Home

Údajů

Zásady zpracování osobních údajů. (1) Při zpracování osobních údajů spravující orgán. a) stanoví konkrétní účel zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním úkolu uvedeného v § 24 odst. 1, b) přijímá opatření zajišťující, aby osobní údaje byly přesné ve vztahu k povaze a účelu zpracování, a Zpracování a ochrana osobních údajů v Ministerstvu spravedlnosti. Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ (dále jen Nařízení nebo GDPR) Vám. Úřad pro ochranu osobních údajů. Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 . Odkazy. Zobrazit mapu . Kontext Umístění: Organizační složky > Kontakt Hlavní nabídka Přeskočit nabídku . Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Právo na informace. Poradna Pro nastavení ochrany osobních údajů v Office otevřete libovolnou aplikaci Office, vyberte Účet a v části Ochrana osobních údajů účtu vyberte tlačítko Spravovat nastavení.Tím se otevře dialogové okno Ochrana osobních údajů účtu, kde můžete vybrat možnosti ochrany osobních údajů Co je GDPR. Co znamená Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)? Celý název je Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Osobní údaje, známé také jako osobní informace nebo údaje umožňující zjištění totožnosti (PII), jsou jakékoli informace týkající se identifikovatelné osoby (subjektu údajů).Identifikovatelnou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo ztotožnit, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden. Vymazání údajů o procházení uložených na vašem zařízení, jako jsou uložená hesla nebo soubory cookie: V prohlížeči Microsoft Edge vyberte Nastavení a další možnosti > Nastavení > Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby . V části Vymazat údaje o procházení vyberte Zvolit položky k vymazání Onemocnění COVID‑19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou COVID-19 v ČR. Krajské zpravodajství pro kraj Hlavní město Praha na Onemocnění Aktuálně od MZČR Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:. zjišťovat a zpracovávat osobní údaje včetně rodného čísla, pokud bylo přiděleno, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro správce, obd. zjišťovat a zpracovávat osobní údaje např. statutárních zástupců právnických osob.

Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí. Zveřejňujeme vzor Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je třeba upravit a doplnit dle skutečnosti a podmínek konkrétní obce. Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů činí dobrovolně a nesmí k němu být jakkoliv nucen. Udělení souhlasu je právem, né povinnost Ochrana osobních údajů. Níže uvádíme podrobný popis základních principů a zákonitostí zpracování osobních údajů, způsobů zajištění jejich ochrany a práv souvisejících se zpracováním osobních údajů. Důvody zpracování. Sčítání je realizováno na základě zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a. Zpracování a ochrana osobních údajů v justici. Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení nebo GDPR) Vám poskytují obecný přehled. Správcem vašich osobních údajů je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO 492 40 901, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051. Vaše dotazy ohledně osobních údajů přijmeme v kterékoliv z našich poboček nebo na níže uvedených.

Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazujeme řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem osobních údajů je společnost BIOOO.CZ s.r.o., se sídlem Topolová 2963/12, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 02905914 a její dceřiná. Správce osobních údajů. Tato informace se věnuje případům, kdy správcem Vašich osobních údajů je Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc, Česká republika (dále jen Univerzita Palackého). Univerzita Palackého je správcem osobních údajů tehdy, jestliže určuje účel a prostředky.

Informace o ochraně osobních údajů ve Robert Bosch odbytová s.r.o. Robert Bosch odbytová s.r.o. (dále Bosch, my, nás, nebo naše společnost) je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (společně také označovaných jako on-line aplikace, nebo on-line aplikace) a Vaším zájmem o naši firmu a výrobky Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších právních požadavků na ochranu údajů je: společnost Penny Market s.r.o. IČ: 649 45 880. Sídlo: Radonice, Počernická 257, PSČ 25073. Telefonní číslo: 800 202 220. E-mail: ochranadat@penny.cz Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro služby poskytované společností Seznam.cz, a.s. a jejími dceřinými společnostmi. Zásady jsou základním kamenem naší společnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Zatímco Seznam.cz ve vztahu k nim vystupuje v roli správce či zpracovatele osobních údajů, spolupracující subjekty jsou většinou v pozici zpracovatele. Subjekt údajů je oprávněn se obrátit se stížností k Úřadu na ochranu osobních údajů podle čl. 77 GDPR nebo s podáním k soudům České republiky podle čl. 79 GDPR, má-li za to, že ke zpracování jeho osobních údajů došlo v rozporu s GDPR. Rozsah zpracování osobních údaj ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny osobní údaje, které poskytujete EDUinu v souvislosti s využívaním jeho služeb, při podpoře jeho činnosti, účastí na jeho akcích či používáním webové stránky www.eduin.cz (dále jen Web

