělecký styl, který začíná v Itálii ve 13. století (tím, že je Itálie ve Středozemním moři → kontakty s Afrikou a Asií. Předmluva / Proč psal Shakespeare sonety? Sonet 1 Sonet 12 Sonet 21 Sonet 23 Sonet 24 Sonet 25 Sonet 28 Sonet 29 Sonet 31 Sonet 32 Sonet 33 Sonet 34 Sonet 40 Sonet 44 Sonet 46 Sonet 51 Sonet 53 Sonet 56 Sonet 57 Sonet 63 Sonet 64 Sonet 66 Sonet 75 Sonet 83 Sonet 94 Sonet 115 Sonet 121 Sonet 127 Sonet 128 Sonet 129 Sonet 130 Sonet 131 Sonet.

Kněz a myslitel Francescco Petrarca (1304-1374) nazývá Sonety Lauře Zpěvníkem - Canzoniere nebo taky Rerum Vulgarium Fragmenta - zlomky, protože své verše často přepisoval a měnil. Celkem je ve Zpěvníku 366 sonetů z velké části milostných, jen 30 z nich má jiný obsah Aký je význam Shakespearovho sonetu 1? 09 Apr, 2019. Sonet 1 je prvou zo 17 Shakespearových básní, ktorá sa zameriava na krásneho mladého muža, ktorý má deti, aby odovzdal svoje milé gény novej generácii. Je to jedna z lepších básní v sérii Fair Youth Sonet , ktorá viedla k špekuláciám, že napriek svojmu názvu nešlo v. William Shakespeare. 02. února 2013 Petr Šrajer. Drama Othello s podtitulem Benátský mouřenín byla poprvé hrána v roce 1604. Spolu s mnoha dalšími tragédiemi Williama Shakespeara patří Othello k nejhranějším divadelním hrám v současnosti. Existují také desítky filmových, televizních zpracování a dokonce i opera.

william shakespeare sonet 20 tak krásnou, ženskou tvář, můj milý, máš, že bych ti mohl říkat moje milá, tvé ženské srdce nezná ženskou zášť, tvou něhu ženská faleš nezkazila. tvé oči víc než ženské oči žhnou, a zlatým světlem posvěcují svět, tvé kráse všichni rádi podlehnou, miláčkem žen jsi - mužů. Své Sonety napsal Shakespeare formou anglického sonetu, tj. podle rýmového schématu ababcdcdefefgg či abbacddceffegg apod. Přelomový byl nejenom jeho styl psaní, ale také to, že postavy jeho her již nejsou tak středověké, jako byly u jeho předchůdců a některých současníků. Nedodržoval trojí jednotu času, místa a děje

William Shakespeare - Sonety (2) Čítanka Český-jazyk

Shakespearovy sonety Reflex

William Shakespeare (1564-1616) Sonety Lauře (Zpěvník) - dvě části (za života Laury, po její smrti) 366 milostných básní, většina formou sonetu. Giovanni Boccaccio (1313-1375) tvrdé dětství - přísný otec, macecha. vystudoval práva, hodně cestoval Shakespearovy sonety v současném českém překladu Shakespeare's Sonnets in Contemporary Czech Translation Jitka Štollová Download PDF (Mediafire) --- The study explores the resonance of Renaissance poetry in Czech cultural context by examining the latest translations of William Shakespeare's Sonnets by the most prominent contemporary Czech Shakespearean translators, Prof. Martin.

