Home

Recyklace asfaltu

výroba obalovaných asfaltových směsí a litého asfaltu; pokládka asfaltových směsí vlastními finišery; výstavba a rekonstrukce kanalizace; zemní a výkopové práce; dlaždičské práce (pokládka zámkové i kamenné dlažby) recyklace vybouraných asfaltů a betonů drcením a tříděním; práce stavebními mechanism a recyklace doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně Do směsi A bylo přidáno jen 3,5 % asfaltu PMB 25/55-65 Do směsi B bylo přidáno 4,9 % CRMB. Vzhledem k povaze směsí VMT není dávkované množství asfaltu vysoké a odpovídá běžným směsím asfaltového betonu pro podkladní vrstvy vozovek JANKOSTAV s.r.o. - Recyklace. JANKOSTAV s.r.o. disponuje vlastním vybavením potřebným pro recyklaci stavebních hmot. V sídle firmy provozujeme Recyklační dvůr, v němž zpracováváme následující odpady Nabízíme Asfaltové emulze, Modifikované asfalty, Asfalty, Frézování asfaltových a betonových ploch, Recyklace za studena, Recyklace za horka, Údržba krajnic, Speciální doprav

Frézování a recyklace asfaltu. O kategorii výše. Držáky. Frézovací nože (19 mm) Plazy. Pojezdové desky a podvozek. Recyklační nože (22 mm dřík) Škrabáky (Skrejpry) Vyhazovací desky Celková recyklace (Full-Depth-Reclamation) je recyklace podkladních vrstev nebo spole čná recyklace krytu (nebo jeho části) a podkladních vrstev na místě do hloubky obvykle 120 mm až 250 mm, kde se jako pojivo používá cement nebo kombinace cementu + asfaltové emulze /zpěněného asfaltu. Cement je možno nahradi

Příjem stavebních sutí a zemin probíhá v našem recyklačním středisku v Modřicích. Recyklovat lze většina stavebních odpadů. V našem zařízení především sutě z betonu, cihel, keramiky, směsí těchto stavebních sutí a asfaltu. Mohou to být odpady z demolic budov, vozovek nebo jakýchkoliv jiných objektů. Recyklací. A dále v neposlední řadě materiál, tedy asfalt, který nemůžete vzít přesně, jelikož vám vystydnou okraje. Musíte vzít např o tunu či dvě navíc podle teploty vzduchu ( tuna 2000,- ) a odebrat z prostředka teplou a kvalitní živici. Nákladově jste na 14 000,- bez asfaltu a kde je režie a zisk Provádíme ekologické likvidace a recyklace stavebních odpadů. Recyklujeme stavební suť, beton, asfalt, štěrk a zeminu. K drcení stavebních materiálů využíváme odrazový drtič RUBBLE MASTER. Součástí našich služeb je také prodej stavebních recyklátů. Nabízíme různé frakce drceného betonu, asfaltu a stavební suti Adresa AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o.- Stříbro Areál bývalého cvičiště 349 01, Stříbro IČO: 0804097

Recyklace asfaltových vozovek za studena. stavební stroje. Recyklací za studena se rozumí opakované použití stmelených nebo nestmelených silničních stavebních materiálů, při kterém se technologické zařízení pohybuje po zpracovávané vrstvě s těmito pracovními kroky: rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky. V jistém smyslu se recyklace starého asfaltu prováděla i dosud: rozdrceného asfaltu, sneseného z povrchu oježděných vozovek, se totiž používalo po určité elementární úpravě při stavbě či obnově vozovek vždycky (spolu s kamenivem a štěrkem), ale pouze jako podkladu pod svrškem, který se pořizoval a pořizuje dnes. recyklace asfaltu Využití starého poškozeného asfaltobetonového krytu silničních vozovek ke stavbě nového krytu. Starý kryt se rozryje, promísí za horka v regeneračním finišeru s přídavkem nové asfaltové směsi a znovu položí nebo se smíchá za studena s emulzí na místě, což je vhodné pro méně zatížené komunikace

JANKOSTAV s.r.o. jankostav.cz asfaltove-recyklaty.cz ..