Vážení zákazníci, zaměstnanci a obchodní partneři, ochranu osobních údajů bereme opravdu vážně, proto si vám dovolujeme na těchto stránkách poskytnout veškeré informace, které se týkají zpracování a ochrany osobních údajů v koncernových společnostech Skupiny ČEZ Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů, uchazečů o zaměstnání a dalších externích osob ČEZ, a. s. Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 1. 11. 2020. Údaje o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů. Vážení. Rozsah zpracovávaných údajů v případě služby Twisto účet: Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa, e‑mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, rodné číslo a adresa pobytu. Údaje dle AML zákona: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti.

110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údaj

b) rozsah údajů katastru, které budou jednotlivým uživatelům údajů šířeny, a. c) označení smluv mezi žadatelem a uživateli údajů, na základě kterých jim budou údaje šířeny. (3) Rozsah údajů katastru požadovaných k šíření musí odpovídat rozsahu vyplývajícímu ze smluv mezi žadatelem a uživateli údajů PŘEDSTAVENÍ KOMORY. admin 5. 5. 2021. Nový produkt - Metodika pro zpracování a uchovávání osobních údajů týkající se testování na covid-19. 1 min read. Hlavní zprávy

Obecné zásady ochrany osobních údajů - Portál justic

Kontakt: Úřad pro ochranu osobních údaj

Nastavení ochrany osobních údajů účtu - Podpora Offic

Univerzální podmínky ochrany osobních údajů, použitelné pro GDPR. Shoptet neručí za aktuálnost vzorových podmínek k datu jejich stažení Získání uceleného přehledu o základních dokumentech týkajících se ochrany osobních údajů v ČR a v EU, včetně odkazů na webové stránky některých dalších subjektů zabývajících se touto problematikou. Členové získají přístup k právním předpisům, zajímavým judikátům, článkům, stanovícím různých. Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů v souladu s podmínkami, které jsou zde uvedeny. Správce údajů. Správcem údajů je společnost ManpowerGroup s.r.o., IČO: 41194659, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3223, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evroého. Formuláře týkající se ochrany osobních údajů. Osoby, jejichž osobní údaje jsou v OPZ zpracovávány, mají na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo požadovat přístup k osobním údajům (viz čl. 15), opravu nepřesností ve svých osobních údajích (viz čl

Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ( GDPR) je: společnost BILLA, spol. s r.o. IČ: 006 85 976. Sídlo: Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ: 251 01. Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 61519. Telefonní číslo: 800 153 976. E-mail: info@billa.cz Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů určených pro zákazníky O2, které vydala společnost O2 Czech Republic a.s. IČO 601 93 336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle (Zásady a společnost O2), je informovat subjekty údajů o tom, jaké osobní údaje o nich společnost O2 jako správce zpracovává při poskytování. Subjekt údajů by zejména měl mít právo na to, aby jeho osobní údaje byly vymazány a nebyly dále zpracovávány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním nebo pokud vznesl námitku proti zpracování osobních údajů. Správce údajů Správce údajů je fyzická nebo právnická osoba (např. společnost), veřejný orgán, agentura nebo jiný orgán, který sám nebo ve spojení s dalšími určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. je společnost Tesco Stores ČR a. s., Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314 (označovaná v těchto pravidlech jako my, nám. Ohlášení změny údajů o pozemku, týkající se stavby ve formátu PDF. Formulář lze využít pro ohlášení údaje o nové stavbě, která se stala součástí pozemku a která je hlavní stavbou na pozemku nebo pro ohlášení změny údajů o stavbě (přístavba, sloučení staveb aj.), která je součástí pozemku

