Home

Nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce

Lineární lomené funkce, nepřímá úměrnost Matematika s

Nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce 1) Nakreslete grafy funkcí, určete jejich vlastnosti, najděte souřadnice středu hyperboly Název: XI 27 ­ 16:54 (1 z 11) 2) Je dána funkce g a) načrtněte graf funkce v zadaném oboru. 9. Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost 1. Určete definiční obor funkce a načrtněte její graf: a) f: y = x 1 2x 1 + − b) f: y = x

Lineární lomená funkce - Matematika - Maturitní otázk

 1. Lineární lomené funkce, nepřímá úměrnost. Vlastnosti lineárních lomených funkcí a jejich grafy, slovní úlohy. Testy. Otevírejte v Adobe Readeru. Typy testů, ovládání, hodnocení, promíchávání odpovědí. Obtížnost Název ; Funkce - nepřímá úměrnost: Lineární lomené funkce:.
 2. Polynomická funkce, lineární a racionální lomená funkce, nepřímá úměrnost Hra Neriskuj Cílem hry je získat co nejvíce bodů při odpovídání otázek. Za správně odpovězenou otázku se body přičítají, za špatně zodpovězenou se body odečítají. Hru může hrát jeden hráč, nebo dva soupeři (hráči nebo družstva.
 3. Lineární lomená funkce. Lineární lomená funkce je každá funkce ve tvaru: , kde . Nepřímá úměrnost je každá funkce definovaná na množině , která je dána vztahem , kdy . Je to tedy taková lineární lomená funkce , kde a
 4. FUN05-Lineární lomená funkce. 476ZAPSANÍ STUDENTI. V tomto kurzu se dozvíš vše podstatné o lineární lomené funkci. Co je to lineární lomená funkce a jak vypadá. Nepřímá úměrnost - nejjednodušší lineární lomená funkce. Graf lineárně lomené funkce (hyperbola) - posunutí, otočení, rozšíření. Úprava.

Jestliže ad - bc > 0, pak je funkce v intervalech (-∞, d/c) a (d/c, -∞) klesající a graf funkce leží ve II. a IV. kvadrantu. a. Funkce nepřímá úměrnost. Zvláštním případem lineární lomené funkce je funkce nepřímá úměrnost. Tato funkce má předpis: kde y je závislá proměnná, x nezávislá proměnná a k je konstanta Lineární lomená funkce inverzní Funkce, také zvaná nepřímá úměrnost, s rovnicí y = a/x , je sama k sobě inverzní. hyperbola Anonym. Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly. Vložit: Obrázek. Související diskuze-co je více 0,012 nebo 0,05 (1 Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost. Mocninná funkce s přirozeným a racionálním exponentem. Vlastnosti funkce - monotonie, funkce prostá, omezená, extrémy, periodicita. Inverzí funkce. Funkce druhé a třetí odmocniny. 1/ Lineární lomená funkce a/ Nakreslete graf funkce, určete D(f), H(f), asymptoty, průsečíky s. Lineární lomená funkce a její graf: Slovní úlohy s využitím nepřímé úměrnosti: Mocninná funkce: Funkce s odmocninami Exponenciální funkce Nepřímá úměrnost Lineární lomená funkce a její graf: Stupeň školy: 2.stupeň ZŠ, Středoškolský. Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na:http://www.isibalo.com/Pokud budete chtít, můžete nám dát like na.

FUN05-Lineární lomená funkce Dr

Nepřímá úměrnost: Funkce nepřímá úměrnost je speciální případem lineární lomené funkce pro: a = d = 0, b 0, c 0 (např. c = 1) Grafem nepřímé úměrnosti je křivka, která se nazývá rovnooosá hyperbola. Hyperbola se skládá ze dvou částí (větví). x b f:y D f R 0 ;0 0 6. Nepřímá úměrnost speciálním případem lineární funkce je přímá úměra y = k.x (q = 0) nepřímá úměrnost je dána předpisem = kde k je libovolné číslo různé od nuly k∈R - {0} k = 0 konstantní funkce např.: = = , grafem je hyperbola je-li k > 0 modrá barva k < 0 červená barv Lineární lomená funkce NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST VLASTNOSTI Funkce k≠ k >0 k< 0 obor hodnot R - {O} klesající v rostoucí v (-∞, a ,∞ -∞, a ,∞ Není shora ani zdola omezená Nemá v žádném bodě minimum ani maximum je LICH