Swietelsky Baugesellschaft m

 1. Opravy poruch asfaltových povrchů pomocí recyklace za horka na místě, s využitím infračervených zářičů a hotboxů od firmy Keizer-Morris.Asphalt repairs by ho..
 2. y - BETON SERVER - BETON, VŠE Z BETONU A VŠE PRO BETON V ČR. Beton a čerpání. Kamenivo. Skládky suti, recyklace. Betonové výrobky. Obalovny, asfalt. Stavební firmy. Jeřáby a doprava. Ocelové výztuže
 3. y Skládky a recyklační zařízení (vč. čističek) Zemní práce Frézování asfaltového podkladu Kanalizace a vodní stavby Elektrárny Protihluková ochrana Stavby potrubí a vedení Speciální povrchy Trhací práce Lanovky.
 4. Asfaltu frézování - Malé kousky asfaltu vyrobené mechanicky broušení asfaltových povrchů, se označují jako asfaltových frézování. Velké frézování, které mají bohatý, černý odstín indikující vysoké asfaltové množství cementu jsou nejlepší pro účely asfalt recyklace
 5. Recyklace živice je ekologické, efektivní a odzkoušené řešení výspravy komunikací. Recyklátor Bagela BA 7000F je mobilní stroj, který zpracuje a připraví k opětovnému použití vybourané a vyfrézované živičné vrstvy silnice. Materiál je v recyklátorech tepelně a mechanicky zpracován, poté je při teplotě 150-180˚C.
 6. Recyklace kamene; Recyklace asfaltu; Recyklace stavební suti; Recyklace cihel; Recyklace betonu; Recyklace železobetonu; Vyrábíme recyklovaný materiál: asfaltový, betonový či cihelný recyklát ve frakcích 0/32 - 0/64.. Produkujeme jak neohraněné materiály vhodné do lesní cesty, tak i ohraněné materiály nejvyšší kvality.Díky odrazovému drtiči umíme drtit perfektní.

Video: Inreco Asfalt s.r.o

Frézování a recyklace asfaltu - vers

 1. Recyklace za studena. Kontakt: Karel Stehno - kalkulace@atmcz.cz, 734 691 626 Nabízíme: Recyklaci vozovkových vrstev cementovými a asfaltovými pojivy
 2. Recyklace za studena na místě. Recyklace za studena na místě je nízkoodpadová technologie snižující množství vstupních surovin při rekonstrukcích komunikací. Jedná se o moderní technologii nezbytnou pro hospodárnou správu komunikací. Recyklace za studena na místě je založená na druhotném využití materiálů již zabudovaných v konstrukci vozovky
 3. Recyklace asfaltu Od: rampouch 15.05.12 09:52 odpovědí: 2 změna: 15.05.12 17:52 Dobry den, budu delat renovaci dvorku a mam tam stary asfalt - celkme v dobrem stavu, ale budeme tam delat vetsi zmeny
 4. a, štěrky, . prodej recyklátů; služby drcení a třídění stavebních hmot a kamene mobilními drtiči a třídič
 5. Recyklace je technologický proces, kterým se zhotoví recyklovaná vrstva. Recyklace na místě za horka (Hot in-Place Recycling) je technologický proces, při kterém dochází k ohřátí, rozpojení a úpravě recyklované vrstvy recyklačním zařízením přímo na místě. 2.2 Značky a označován
 6. Asfalt a likvidace Látka, která se získává z ropy. Je to nejhustší složka ropy, má proto nejvyšší bod varu. Používá se nejčastěji při výstavbě silnic. Odpadem jsou tvrzené a oxidované zbytky asfaltu s obsahem asi 6 % bitumenového podílu ve formě hrudek

AVP Asfalt vedlejší produkt - ZAS: znovuzískaná asfaltová směs dle vyhl. č. 130/2019 Sb.,ZAS - T1 a ZAS - T2 AVP - Asfalt vedlejší produkt : Dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., jako zařízení ke zpracování odpadů formou recyklace, nesmíme přijímat asfalty s vyšší hodnotou než 25 mg/kg PAU v sušině (pouze tedy ZAS. Recyklace stavebních sutí a odpadů Brno: Provádíme odběr a recyklaci běžných stavebních odpadů a sutí, jako jsou cihly, betony, asfalty, směsi tašek a keramických výrobků a mnoho dalších na deponii Brno - Černovice