Správcem vašich osobních údajů je Komerční banka, a. s. (dále KB).. Kontaktní údaje správce: Komerční banka, a. s., IČO: 45317054 Na Příkopě 969/33 114 07 Praha 1 P. O. BOX 83 Ochrana osobních údajů našich klientů a dalších občanů je pro nás prioritou. Vypracovali jsme toto Prohlášení o zpracování osobních údajů, abychom Vám mohli poskytnout informace o tom, jakým způsobem a proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a rovněž o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit

Co je GDPR - Ochrana osobních údaj

Osobní údaj - Wikipedi

Prohlášení. Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Při shromažďování a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením EU 2016/679 obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále také jako Nařízení) a platnými právními předpisy; Osobní údaje zpracováváme transparentním způsobem, pro. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: Generali Česká pojišťovna a.s. oddělení řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, Praha 4, dpo@generaliceska.cz. Pro společnost specifikovanou v čl Visit the post for more. Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k 2. 8.2021 3. srpna, 2021-Ke dni 2. 8. 2021 máme v Libereckém kraji nahlášeno celkem 214 táborů s 320 běhy

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a jiných osob, které k ní mají jakýkoli vztah, je jednou z našich hlavních priorit. Informace o zpracování osobních údajů Platná od: 1. 10. 2018 Správce osobních údajů: Obchodní firma: TESCO SW a.s., sídlo: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, IČO: 258 92 533 [ Ochrana osobních údajů. Česká pošta si je plně vědoma významu ochrany osobních údajů, které v současné době chrání podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů včetně zákona č. 29/2000 Sb. o poštovních službách, a již v loňském roce zahájila implementaci požadavků vyplývajících z Nařízení Evroého. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlu-jeme, jak osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, za jakým účelem a na jakém právním základě tak činíme a jaká práva a nároky se s tím vzhledem k Vám pojí

Microsoft Edge, data o procházení a ochrana soukrom

 1. Obecné zásady zpracování osobních údajů. Cílem Avastu, jakožto nejdůvěryhodnějšího poskytovatele antivirového software na světě, je bránit vás před hrozbami v kybernetickém prostoru. Aby pro nás bylo možné tohoto dosáhnout a abychom vám mohli poskytnout ty nejlepší zbraně a nejaktuálnější zabezpečení, může.
 2. Vašich základních identifikačních údajů je nutné osobně na pobočce banky z důvodu povinnosti banky řádně provést identifikaci klienta. Dále máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo vznést u banky námitku proti zpracování osobních údajů, které o Vás na základě oprávněného zájmu zpracovává
 3. Níže najdete český text a komentáře ke GDPR nařízení. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR) je plným názvem nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
 4. Z těchto údajů se počítá nejen množství celkového ozonu v atmosféře, ale i intenzita tzv. erytemového ultrafialového záření nebo hodnoty UV-indexu. Naměřené hodnoty celkového ozonu jsou důležité z hlediska celosvětového monitoringu stavu ozonové vrstvy, ale např. i pro kalibraci satelitních měření ozonu v atmosféře
 5. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně ONOOÚ (anglicky GDPR, General Data Protection Regulation), plným názvem Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně.
 6. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod. b) Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem dle ustanovení bodu 3.2
Obrázky koní - Welcome

COVID-19 Onemocnění aktuálně od MZČ

Citlivé osobní údaje jsou speciální kategorií podle GDPR, která zahrnuje údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob.Tyto údaje mohou subjekt údajů samy o osbě poškodit ve společnosti, v. Ochrana osobních údajů INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. ‍4. ‍2016 o ‍ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o. Ochrana osobních údajů Partneři a zprostředkovatelé Ke stažení Upomínací procesy Kariéra Ekonomická olympiáda 2021: Cena Kooperativy Kontakt Zavolejte nám Napište nám Vyhledat pobočku Nabídněte nám své produkty či služb