Inverzní funkce lineární lomená - inverzní funkce je

Funkce a jejich grafy - 4

Lineární lomená funkce -% Funkce . Řešené příklady. Nepřímá úměrnost | Poměr. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (10 hodnotící) 100%. Tvé hodnocení (nehodnoceno) Pro hodnocení musíte být přihlášen(a) Autor videa Dominik Chládek. Speciálním případem lineární lomené funkce je nepřímá úměrnost y= k/x. Graf lineární lomenné funkce. Grafem lineární lomenné funkce je křivka zvaná rovnoosá hyperbola se středem (středem souměrnosti) v bodě [x 0,y 0] a s asymptotami procházejícími tímto bodem, rovnoběžnými se souřadnicovými osami x, y LINEÁRNÍ LOMENÁ FUNKCE - . Nepřímá úměrnost z upravené rovnice lin. lom. fce y = 1 + 2 x-2 f₁: y = 2 x (graf I. a II. kvadrant - načrtnu hyperbolu, pomocné funkce f₁) . vektor posunutí (2,1) (posunu graf f₁ s tímto vektorem) 6.asymptoty 7. Graf funkce Lineární lomená funkce 51 2.7.1. Nepřímá úměrnost 51 2.7.2. Lineární lomená funkce 53 Úlohy k samostatnému řešení 53 2.8. Mocninné funkce 54 2.9. Exponenciální funkce 56 Úlohy k samostatnému řešení 58 2.10. Logaritmická funkce 59 2.11. Goniometrické funkce 6 Nepřímá úměrnost. Nepřímá úměrnost. Nepřímá úměrnost. Lineární lomená funkce. Lineární lomená funkce. Lineární lomená funkce. Úkol pro studenty: Sestrojte grafy následujících funkcí, určete jejich definiční obor a obor hodnot. Exponenciální funkce

Lineární lomená funkce inverzní - Ontol

 1. Lineární funkce. Konstantní funkce; Funkce přímá úměrnost; Lineární lomená funkce. Funkce nepřímá úměrnost; Kvadratická funkce. Posunutí kvadratické funkce; Exponenciální funkce; Logaritmická funkce; Goniometrické funkce. Funkce sinus a kosinus; Funkce tangens; Funkce kotangens
 2. Rostoucí, klesající funkce Shrnutí Elementární funkce Rovnice, kořeny rovnice Polynomy, polynomické rovnice, základní věta algebry Kvadratická funkce a rovnice Řešení polynomických rovnic vyšších stupňů Racionální funkce Nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce Exponenciální a logaritmické funkce Vlastnosti.
 3. - Lineární lomená funkce - Mocninná funkce Publikace je vhodná pro: studenty a učitele na gymnáziích, středních průmyslových a středních odborných školách s vyšší hodinovou dotací, maturanty k přípravě na maturitní zkoušku, uchazeče vysokých škol k přípravě na přijímací zkoušku
 4. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné -1.Elementární funkce -1.2.Přehled elementárních funkcí 7 • Nepřímá úměrnost , lineární lomená funkce - jsou speciálním případem racionální funkce: Racionální funkce- je každá funkce ve tvaru kde x je proměnná, a n, a n-1, a n-2, a 1, a 0 R , a n 0 b m, b m-1.
 5. Funkce je předpis, Racionální lomená funkce. Funkce s absolutní hodnotou 1. Do jednoho grafu sestrojte grafy funkcí y = x, Sestrojte grafy funkcí: y = 1/x , y = 2/x, y = 3/x. Číst dál: Nepřímá úměrnost 1. Funkce s absolutní hodnotou 2. Sestrojte graf funkce y = I 2x+3 I. Vyjděte postupně z funkcí y = 2x, y = 2x + 3
 6. 10.Funkce lineární lomené a mocninné Pojem funkce, vlastnosti funkce. Nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce. Polynomické a racionální funkce. Mocninná funkce s přirozených a celým exponentem. Inverzní funkce. Definice n-té odmocniny. Mocniny s racionálním a reálným exponentem. 11.Exponenciální funkce a
 7. Mohlo by vás ještě zajímat: - Lineární funkce. - Soustavy rovnic a nerovnic. - Kvadratické rovnice a nerovnice. - Iracionální rovnice a nerovnice. - Exponenciální rovnice a nerovnice. - Logaritmické rovnice a nerovnice. - Goniometrické rovnice a nerovnice. - Kombinatorické rovnice a nerovnice