Recyklační středisko Brno - brnorecyklace

 1. Vladimír Kalný - jednatel +420 602 578 347 info@skladkajihlava.cz. Pracovní doba. Po - Pá 7:00 - 15:30. Po telefonické domluvě i mimo pracovní dobu
 2. KARE Praha O nás. Společnost KARE, Praha, s.r.o. byla založena v březnu 2000. V současné době je jednou z největších firem zabývajících se recyklací stavebního odpadu a dodavatelským zpracováním přírodního kameniva v kamenolomech a pískovnách po celé České republice
 3. ; třídění kameniva; třídění haldoviny; drcení cihel, betonu a asfaltu; nakládka a manipulace s těmito materiály; Bourací prác
 4. y, odpadu, suti a dalšího mteriálu. Přistavení kontejneru možné i expres v den objednávky, ve večerních hodinách i o svátcích. Kontejner ponecháváme na místě do 24 hodin od přistavení, přes víkend zdarma

Recyklace-štěrkovna Frýdlant s.r.o. provádí těžbu štěrkopísků a jejich zpracování. Těžíme, upravujeme (třídíme a drtíme) a prodáváme přírodní kamenivo (štěrk) a štěrkopísky ve vlastní štěrkovně. Prodáváme písek, betonový a asfaltový recyklát, strusku, okrasné kamenivo recyklace asfaltu, využití starého poškozeného asfaltobetonového krytu silničních vozovek ke stavbě nového krytu. Starý kryt se rozryje, promísí za horka v regeneračním finišeru s přídavkem nové asfaltové směsi a znovu položí nebo se smíchá za studena s emulzí na místě, což je vhodné pro méně zatížené komunikace Bedřich Málek - opravy silnic a asfaltování. Bedřich Málek. - opravy silnic a asfaltování. Jsme firma, která působí na českém trhu již od roku 1991. Zabýváme se především opravou a pokládkou živičných (asfaltových) koberců. Našimi zákazníky jsou jak běžní občané, tak obecní úřady či velké firmy, které. DRCENÍ BETONU, ASFALTU A DEMOLIÈNÍHO ODPADU - pøímo na stavbì TØÍDÌNÍ MOBILNÍM TØÍDIÈEM SANDVIK QE - 241 o výkonu až 250 t/h . Title: ceník_recyklace_2021 Author: Admin Created Date: 1/7/2021 6:35:05 AM. Frézování a recyklace asfaltu. Karbidové špičky. Nesené lesní frézy a drtiče kamene. Otěruvzdorné a ochranné prvky. Pásové traktory a kombajny. Rotory. Skalní frézy. Stabilizační frézy

Kdo to staví – Cihlovka

Ceník Asfal

Recyklace asfaltu jeobrovský průmysl ve Spojených státech . Každý rok odhadem 11.000.000 tun asfaltových šindelů se vyrábí a likvidovány ve Spojených státech , v závislosti na recyklaci Radě Severovýchod ( NERC ) . To nevysvětluje tuny asfaltu používaných v vozovky projektů , parkovišť a příjezdových cest po celé. Co je smyslem recyklace ? 2 Recyklace stavebních materiál je jedním z d ležitých 1% z množství asfaltu v R-materiálu na snížení teploty o 1°C Školení o evroých a eských normách pro stavbu vozovek Asfaltové sm si a vrstvy (SENS 9) 27 Výzkumný projekt TA Stavební firma Drcení PYKO s.r.o. byla založena v r. 2018. Specializujeme se především na mobilní drcení materiálu, demoliční a bourací práce objektů, budov, domů a průmyslových hal. Provádíme také hrubé terénní práce rovinných i svažitých terénů, výkopy základů, hloubení pro inženýrské sítě, zahrnování.

Lumos s

Díky unikátní technologii recyklace asfaltu za studena na místě se uspoří velká část nákladů na práci a dopravu materiálu, výrazně se zkrátí doba uzavírek a současně s tím se sníží i zátěž pro životní prostředí. Technologie pochází z USA a začíná se prosazovat i v Evropě. V České republice ji zavádí společnost Skanska DS odpad bez příměsy zeminy, cihel, asfaltu, umělých hmot a dřeva: O: 120 Kč/t: 145,2 Kč/t : příplatek betonové panely, železobetony a betony s kusovitostí nad 1 m : 50 Kč/t: 60,5 Kč/t: 17 01 02: Cihly odpad bez příměsy zeminy, asfaltu, betonu, umělých hmot a dřeva: O: 350 Kč/t: 423,5 Kč/t: 17 01 03. Tašky a keramické výrobk Hodně z asfaltu a betonu při použití vozovky je dnes recyklovaného materiálu . Mnoho recyklované vozovky jsou recyklovány , zatímcovozovka je zabrousil pro okamžité opětovné použití , podle kalifornského ministerstva zdrojů recyklace a využití odpadů ( CalRecycle ) . Cold In- Place Recyklace