Sonety Williama Shakespeara a zajímavé poznámky

  1. Synopse. Sonnet 130 satirizuje koncept ideální krásy, který byl během alžbětinské éry konvencí literatury a umění obecně. Vlivy pocházející z poezie starověkého Řecka a Říma založily tradici, která pokračovala v evroých zvycích dvorské lásky a v dvorské poezii a v díle básníků, jako je Petrarch.Bylo zvykem chválit krásu předmětu své náklonnosti.
  2. William Shakespeare. William Shakespeare (1564 - 1616) byl talentovaným básníkem, hercem a spisovatelem, který nezapadl v toku času a i v současné době jej obdivují lidé z celého světa. Na svém tvůrčím kontě má 38 her, 154 sonetů, 2 dlouhé epické básně a řadu dalších básní
  3. William Shakespeare. narozen v r. 1564 v tržním městečku Stratfordu nad Avonou. vystudoval gymnázium, kde se naučil latinsky a řecky. v 18 se provdal za již těhotnou Annu Hathaayovou (byla o 8 let starší
  4. - Shakespeare psal poezii pod ochranou hraběte Southamptonského Sonety Lauře (Zpěvník) - dvě části (za života Laury, po její smrti) - 366 milostných básní, většina formou sonetu Giovanni Boccaccio (1313-1375) - tvrdé dětství - přísný otec, macech
  5. Ovšem styl psaní, který používa Shakespeare je pro někoho nezvyk, ale je to jedna z klasic a specifikuje to Shakespeara. Podobné rozbory děl: Romeo a Julie - rozbor knihy (9) Romeo a Julie - rozbor knihy (5) Romeo a Julie - rozbor knihy (8) Romeo a Julie - rozbor knihy (3

William Shakespeare Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak pýchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc, jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak sprostota se sápe na slušnost, jak blbost na schopné si bere bič Shakespeare's Sonnets Sonnet 1 Synopsis: In this first of many sonnets about the briefness of human life, the poet reminds the young man that time and death will destroy even the fairest of living things Kniha Sonety autora Shakespeare William za cenu 157 K Giovanni Boccaccio, François Villon, William Shakespeare, Dante Alighieri, Francoise Rabelais, Hynek z Poděbrad, Jan Blahoslav . Sonety pre Lauru. Literárny druh: Lyrika (vyjadruje pocity, nálady, emócie, samotný dej nie je až taký dôležitý) Literárny žáner: Zbierka sonetov (milostná tematika, 14 veršov v štyroch strofách.

ROZBOR DÍLA ROMEO A JULIE. Shakespearovou nejznámější divadelní hrou je tragédie Romeo a Julie, kterou Shakespeare publikoval v roce 1595. Hlavními motivy této tragédie jsou nesmiřitelné nepřátelství a osudová láska. Hra je psána v promluvách, některé jsou místy velmi dlouhé Shakespeare's Sonnets. William Shakespeare is playwright who was born in 1564 and died in 1616. Read Shakespeare's Sonnets here, with side-by-side No Fear translations into modern English. Sonnet Dedication. Sonnet 1. Sonnet 2. Sonnet 3. Sonnet 4. Sonnet 5 William Shakespeare - Hamlet, kralevic dánský. Rok prvního vydání: 1600 - 1601 Druh: Drama Žánr: Tragedie Věcný obsah: Téma: Renesanční tragická divadelní hra vyprávějící o dramatických rodinných a milostných vztazích dánského prince Hamleta

Čtenářský dení

2. When forty winters shall besiege thy brow. And dig deep trenches in thy beauty's field, Thy youth's proud livery, so gazed on now, 4 Will be a tattered weed of small worth held. Then being asked where all thy beauty lies, Where all the treasure of thy lusty days, To say within thine own deep-sunken eyes Kniha: Zkrocení zlé ženy Autor: William Shakespeare Rozbor přidal(a): aneta113 Vloženo na: Studijni-svet.cz Autor: William Shakespeare ( 1564 Statford nad Avonou- 1616 Statford nad Avonou) Anglický dramatik, autor skoro 40 dramat, komedií i historických děl . Renesance. Novověk 15 -16 stol Rozbor literárního díla: Shakespeare - Othello. Othello je generálem ve službách benátské republiky. Tajně se ožení s Desdemonou. Jeho pobočník Jago jej podezřívá z pletek s jeho ženou Emilií, proto jeho sňatek prozradí