Nepřímá úměrnost a její gra

10) Funkce kvadratická, nepřímá úměrnost a lineární lomená 11) Mocninné funkce a jejich inverze 12) Exponenciální a logaritmické funkce 13) Goniometrické funkce a výrazy 14) Absolutní hodnota 15) Operace s vektory 16) Analytická vyjádření lineárních útvarů 17) Analytická geometrie rovinných obrazců 18) Kuželosečk registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol FUNKCE NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST A LINEÁRNÍ LOMENÁ FUNKCE Autor Petr Vrána Jazyk Datum vytvoření Čeština 10. dubna 2014 Cílová skupina žáci 16 - 19 let Stupeň a t

32 - Lineární lomená funkce (MAT - Funkce) - YouTub

Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost 1. Určete definiční obor funkce a načrtněte její graf: a) f: y = Určete předpisem inverzní funkcí f -1 k funkci f. y = x 2 x 1 Určete body grafu funkce f, ve kterých má tečna grafu směrnici rovnou 1.. Lineární lomená funkce I. a) Načrtněte graf funkce 32 23 x x y Množiny bodů daných vlastností 2. Konstrukce trojúhelníků. Konstrukce čtyřúhelníků. Lineární funkce s absolutními hodnotami. Kvadratické funkce. Nepřímá úměrnost. Lineární lomená funkce. Mocniny a odmocniny. Exponenciální rovnice 6. Nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce; nerovnice a jejich soustavy. Definice, vlastnosti, graf, řešení úloh. Lineární nerovnice, kvadratické nerovnice, početní řešení. 7. Stereometrie - polohové vlastnosti lineárních útvarů v prostoru; rovnice a nerovnice s parametrem Funkce kvadratická, nepřímá úměrnost a lineární lomená. Rovnice s neznámou pod odmocninou, rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli. Exponenciální a logaritmické rovnice . 7. Shrnutí. Mocninné funkce a jejich inverze. Goniometrické rovnice. Funkce kvadratická, nepřímá úměrnost a lineární lomená.

Nepřímá úměrnost, lineární lomená a mocninná funkce říjen Mocniny a odmocniny. Inverzní funkce. Rovnice s neznámou pod odmocninou. listopad. Rovnice s neznámou pod odmocninou. Goniometrické funkce - možnost použít PS prosinec Goniometrické funkce a rovnice leden. Goniometrické rovnice. únor. Exponenciální a logaritmické. 1 Domácí příprava v distanční výuce matematiky pro třídu PT 1 15. 3. - 19.3. 2021 Téma: Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost

36 - Lineární lomená funkce s absolutní hodnotou (MAT

7. Lineární funkce - její vlastnosti, určení definičního oboru a oboru hodnot, graf 8. Kvadratická funkce - její vlastnosti, definiční obor a obor hodnot, graf 9. Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost - její vlastnosti, definiční obor a obor hod-not, graf 10. Mocninná funkce, mocniny a odmocniny 11 Vlastnosti funkcí a stručný přehled elemenárních funkcí Podrobnější verze přednášky, rozšířená o příklady a ukázky, určená k dlouhodobějšímu studiu. 4. Lineární funkce a přímá úměrnost Lineární lomená funkce a nepřímá úměrnost Přímá úměrnost. Příklad: Na tržišti prodávají borůvky a. Funkce nepřímá úměrnost. Zvláštním případem lineární lomené funkce je funkce nepřímá úměrnost. Tato funkce má předpis: kde y je závislá proměnná, x nezávislá proměnná a k je konstanta ; Grafy funkcí v Excel ; 32 - Lineární lomená funkce (MAT - Funkce) - YouTub ; 36 - Lineární lomená funkce s absolutní. Tvar goniometrických funkcí v závislosti na jejich předpisu: 3_1_M_08.notebook: Kvadratická funkce: 3_1_M_09.notebook: Nepřímá úměrnost: 3_1_M_10.notebook: Lineární lomená funkce: 3_1_M_11.notebook: Mocninná funkce: 3_1_M_12.notebook: Exponenciální funkce: 3_1_M_13.notebook: Logaritmická funkce: 3_1_M_14.notebook: Lineární. a) Nepřímá úměrnost b) Lineární lomená funkce c) Mocninné funkce d) Exponenciální funkce e) Logaritmická funkce 5. Exponenciální a logaritmické rovnice. Logaritmus a věty o logaritmech 6. Goniometrie a trigonometrie a) Goniometrické funkce, jejich základní vlastnosti b) Grafy goniometrických funkcí: y = sin x, y = cos x, y.