Odvoz stavebnich materialu, suti, odpadu, recyklace sklaAsfaltování Málek Praha Oprava, řezání vozovek a chodníků

RECYKLACE s.r.o. Ke Hradu 304 Sloup v Čechách 471 52. Pobočka společnosti: B. Egermanna 322 (AREÁL ZPA) Nový Bor 473 01. IČO: 287 13 885 DIČ: CZ28713885. Mobil: 603 838 467. Web: recyklacesro.cz. Kontaktní osoba: Bohumil BŘEZINA Mobil: 603 838 467 E-mail1: b.brezina@seznam.cz. E-mail2: brezina@recyklacesro.cz. KONTAKTUJTE NÁS. Recyklace za horka na místě je nízkoodpadová technologie snižující zásadně množství vstupních surovin při rekonstrukcích obrusných a ložních vrstev komunikací. (asfalt, kamenivo, asfaltová směs). Finální částí remixeru jsou dvě nezávislé vyhřívané lišty, které homogenizovanou směs rozprostírají.

Recyklace stavebního materiálu Zajišťuje služby drcením a tříděním materiálů - beton, asfalt, cihla, struska, koks, uhlí, lomové a těžené kamenivo mobilními linkami. Jsou využívány mobilní drtiče čelisťové, odrazové, kuželové, mobilní třídiče, drtící lopaty a frézy Asfalty a emulze Asfalt svými vlastnostmi rozhodujícím způsobem ovlivňuje většinu technologií užívaných v moderním silničním stavitelství. Deformace povrchů silnic v důsledku enormního nárůstu dopravního zatížení ukázaly, jak je důležité zlepšit jeho vlastnosti

Demolice Recyklace HB s

Na pneumatikách má největší hodnotu pryž, vhodná také do asfaltu. Recyklace obvykle začíná trháním na proužky a pokračuje rozemletím ve strojích. Přitom jsou oddělena ocelová lana, která poslouží jako druhotná surovina spolu s dalším železem. Proužky následně rozemeleme na různé velikosti granulí, využitelné. PRINCIP RECYKLACE V celém procesu recyklace platí, že kvalita recyklátu a efektivnost celého procesu je přímo úměrná kvalitě demoličních prací, respektive třídění materiálu z demolice přímo v místě jejich vzniku. Na obrázku č. 1 je znázorněn princip recyklace stavebního odpadu používaný v České republice Asfalt bez bez dehtu; Kde je odpad uložený a co se s ním v průběhu recyklace děje? Odpad se skladuje v areálu naší firmy. Ke skladování využíváme plochu o rozměrech 10 000 m 2. Při skladování dodržujeme náležitosti, které vyžadují zákony o nakládání s odpady (hlášení o odpadech, označení odpadů atd.) Recyklace asfaltu a betonu v Recyklačním dvoře v Ostravě, prodej recyklátů JANKOSTAV s.r.o. Specialista na dopravní stavby a přední výrobce litého asfaltu a asfaltových směsí společnost JANKOSTAV s.r.o. provozuje v Ostravě také Recyklační dvůr, kde recykluje drcením a tříděním vybourané. Beton & asfalt & recyklace. Zemědělská & komunální technika. Zařízení je určeno nejen na pokládku asfaltu, ale lze s ním aplikovat i beton, písek, zeminu, kamenivo, recyklát atd. Finišer Pavijet MG7 je ideální pro stavbu cyklostezek, okrajů vozovek, chodníků

Její nespornou výhodou je také vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo recyklačního střediska, které se stará o ekologické zpracování likvidovaného asfaltu a betonu. To vše přímo v Ostravě. V loňském roce oslavila tato společnost již 25. výročí od svého vzniku, což je jistě důvod k malému bilancování Jsme z Havlíčkova Brodu a provádíme drcení a třídění materiálů, prodáváme recyklát pro další stavební využití Technologie recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena je moderní a progresivní technologií dopravního stavitelství, která výrazně pomáhá zlepšit stav silnic v České republice. Tuto technologii můžeme dále rozlišovat podle způsobu výroby recyklované směsi, a to na místě, nebo v míchacím centru. V tomto článku se zaměříme na první variantu, tedy na. Specializujeme se na strojní demoliční a ruční bourací práce. Nabízíme kompletní zajištění demoličních prací našimi stroji a mechanizací včetně vyřízení demoličního výměru, odvozu, likvidace a recyklace stavebního odpadu a úpravy terénu po demolici