Sonety (William Shakespeare) Detail knihy ČBDB

SONNET 94. They that have power to hurt and will do none, That do not do the thing they most do show, Who, moving others, are themselves as stone, Unmoved, cold, and to temptation slow; They rightly do inherit heaven's graces. And husband nature's riches from expense; They are the lords and owners of their faces William Shakespeare životopis a další životopisy spisovatelů najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje obsahy a rozbory děl, velký čtenářský deník, seminární práce a další Tento je zacílen na největšího dramatika všech dob - Williama Shakespeara. Úroveň testu je určena spíše středoškolákům. Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10. Začít od začátku. 1. William Shakespeare pochází z města: Stratford nad Avonou. Londýn. Cambridge. Paříž Sonnet 2: Analysis. Being forty years old in Shakespeare's time would likely have been considered to be a good old age, so when forty winters had passed, you would have been considered old. In this sonnet, the poet is giving almost fatherly advice to the fair youth

This stresses the fact that his lover is helping him merely survive, whereas sonnets 29 and 30 are much more positive and have 6 lines in which they affirm that the lover is the fulfillment of the poet's life. Structure. Sonnet 66 is an English or Shakespearean sonnet. The English sonnet has three quatrains, followed by a final rhyming couplet Romeo a julie sonet Sonnets in ROMEO AND JULIE . Romeo and Juliet Sonnets in the play: The Prologue to the play is a sonnet; the Prologue to Act 2 is a sonnet; and editors often identify the first fourteen lines of the first meeting of Romeo and Juliet (beginning with Romeo's If I profane with my unworthiest hand) as a sonnet.In addition, Romeo's love-longing for Rosaline seems to be borrowed. Kategorie: Evroá literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43, Praha 10 Charakteristika: Tato práce se zabývá rozborem díla Romeo a Julie i životem autora.Byla vypracována jako podklad k maturitní zkoušce, obsahuje vše, co je třeba vědět k maturitní, nebo jiné zkoušce, poslouží i k vypracování kvalitního.

William Shakespeare - životopis Rozbor-dila

Životopis. William Shakespeare se narodil v roce 1564 ve střední Anglii - v městečku Stratford nad Avonou. Tehdy bylo toto město střediskem zemědělského kraje, dnes je turistickou atrakcí prvního řádu. V tamním kostele měli ještě v 60. letech minulého století vystavenou matriku, rozevřenou na dvou místech tak, aby si. Sonnet 63 is part of the Fair Youth sequence, the first 126 of Shakespeare's sonnets, and, like several others in the sequence, is concerned with the theme of youth preserved in ink when it. Sonety. Shakespeare porušil stavbu antického dramatu, rozvíjí zápletky, nevyskytuje se tradiční jednotka času, místa a děje Othello - rozbor díla k maturitě (5) - Shakespeare ho staví do protikladu s Othellem, dovede své pravé sklony skrývat pod civilní maskou poctivce, místy Jindřich V., Jindřich VI., Richard II., Richard. Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra. sonety william shakespeare audiokniha atlantis sonety william shakespeare sonety shakespeare william audio kniha audio cd sonety cd mp3 rozkosnicke sonety pietro aretin e kniha.

William Shakespeare Sonet 109 - Shakespearovy Sonet

Sonety sa niekedy spájajú do väčších celkov 15 zneliek (sonetov) vytvára znelkový veniec (15x14 veršov 210). Shakespearovský sonet /abab/cdcd/efef/gg/. W. Shakespeare zobrazil ľúbostné a priateľské city vo svojich sonetoch. Francesco Petrarca Další autoři tohoto období: Dante Alighieri (IT, 13. - 14. st.) Florencie, kritik doby, vyhnanec; Ještě ve středověku = průkopník renesanc Sonety 127-152 jsou však milostné básně věnované temné dámě (Dark Lady). Dva poslední sonety (153, 154) jsou alegorické. České překlady mají sklon i rodově neutrálně laděné sonety, mezi nimi právě sonety 1-17, adresovat muži či ženě podle volby překladatele