Matematika: Funkce: Motivace lineární lomené funkc

Kdyby c = 0, pak , což je lineární funkce. Nepřímá úměrnost. Je to druh lineární lomené funkce. Jestliže v předpisu pro lineární lomenou funkci zvolíme a = 0 a d = 0, dostaneme , , což je předpis pro tzv. nepřímou úměrnost. Příklady lineárních lomených funkcí. Př.: Vyšetři funkci a načrtni její graf. Podmínky. 2. Funkce Základní poznatky o funkcích (předpis funkce, definiční obor, obor hodnot funkce, argument funkce, hodnota funkce, graf funkce, určení monotonie a extrémů funkce z grafu funkce). Lineární funkce. Lineární funkce s absolutní hodnotou. Nepřímá úměrnost. Lineární lomená funkce. Kvadratická funkce Písemná práce - 4.1 Funkce a její graf, 4.2 Lineární funkce, 4.3 Funkce s absolutními hodnotami, 4.4 Kvadratické funkce, 4.5 Lineární lomené funkce 29. Rozbor písemné práce. Písemná práce - 4.1 Funkce a její graf, 4.2 Lineární funkce, 4.3 Funkce s absolutními hodnotami, 4.4 Kvadratické funkce, 4.5 Lineární lomené. Úsudkové příklady - přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, procenta ; Funkce jedné reálné proměnné: definiční obor, obor funkčních hodnot, graf funkce. Lineární funkce, kvadratická funkce, lineární lomená funkce, funkce s absolutní hodnotou - grafy. Exponenciální a logaritmické funkce - grafy

Funkc

lineární funkce a její vlastnosti, graf lineární funkce rozlišování lineární funkce od ostatních funkcí a sestrojování jejího grafu určování,kdy je funkce rostoucí, kdy klesající a proč přímá úměrnost jako zvláštní případ lineární funkce grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic užití grafu. Funkce (definiční obor, lineární funkce, lineární funkce s absolutní hodnotou) 4. Funkce (kvadratická, nepřímá úměrnost, lineární lomená) 5. Nerovnice a jejich soustavy (lineární, kvadratické) 6. Rovnice (kvadratické, kvadratické s parametrem, s neznámou pod odmocninou) 7 Funkce s absolutní hodnotou; Kvadratická funkce. Kvadratická funkce; Grafické řešení kvadratických rovnic, nerovnic a jejich soustav; Lineární lomená funkce. Nepřímá úměrnost; Lineární lomená funkce; Mocninná funkce. Mocninná funkce s celočíselným exponentem; Inverzní funkce a funkce s odmocninou; Představení.

Video: Funkce a jejich grafy - Gymnázium Che

• Funkce sudá a lichá, Inverzní funkce • Nepřímá úměrnost, Mocninná funkce, Exponenciální funkce a rovnice • Logaritmus, logaritmická funkce a rovnice Opakování: • Definice funkce, graf funkce • Definiční obor, obor hodnot, monotónnost funkce • Lineární a kvadratická funkce, funkce s absolutní hodnotou 1 Leden: Lineární funkce a rovnice Únor: Soustava rovnic, rovnice s absolutní hodnotou B řezen- duben: Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice (funkce a grafy, rovnice, vztahy mezi kořeny a koeficienty, kvadr.nerovnice, soustava lineární a kvadratické rovnice, iracionální rovnice) Duben: Nepřímá úměrnost. Lineární lomená funkce Zdarma: 58 videí 13 hodin 9 minut 0 článků 1 interakce Premium: 74 video příkladů 7 hodin 34 minut 77 testů . Zřejmě nejdůležitějším a nejčastěji zmiňovaným pojmem v matematice je funkce. V tomto kurzu si přiblížíme, co máme pod tímto slovem na mysli, jakým způsobem funkce pracují a jaké základní typy funkcí rozlišujeme 3) Elementární funkce a jejich vlastnosti a) Funkce konstantní, lineární, kvadratická, nepřímá úměrnost, lineárně lomená, mocninná b) Funkce exponenciální a logaritmická c) Goniometrické funkce 4) Rovnice exponenciální, logaritmické a goniometrické 5) Stereometrie a) Vzájemná poloha přímek a rovin v prostor