AZS RECYKLACE ODPADU s

Recyklace. Firma Petr Očenášek nabízí zpracování stavebních odpadů, zemin, písků štěrků a přírodního kameniva. Jsme schopni materiály zpracovat drcením a tříděním nebo kombinací těchto metod, dle požadavků zákazníka. Ať už přímo na zákazníkově stavbě nebo v našem recyklačním centru Generální zpráva: Recyklace Ing. Jan David TPA ČR, s.r.o., České Budějovice 24. - 25. 11. 2009 České Budějovice Počet příspěvků do tématu Recyklace Celkem 6 z toho 5 od autorů z ČR 1 od zahraničního autora * Recyklace z pohledu nových technických podmínek Martin Neuvirt, NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o. 24 Recyklace asfaltu, kamene a betonu na obalovně Termesivy - Havlíčkův Brod. Množství : 2 153t Termín realizace: 08.08.2009 - 10.08.2009 ← Recyklace betonů a stavebních sutí na skládce v Benešově-Kavčák. Drcení stavební suti kino Ledeč nad Sázavou. Madro Recyklace asfaltu 3t/hod , r.v. 2011, barva žlutá, Madro UPZA 3000, PL výrobce, recyklátor asfaltu 3t/hod, motor Yanmar, lokace Praha;. Pár slov o obchodu či obchodníkovi: Registrujte si u nás zdarma vlastní obchod a využijte možnosti popsat svůj obchůdek a také sami sebe :o

Sháním služby: Popis: recyklace asfaltu mobilní drtičkou Specifikace: recyklace asfaltu pomocí mobilní drtičky pro zpracování na asfaltový recyklát Množství: cca 400-600 tun ke zpracování Termín: 2019-2020 Lokalita: Nehvizdy Max. cena: nabídněte Profil poptávajícího: firma z okresu Praha-východ. Děkuji za nabídky recyklace asfaltu. recyklace asfaltu, využití starého poškozeného asfaltobetonového krytu silničních vozovek ke stavbě nového krytu. recyklace betonu. recyklace betonu, využití starého poškozeného cementobetonového krytu ke stavbě nového krytu, přičemž kusy rozbitého recyklace obecně. recyklace, opětné využití, zpracování či použití věcí, výrobků apod.

Recyklace asfaltových vozovek za studena Stavební technik

Recyklace stavebního odpadu - stavební suť, betony, asfalty a asfaltové kry. Prodej frakcí betonového a asfaltového recyklátu. Přidat firmu do hromadné poptávk Beton. Nejpopulárnější umělý materiál na Zemi není ocel, plast nebo hliník - to je beton. Před tisíci lety, jsme použili k vybudování civilizace, ale pak se naše znalosti o tom, jak, aby to bylo ztraceno. Zde je návod, jak jsme zjistili, beton, zapomněl ji a nakonec popraskané záhadu, co dělá to tak silný. Když si. recyklace, opětné využití, zpracování či použití věcí, výrobků apod. Např. r. odpadu. V přeneseném významu slova r. myšlenek apod. Odtud recyklovat.

REKMA, spolOprava, stavba, rekonstrukce cyklostezek, parkovišť- Marius Pedersen a

Zelený asfalt - recyklovaný (téměř) ze 100 % - EnviWeb

Výhody recyklace pneumatik. Z odpadu jsou využívány jenom některé složky. Recyklace pneumatik zužitkovává hlavně pryž, která tvoří celkový objem přibližně ze 70 %. Svoje další využití má v asfaltu, kde prodlužuje životnost silnice a ztišuje dopravu. Recyklace pneumatik začíná jejich trháním na proužky Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Recyklace stavebních odpadů v Třeboni. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba ENVISAN-GEM, a.s., Eco Systems Recycling s.r.o. - zpracování odpadu, Metrák,. Recyklace plastů jako alternativní investice. Plasty nás dnes obklopují prakticky na každém kroku, v každé oblasti života. Vyrábí se v obrovském množství, ale většina plastových výrobků je určena jen na jedno použití. Plasty jsou recyklovatelné, ale reálně z celkového množství jde jen malá část na recyklace. Recyklace asfaltu Další informace : Na co se používá granulát, jež vznikne z recyklace polystyrenu? Další informace : Recyklace baterie Další informace : Recyklace NaCl Sůl obsažená v oceánech se využívá v průmyslu na výrobu například NaOh, sody, síranu sodného,sodíku,chloru atd.když se tyto látky vyrobí tak se. recyklace stavebních odpadů (beton, asfalt, zemina, štěrky, ) prodej recyklátů služby drcení a třídění stavebních hmot a kamene mobilním drtičem RUBBLE MASTER RM100, závěsným třídičem RUBBLE MASTER MS100 a mobilním třídičem RUBBLE MASTER TS360