COVID-19 Hlavní město Praha Onemocnění aktuálně od MZČ

 1. Zpracování údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů dle čl. 9 odst. 2 písm. e) Lze předpokládat, že zpracování již zveřejněných údajů je možné rovněž podřadit především pod zpracování pro účely oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Podle výše uvedené argumentace vycházející.
 2. K odeslání údajů přes sociální plugin však nedochází automaticky, ale pouze aktivací sociálního pluginu - kliknutím na příslušné tlačítko. Obsah a rozsah údajů, které jsou v důsledku aktivace sociálního pluginu odesílány, určuje výlučně provozovatel dané sociální sítě
 3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů Pro řadu společností nová role. Je na zodpovědnosti každé firmy či organizace, aby si zajistila takového pověřence, který bude schopen plnit stanovený rozsah povinností při správě osobních údajů
 4. Prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Identifikační číslo 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346 (dále jen DPD) poskytuje následující informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů.
 5. Zásady zpracování osobních údajů. V tomto dokumentu máte možnost nalézt informace o zpracovávání Vašich osobních údajů společnostmi MONET+,a.s. a AHEAD iTec, s.r.o. Dále zde máte možnost zjistit, jaká práva Vám z takového zpracování osobních údajů náležejí, a to v souladu s nařízením Evroého parlamentu a.

Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně, a

Způsoby doručení přístupových údajů jsou popsány v článku Doručování přístupových údajů. Každý uživatel datové schránky (oprávněná osoba, pověřená osoba, administrátor) má své vlastní přístupové údaje. V žádném případě tyto citlivé údaje nepředávejte jiné osobě Správce osobních údajů. Provozovatelem těchto webových stránek je společnost FINEX MEDIA s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 08446563, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném ve Spisové značce C 318942, vedené u Městského soudu v Praze, která je tak správcem vašich osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů upozornil Svaz měst a obcí České republiky, že řada členských obcí nesprávně zveřejňuje informace poskytnuté podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mnoho obcí totiž neanonymizuje osobní údaje žadatelů o informace, zejména adresní údaje. 08.01.2019 V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že Fatra zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) či má právo požádat o soudní ochranu

Klobásové kytice | Občerstvení Relax

Ochrana osobních údajů - INFORMACE O NEMOCNICI - Fakultní

Ochrana osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují nakládání s osobními údaji při používání účetního systému Money S3, podnikových informačních systémů Money S4 a Money S5 a pokladních systémů Prodejna a Profi účtenka. Berte prosím na vědomí, že spolu s uzavřením licenční smlouvy, smlouvy. Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve FNOL. poskytnutá na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Dvanáctero ochrany osobních údajů[1] a osobnosti[2] pro zastupitele obce vzniklo kvůli potřebě MČ Praha 6 jako správce údajů splnit povinnost k dodržení zásady integrity a důvěrnosti podle čl. 5 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů

Starověký Egypt - Starověký EgyptAmazoňan modročelý - CHOV PAPOUŠKŮLinda Bartošová: Na čem ujíždím? - StoryNajkrajsie obrazky - StarsPicturesRohové sedačky od 251 cm - Nebe nábytekModerní kuchyňská linka do U se skleněným obkledem

Zásady zpracování osobních údajů Sreality. Za účelem využití služby Prodej nemovitostí na serveru Sreality.cz, dostupného z internetové adresy (URL) https://www.sreality.cz (dále jen Služba ), je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, jako provozovatel Služby (dále. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UNIQA pojišťovna, a.s. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Evroá 136/810, PSČ 160 00, IČO: 49240480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 2012, telefonní číslo: 488 125 125, e-mail: info@uniqa.cz (dále též UNIQA. Title: Změna údajů pro vydávání certifikátů (PO/PFO) Author: CA PostSignum Created Date: 11/19/2019 1:31:03 P Ochrana osobních údajů Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Internet Info, s.r.o., IČO: 25648071, se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 57899 (dále jen správce), jakožto provozovatel e-shopu SW.CZ bude. Informace centrály HP pro ochranu osobních údajů o zásadách ochrany osobních údajů online, postupech, závazných firemních pravidlech, právu na ochranu osobních údajů, formuláře pro zpětnou vazbu k ochraně osobních údajů a ochrana osobních údajů z hlediska udržitelnosti ve společnosti H