4.3 Nepřímá úměrnost 15 4.4 Funkce lineární lomená 16 4.5 Mocninná funkce 17 4.6 Exponenciální funkce 19 4.7 Logaritmická funkce 20 4.8 Sinus 21 4.9 Kosinus 22 4.10 Tangens 23 4.11 Kotangens 24 Závěr 25. Elementárními funkcemi se nazývají funkce, které jsou vytvořeny ze základních elementárních funkcí pomocí konečného počtu základních algebraických operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení, skládání). Evroý sociální fond Praha & EU: Investujem Určete souřadnice průsečíků A, B grafu funkce f (funkce nepřímá úměrnost) s grafem funkce g (lineární funkce). 11. Určete předpis lineární lomené funkce f, pokud znáte a=1, d=2. Poznámka: Lineární lomená funkce je funkce daná předpisem f:y= ax+b cx+d Funkce (Zavedení pojmu funkce, vlastnosti funkcí,lineární, kvadratické a mocninné funkce) Repetitorium z matematiky Podzim 2012 Ivana Medkov

Grafy funkcí v Excelu

Funkce - Coggle Diagram: Funkce (Jaké známe druhy funkcí, Co by nás o funkci mělo zajímat?, Jak může být funkce zadána?, Definice funkce Funkce s absolutními hodnotami. Funkce absolutní hodnota, její vlastnosti a graf. Úpravy výrazů s mocninami a odmocninami. Lineární lomené funkce, nepřímá úměrnost. Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice Lineární lomená funkce s absolutní hodnotou Lineární lomená funkce je funkce, kterou lze zapsat ve tvaru Lineární funkce a její vlastnosti - pojem funkce,definiční obor,obor hodnot - graf lineární funkce - vlastnosti funkcí - lineární funkce s absolutní hodnotou. Racionální funkce. nepřímá úměrnost a její graf . lineárně lomená funkce . Kvadratická rovnice. Kvadratická nerovnice. Kvadratická funkce - kvadratická funkce a. Funkce (1) je částí funkce nazývané nepřímá úměrnost. Nepřímá úměrnost je každá funkce na množině R-{0} daná ve tvaru k y = -, X kde k je reálné číslo různé od nuly. Nyní se budeme věnovat grafům funkcí nepřímá úměrnost. Začneme funkcí y = x 0, jednak pro k 0. Funkce y = — (k ^ 0) /k > 0 \(-x)3\ [Využijte.

Lineární lomená funkce ppt lineární lomen

 1. Tato funkce bývá také označována jako přímá úměrnost. graf funkce y = x. Další vlastnosti lineární funkce vyplývají z toho, jaké je a. Pokud je totiž a > 0, jedná se o graf rostoucí funkce, ovšem je-li a < 0, graf je rázem klesající. Graf funkce y = ax bude osově souměrný podle osy y s funkcí y = −ax
 2. mezi těmito funkcemi lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost modeluje závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí exponentem); inverzní funkce; funkce druhá a řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích polynomická funkce, polynomy (kořeny polynomů, vztah
 3. Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost, mocninné fce 7. Lineární rovnice s parametrem a absolutní hodnotou, iracionální rovnice 8. Soustavy lineárních rovnic a nerovnic 9. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice 10.Goniometrické‚ funkce 11.Vztahy mezi goniometrickými fcemi, goniometrické rovnice.
 4. VIDEO. Abychom pochopili, jak bude vypadat graf lineární funkce, je dobré si uvést pár příkladů. Z definice víme, že každá lineární funkce má tvar. y = a x + b. y=ax+b y = ax + b. Pojďme si tedy sestrojit grafy čtyř konkrétních funkcí. Funkce f: y = 2 x + 2. y=2x+2 y = 2x + 2
 5. Nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce. Definice, vlastnosti, graf, řešení úloh. Mocnina. Vlastnosti funkce, náčrt průběhu funkce s užitím derivace. Aplikace diferenciálního počtu. Výpočet tečen křivek. Extrémy funkce a jejich zjištění