recyklace asfaltu - CoJeCo

recyklace stavebních odpadů kamkoli na místo určené zadavatelem nebo taky odvoz přebytečné stavební sutě, betonů a asfaltu na skládku. Demolice. Provádění demoličních prací rodinných domů, chat, průmyslových objektu, zpevněných ploch. Disponujeme vlastní mechanizací Jsme rodinná nezávislá firma, která navazuje na činnosti stejnojmenné společnosti založené již v roce 1991 Karlem Kabrnou starším. Firma Kabrna spol s r. o. působí na okrese Praha-západ již několik let. Naší specializací je zpracování stavebních hmot a zemní práce. Dále provádíme výkopové práce a další činnosti. Recyklace stavebních odpadů. Firma STAVORENOL s.r.o. je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje oprávněna přijímat ostatní odpady v souladu s vyhl.MŽP č.294/2005 Sb. v platném znění, recyklovat je a použít zpětně pro stavební účely. železobeto BOHEMIA ASFALT, s.r.o. (centrála Vinařice) Vinařice, 273 07 Vinařice Bezdlužn výroba asfaltových směsí, asfaltové, recyklace vybouraných betonových konstrukcí, betonové konstrukce; Napište nám o úpravu údajů. AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. Ceník AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. Recyklační centrum stavebních odpadů - Rokycany Příjem odpadů Název Odpadu Kód odpadu Ceny bez DPH Ceny vč. DPH 21% Asfalt (bez dehtu) 17 03 02 139 Kč/t 168 Kč/t Beton 17 01 01 129 Kč/t 156 Kč/t Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel..

Výroba a pokládka litého asfaltu, asfaltových směsí

Recyklační centrum s.r.o. Ústecká 253, Chabařovice. směr Předlice. info@recyklacnicentrum.cz +42077540840 Zemní práce, demolice, recyklace. Demolujeme. Sanujeme území. Upravujeme terén. Připravujeme území pro založení vaší stavby. Stavba. Jsme komplexním dodavatelem staveb. Specializujeme se na výstavbu objektů občanské vybavenosti, průmyslovýchhal, bytových domů či luxusních rezidencí. Naší prioritou je špičkově. akce - rm60. rubble master - 20 le

Recyklace asfaltu a betonu v Recyklačním dvoře v Ostravě

Provádíme recyklace stavebních materiálů buď pomocí drtiče nebo třídiče materiálu, a to na vlastních stavbách nebo jen pro zákazníky, kteří si tuto službu u nás objednají. Drtíme cihelné sutě, betonové sutě, asfalty, rubaniny Prodej asfaltových výrobků. Ing. Petr Varečka vedoucí prodeje +420 466 810 119 +420 736 507 067 petr.varecka@paramo.cz Ing. Aleš Kučera obchodní zástupce +420 466 810 317 +420 731 430 965 ales.kucera@paramo.c

GUMOASFALT.CZ - tvorba vozovek asfaltem CRm

Firma Kabele Rakovník - recyklace stavebních odpadů drtí,třídí a vytváří recyklát z betonu,cihel,asfaltu +420 377 924 517. info@azs98.cz. Zákaznické centru

Pro ekonomický úspěch recyklace je však podstatné, jakým způsobem je možné recykláty využít. Velkou příležitost pro recyklovanou pryž nalézáme v přídavcích do asfaltu při budování silnic, kde přídavek pryže výrazně snižuje hlučnost dopravy a prodlužuje trvanlivost povrchu Recyklace stavebních odpadů. Firma STAVORENOL s.r.o. je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje oprávněna přijímat ostatní odpady v souladu s vyhl. MŽP č.294/2005 Sb. v platném znění, recyklovat je a použít zpětně pro stavební účely. zemina a kamení bez obsahu nebezpečných látek tel.: +420 725 833 401 email: info@martinerri.cz 7.00h - 15.30