Willam Shakespeare - Sonet č

p. o. hviezdoslav - krvavé sonety - rozbor a ukážky; hÁjnikova Žena - hviezdoslav (film. ukÁŽka) jesennÁ lÁska - k. peteraj ; kvety zla - baudelaire ; skrotenie zlej Ženy - shakespeare; kompletnÝ shakespeare za 120 min ; malÝ princ - exupery (film) jeden deŇ ivana denisoviČa - solŽenicyn (film - english version) hlava xxii. Francesco Petrarca (1304 - 1374): Zpěvník (po 1327 - asi 1368 / 1374) Struktura zkoušky: I. Beletristický text: A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje Uložení: 864. Rozbor Hamlet - Shakespeare. Dej sa odohráva v Dánsku na hrade Elsinor v 12. storočí, ale odzrkadľuje problémy renesančného Anglicka. Dráma má 5 dejstiev (expozícia, kolízia, kríza, peripetia, katastrofa) Forma: veršovaná. Nachádza sa tu divadlo v divadle. V 1. dejstve sa dozvedáme, že stráže prichádzajú. Sonnet 20: A woman's face with nature's own hand painted. By William Shakespeare. A woman's face with nature's own hand painted. Hast thou, the master-mistress of my passion; A woman's gentle heart, but not acquainted. With shifting change as is false women's fashion; An eye more bright than theirs, less false in rolling A summary of Part X (Section2) in William Shakespeare's Shakespeare's Sonnets. Learn exactly what happened in this chapter, scene, or section of Shakespeare's Sonnets and what it means. Perfect for acing essays, tests, and quizzes, as well as for writing lesson plans

Sonet - královský žánr lyrické poezi

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY 1. Název díla, autor Autor: William Shakespeare 2. Bibliografické údaje Nakladatelství: ODEON p. stran: 109 místo, rok vydání: soubor. Shakespeare byl určitě bisexuál, říkají vědci po analýze jeho sonetů. Slavný britský dramatik William Shakespeare nebyl homosexuál, jak se traduje. Alespoň to tvrdí výzkumníci, kteří analyzovali umělcovy sonety. Zkoumali, koho v nich avonský bard oslovuje, a došli k závěru, že byl spisovatel nepopiratelně bisexuál Sen noci svatojánské (rozbor) Sonety; Tragický příběh dánského prince Hamleta; Večer tříkrálový, Večer tříkrálový (2), Večer tříkrálový (3) Veselé windsorské paničky, Veselé windsorské paničky (2), Veselé windsorské paničky (3) Zimní pohádk William Shakespeare (pokřtěn 26. dubna 1564 - 23. dubna 1616) byl významný anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evroého dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básníka. Dochovalo se 39 jeho divadelních her, 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik dalších děl

1564 Anglie † 23. 4. 1616. William Shakespeare se narodil na přelomu 16. a 17. století v anglickém Stratfordu. Byl považován za největšího světového a anglického dramatika. Shakespeare napsal celkem 154 sonetů a 39 her. Brzy se oženil a odešel do Londýna k herecké společnosti. Stal se spolumajitelem, dramatikem a hercem v. Francesco Petrarca ([frančesko petrarka]; 20. července 1304 - 18. /19.července 1374) byl italský spisovatel a básník. Společně se svým vrstevníkem a přítelem Boccacciem je považován za jednoho z prvních autorů renesanční literatury.Bývá označován za největšího humanistu a nejvlivnějšího italského lyrického básníka. Tvořil v latině i v italštině a jeho.