Matematika pro SŠ 4

Funkce lineárně lomená S touto funkcí jsme se již setkali. Př: Dvanáct stejných čerpadel naplní bazén za hodinu. Jak dlouho bude plnit bazén jedno čerpadlo? Co je to za funkci a co je jejím grafem? Nepřímá úměrnost x y 12 Grafem je hyperbola Mocninná funkce, lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost 3 5. Lineární rovnice a nerovnice 23 5.1. Vyjádření neznámé ze vzorce 1 5.2. Řešení lineárních rovnic, s neznámou ve jmenovateli 1 5.3. Řešení soustav rovnic o dvou a třech neznámých 2. 15. Elementární funkce a) Funkce lineární, kvadratické a mocninné, nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce definice, definiční obory, asymptoty, vlastnosti, grafy, transformace souřadnic b) Grafy funkcí s absolutní hodnotou definice absolutní hodnoty reálného čísla

Základní funkce - jitkakrickova

21. a) Konstantní, lineární a mocninná funkce b) Důkaz matematickou indukcí. 22. a) Exponenciální a logaritmická funkce, logaritmus b) Parabola. 23. a) Nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce b) Faktoriály a kombinační čísla. 24. a) Vzájemná poloha přímky a kuželosečky, tečna křivk • Lineární lomená funkce: definice, vlastnosti a grafy, nepřímá úměrnost (Hu-2, Př+Pg-2) • Lineární lomená funkce s absolutními hodnotami (HuChyba! Záložka není definována., Př+Pg-2) • Mocninné funkce s přirozeným a celým exponente Procvičení pojmu funkce, graf funkce a funkce lineární lomená pomocí známé praktické situace. Předpokládané znalosti Funkce, volná proměnná, vázaná proměnná, graf funkce, poměr, nepřímá úměrnost, funkce lineární lomená Potřebné pomůck

Inverzní funkce lineární lomená - inverzní funkce je

Matematika I: Pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometri vzorové příklady a příklady k procvičení Očekávaný výstup žák ovládá funkci nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce a umí je aplikovat při řešení úloh Anotace. Shora resp. zdola omezená funkce, omezená funkce Maximum resp. minimum funkce (na definičním oboru a na intervalu), ostrý resp. neostrý extrém Periodická funkce a její perioda, nejmenší perioda Inverzní funkce Lineární funkce Konstantní funkce Přímá úměrnost Přírůstek funkce Kvadratická funkce Lineární lomená funkce 10.Lineární rovnice a nerovnice 11.Konstrukční úlohy v rovině 12.Analytická geometrie přímky, operace s vektory 13.Nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce 14.Komolá tělesa, koule 15.Funkce I.(funkce obecně, lineární funkce, lineární funkce s absolutní hodnotou) 16.Exponenciální a logaritmické rovnic Lineární lomené funkce - nepřímá úměrnost a její graf - lineární lomená funkce a její graf - vlastnosti funkcí Mocninné funkce a jejich grafy - mocninné funkce s přirozeným exponentem a jejich vlastnosti - mocninné funkce se záporným celým exponentem

- nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce (i s absolutní hodnotou), jejich vlastnosti; - mocninné funkce s celým exponentem, jejich vlastnosti; - některé složitější racionální lomené a polynomické funkce řešené užitím diferenciálního počtu. 16. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnic Lineární lomená funkce Lineární lomenou funkcí nazveme každou funkci, která je dána předpisem y = (ax + b)/(cx + d) Grafem hyperbol Funkce nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce. Mocniny a mocninné funkce, odmocniny. Inverzní funkce a složené funkce. Exponenciální a logaritmická funkce. Exponenciální rovnice. Logaritmické rovnice. Goniometrické funkce. Goniometrické rovnice. Základní vztahy mezi hodnotami goniom. funkcí, užití goniometrických. Inverzní funkce. vlastnosti funkce inverzní. Nepřímá úměrnost. užít pojem a vlastnosti nepřímé úměrnosti, načrtnout její graf řešit reálné problémy. Lineární lomená funkce . Racionální funkce. Shrnutí poznatků o funkcích. modelovat reálné závislosti pomocí elementárních funkcí. Říjen. Mocninné funkce. Nepřímá úměrnost. Nepřímá úměrnost. Vytvořit Třídu Lineární lomená funkce 3; Anomálie -- pravá, excentrická a střední.

grafy funkcí - EXCEL :: petr švarc

Priklady.com - Výsledky: Lineární rovnice a nerovnic

Racionální funkce, nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce; Mocninné funkce s celým záporným exponentem; Definiční obor, obor hodnot, grafy, základní vlastnosti racionální funkce. Definice exponenciální funkce, definiční obor, obor hodnot, graf a základní vlastnosti exponenciální funkce; Eulerovo čísl Lineární lomená funkce 51 2.7.1. Nepřímá úměrnost 51 2.7.2. Lineární lomená funkce 53 Úlohy k samostatnému řešení 53 2.8. Mocninné funkce 54 2.9. Exponenciální funkce 56 Úlohy k samostatnému řešení 58 2.10. Logaritmická funkce 5 4.4.3 Grafy kvadratických funkcí při řešení rovnic a nerovnic; 4.5 Lineární lomené funkce. 4.5.1 Nepřímá úměrnost; 4.5.2 Lineární lomená funkce; 4.5.3 Racionální a polynomické funkce; 4.6 Mocninné funkce. 4.6.1 Mocninné funkce s přirozeným exponentem; 4.6.2 Mocninné funkce s celým exponentem; 4.6.3 Inverzní funkce; 4.

Matematika pro SŠ 4

- lineární funkce - přímá úměrnost, konstantní funkce - lineární lomená funkce - nepřímá úměrnost - kvadratické funkce - mocninné funkce - úlohy z technické praxe pokrytí průřezových témat; IKT. Goniometrie a trigonometrie, 22 vyučovacích hodin Lineární lomená a mocninná funkce, algebraické výrazy - nepřímá úměrnost - graf, lineární lomená funkce - grafy, mocninné funkce s přirozeným a celým exponentem, definice inverzní funkce, definice n-té odmocniny, počítání s odmocninami, mocniny s racionálním exponente Lineární funkce Kvadratická funkce Lineární lomená funkce Nepřímá úměrnost Mocninné funkce Exponenciální funkce Logaritmické funkce Goniometrické funkce Konec Zpět Periodické funkce Jednotková kružnice Sinus Kosinus Tangens Kotangens Hodnoty funkcí Speciální goniom. funkce Trigonometrie Racionální funkce, nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce Mocninné funkce s celým záporným exponentem Definiční obor, obor hodnot, grafy, základní vlastnosti racionální funkce

ZŠ Školní 226 Kaplic

Rozhodovačka - 9. třída. Rychlé cvičení na procvičení počítání - dostanete příklad a vybíráte jednu ze dvou odpovědí (není potřeba nic psát na klávesnici). Nabízíme 6500 zadání, od 1+1 až po logaritmy Funkce. Základní pojmy, grafy, druhy funkcí - lineární, přímá a nepřímá úměrnost Práce s daty . V průběhu každého ročníku jsou předepsány 2. Písemné (pololetní) práce. Předmět matematika - studijní obory - 4-leté. Dotace je v jednotlivých ročnících: 3 - 3 - 3 - 3 8. Racionální funkce Polynomická a racionální lomená funkce. Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost. Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru. 9. Iracionální funkce, iracionální rovnice Definiční obory iracionálních funkcí. Rovnice s neznámou v odmocněnci, řešení důsledkovými úpravami, význam. Lineární lomená funkce..... 76 • Pojem lineární lomená funkce a její graf 76 • Druh lineární lomené funkce - nepřímá úměrnost 76 • Příklady lineárních lomených funkcí 76 • Lineární lomená funkce s absolutní hodnotou 78 18