Sonet alebo znelka je lyrická básnická forma, má 14 veršov rozdelených do dvoch štvorveršových a dvoch trojveršových strof (t. j. dvoch kvartet a dvoch tercet). Na konci básne je pointa, ktorá je taká výrazná, že môže meniť zmysel predchádzajúcich častí textu. Pôvodná schéma: a b b a/a b b a/c d c/d c d Otázka: William Shakespeare Jazyk: Angličtina Přidal(a): patka130 I would like to speak about William Shakespeare. At first I would like to tell you something his life. The second part will be about his works. The third part about Romeo and Juliet. His life: William Shakespeare was born on 23rd April, 1564 in Stratford-upon-Avon. He's.

Kniha: Hamlet, kralevic dánský Spisovatel(ka): William Shakespeare Přidal(a): Viktorie V Literárně historický kontext RENESANCE 14. - 16. stol., vznik v Itálii umělecký a myšlenkový směr zaměřený především na člověka, rozum a pozemský život proměna středověkého pohledu na svět (důraz na náboženství) k renesančnímu (důraz na lidskost) znovuzrození estetického. Kniha: Hamlet, kralevic dánský Autor: William Shakespeare Deník přidal(a): KatyK Přidáno na: Studijni-svet.cz Continue readin A summary of Part X (Section1) in William Shakespeare's Shakespeare's Sonnets. Learn exactly what happened in this chapter, scene, or section of Shakespeare's Sonnets and what it means. Perfect for acing essays, tests, and quizzes, as well as for writing lesson plans Hamlet (angl. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, dosl.Tragédia o Hamletovi, princovi dánskom) je najznámejšou a najčastejšie citovanou divadelnou hrou anglického dramatika Williama Shakespearea.. Hamlet patrí medzi najinscenovanejšie hry vo všetkých krajinách západnej kultúry a taktiež patrí medzi najprekladanejšie literárne diela na svete VÍTĚZSLAV NEZVAL. Grafologický rozbor, horoskop, komentář Emanuela Šimandla. Světová výstava EXPO 1958 - Objectif 58. / Programm. OBRAZ A PÍSMO. /Czech concrete poetry/ The Blue Effect. - (1968). Orig., dobová fotografie. Mladé cesty. Edice básnických prvotin autorů 60. let. ERNST / MAGRITTE / BRAUNER / FONTANA - Alexandre Iolas.

304. Sonety - William Shakespeare - 1956 21 témat český jazyk rozbor knih maturitní otázky. William Shakespeare, Romeo a Julie (př. J. J. Čejka, 1861) 2 Kapulet. Můj meč, dím! - Starý Montek přišel sem a blýská ocelí mně na potupu. Vejde Kníže s komonstvem . Kníže. Odbojné poddanstvo, škůdcové míru, hanobci meče krví sousedskou, -. William Shakespeare - Romeo a Julie rozbor k ústní . Úryvek z díla romeo a julie Tradice vypráví, že Shakespeare napsal komedii Veselé paničky windsorské na objednávku královny Alžběty, která si oblíbila postavu Falstaffa a chtěla ho na jevišti vidět zamilovaného. Shakespeare elegantně královně vyšel i nevyšel vstříc, neboť jeho Falstaff není zamilován do dvou windsorských manželek, ale pouze do. William Shakespeare v překladu Jiřího Joska: dialogy, monology, citáty, sonety, knihy, filmy, divadelní představení.. VÝDEJNÍ OKÉNKO - ROZVOZ KNIH - POŠTA Osobní odběr v prodejně Pražská 14, Liberec PONDĚLÍ - PÁTEK 9 - 18, SOBOTA 9 - 13 - Hamlet - Othello - Veselé paničky wi William Shakespeare byl anglický básník, dramatik a herec, kterého považujeme za největšího anglicky píšícího spisovatele a největšího dramatika na světě. Literatura se pyšní jeho dílem, asi 38 jeho hrami (včetně těch, na kterých asi s někým spolupracoval), 154 sonety a několika dalšími básněmi