9/1/2018 Lineární lomená funkce (nepřímá úměrnost) Video 1 (do cca 13. minuty), video2 (cca do 6:30), příklad1 (geogebra) 5/1/2018 Pololetní kompozice z matematik kvadratická funkce funkce absolutní hodnota lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost mocninné funkce, inverzní funkce exponenciální a logaritmické funkce; logaritmy, vlastnosti logaritmů exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice oblouková míra a orientovaný úhel goniometrické funkce, vztahy mez 4NV3 Funkce - Lineární funkce - Funkce absolutní hodnota - Kvadratická funkce - Nepřímá úměrnost, racionální lomená funkce - Mocninné funkce - Exponenciální a logaritmické funkce - Exponenciální a logaritmické rovnice - Goniometrické funkce a jejich grafy - Goniometrické rovnic

Mocninná funkce. Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice. Logaritmické funkce, rovnice a nerovnice. Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice. Trigonometrie obecného trojúhelníku. Planimetrie. Geometrické útvary v rovině. Množiny bodů dané vlastnosti. Zobrazení v rovině • lineární funkce • funkce s absolutní hodnotou • lineárně lomená funkce • exponenciální a logaritmická funkce • transformace grafu Lineární funkce Lineární funkcí se nazývá každá funkce , kde . Zvláštním případem je nepřímá úměrnost - je dána ve tvaru y = , kde k ≠

Elementární funkce KFC/SEM, KFC/SEMA Požadované dovednosti: • lineární funkce • kvadratická funkce • mocniná funkce • funkce s absolutní hodnotou • lineárně lomená funkce • exponenciální a logaritmická funkce • transformace grafu Lineární funkce Lineární funkcí se nazývá každá funkce yaxb=+, kde ab R, ∈ Funkce lineární Funkce lineární lomená Funkce logaritmická Funkce mocninná Funkce mocninná s racionálním exponentem Funkce nerostoucí Funkce neklesající Funkce omezená Funkce omezená shora Funkce omezená zdola Funkce periodická Funkce rostoucí Funkce složená Funkce sudá. O. Odmocnina n-tá Obor definiční Obor hodnot U. Kvadratická funkce ; Lineární lomená funkce Geometrická posloupnost v praxi (čk) Limita posloupnosti (čk) Vlastnosti posloupnost kvadratická funkce funkce absolutní hodnota lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost mocninné funkce, inverzní funkce exponenciální a logaritmické funkce; logaritmy, vlastnosti logaritmů. Lineární lomená funkce a nepřímá úměrnost Slovní úlohy o pohybu - úlohy na střetnutí. Př. 1: Kdy a kde se potkají dva vlaky, které vyjely současně proti sobě ze stanic A a B vzdálených 60 km, jestliže vlak ze stanice A jede Dráhy s1 a s2 dosadíme do základní rovnice: s1 + s2 = s. a dostaneme lineární rovnici s jednou.

- základní pojmy - funkce, funkční hodnota, definiční obor a obor hodnot, graf funkce, vlastnosti funkcí - funkce nepřímá úměrnost. lineárně lomená - funkce exponenciální a logaritmická - logaritmus a jeho užití - exponenciální a logaritmické rovnice - úprava výrazů obsahujících funkce - slovní úloh matematika 9.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Goniometrické funkce, rovnice, nerovnice. Funkce definované na množině přirozených. Pracovní prostředí. Aplikace obsahuje témata v souladu s učebnicí matematiky pro gymnázia: lineární funkce, kvadratická funkce, lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost, mocninná funkce, exponenciální funkce, logaritmická funkce Nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce 7. Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice 8 - provádí operace s intervaly - provádí operace s absolutními hodnotami - kvantifikované výroky a jejich negace - axiom, věta, definice PT: Osobnostní a sociální výchova mezi nimi - řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice. Zobrazení. Základní poznatky o funkcích. Lineární funkce, nepřímá úměrnost. Kvadratická funkce. Mocninné funkce, exponenciální a logaritmické funkce a jednoduché rovnice. Základní poznatky o posloupnostech. Aritmetická a geometrická posloupnost. 3. ročník: Finanční matematika. Goniometrické funkce a rovnice. Trigonometrie