Home

Nízkomolekulární heparin cena

Kupní cena je sjednána jako maximální a zahrnuje kromě zboží veškeré náklady na jeho dopravu do místa plnění, naložení, složení, clo, kursové rozdíly, obaly, doklady ke zboží, pojištění během dopravy, správní poplatky, daně a veškeré další náklady související s řádným dodáním zboží do místa plnění Cena: Odvíjí se od síly a velikosti balení, tedy od 149 Kč do 185 Kč, a doplatek na sílu 3 mg je cca 28 Kč, síla 5 mg je bez doplatku. Lék je na recept. 2) Heparin - účinná látka heparin také blokuje koagulační kaskádu, ale trochu jiným mechanismem než warfarin. Aplikuje se v injekční formě a slouží zejména v. Heparin a nízkomolekulární heparin Heparin je kyselý mukopolysacharid, široce používaný jako antikoagulant, tedy prostředek snižující srážlivost krve. Je účinný při zabraňování srážlivosti krve, dokáže rozpustit krevní sraženiny. Cena - 5x1 ml: cca 900,- CZK, 1 x 10 ml cca 700,- CZK Warfarin - dávkování. Heparin a nízkomolekulární heparin Heparin je kyselý mukopolysacharid, široce používaný jako antikoagulant, tedy prostředek snižující srážlivost krve. Je účinný při zabraňování srážlivosti krve, dokáže rozpustit krevní sraženiny. Cena - 5x1 ml: cca 900,- CZK, 1 x 10 ml cca 700,- CZK. Warfarin - dávkování.

Ránu ošetříme traumacelovou síťkou (hradí pacient, cena 450 Kč) a suturou. Pozn. pro praktické lékaře: Před extrakci zubu není nutné pacienta převádět na nízkomolekulární heparin (např. Fraxiparine). • Pokud již byl pacient převeden na nízkomolekulární heparin (např. Fraxiparine), v den chirurgického výkonu vynech Nízkomolekulární heparin je lék, který snižuje krevní srážlivost (antikoagulační lék). Léčí se jím pacienti s trombózou a lidé s vysokým rizikem rozvoje trombózy. Vyšetření Heparin anti-Xa stanovuje úbytek funkční aktivity koagulačního faktoru X (anti-Xa aktivita) a tím nepřímo množství LMWH v krvi vyšetřované osoby (koagulační faktory jsou proteiny.

Nefrakcinovaný, standartní heparin a heparin nízkomolekulární, u kterého se pou-žívá zkratka LMWH (low molecular weight heparin), jedná se o selektivně působící inhibi-tory aktivovaného faktoru Xa pentasacharid fondaparinux. Aplikují se intravenózně nebo subkutánně než nefrakcionovaný heparin, dalteparin a nadroparin nejsou horší než nefrakcionovaný heparin. Podíváme-li se na nízkomolekulární hepariny z hlediska doloženého účinku a schválených indikací, pak opět nejvíce dokladů o efektu je k dispozici pro enoxaparin Nemocní dostávali po obvyklé prevenci nízkomolekulárním heparinem v období nemocničního pobytu (1-2 týdny, v jedné studii warfarinem s cílovým INR 2-3), dále doma - zpravidla až do 35. dne - nízkomolekulární heparin nebo injekce placeba Nepopiratelné výhody formy a intervalu aplikace preparátů obsahujících frakcionovaný nízkomolekulární heparin přímo předurčují tuto skupinu farmak k domácí aplikaci dlouhodobého typu. Jedinou hlavní nevýhodou tohoto způsobu tromboprofylaxe je však cena těchto preparátů, která bude vždy limitovat jejich podávání

Jakmile začne warfarin účinkovat, nízkomolekulární heparin se vysadí. Před jakýmikoliv operačním výkonem se musí warfarin naopak s dostatečným předstihem vysadit. Jinak by samozřejmě hrozilo, že člověk u operace vykrvácí. Nejvyšší možná cena v lékárně při výdeji na recept: 1 116, 52 Kč. V případě medikace Warfarinem je vhodné pacienta několik dní předem převést na nízkomolekulární heparin. Pacienti s onemocněním srdečních chlopní, nutností ATB krytí musí tuto skutečnost oznámit před vyšetřením. Předem informujte svého praktika nebo internistu o plánovaném vyšetření - měl by zajistit. Nízkomolekulární hepariny - část č. 3 uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen veřejná zakázka). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami v předchozí větě uvedeného zadávacího řízení

U nemocných léčených pro trombózu, plicní embolii nebo implantovanou umělou chlopeň začínáme plnou dávkou 5 mg denně a současně podáváme nízkomolekulární heparin. U pacienta s fibrilací síní a středně vysokým CHADS2 skóre začneme dávkou nižší, například 1-1,5 mg, a nepodáváme nízkomolekulární heparin Reagovat 04.08.2015 11:40 od MUDr Maximální cena výrobce/Cena původce ? z perorálního antikoagulancia na nízkomolekulární heparin před plánovanou operací (tzv. překlenovací léčba), 3. v prevenci srážení krve v mimotělním oběhu, zejména při hemodialýze a hemofiltraci, 4. pro léčbu stavů vyžadujících.

FRAXIPARINE, 9500IU/ML INJ SOL ISP 10X0,4ML, Státní ústav

Klíčová slova: žilní tromboembolická nemoc, žilní trombóza, plicní embolie, ambulantní léčba, nízkomolekulární heparin. Outpatient management of venous thromboembolism Venous thromboembolism (VTE) is a common and potentially fatal disease. kde byla cena hospitalizace propočí-tána na částku 272 USD na nemocného a den. Začneme mu pravidelně podávat rychle působící nízkomolekulární heparin Fraxiparine a současně i Warfarin. Po několika dnech pacienta pacientovi změříme INR a při dostatečné hladině 2-3 mu Fraxiparine vysadíme. Pacient odchází z nemocnice s Warfarinem, který pak jistou dobu užívá a pravidelně dochází na kontroly INR. 5 Nízkomolekulární hepariny (LMWH - Low Molecular Weight Heparines) jsou moderní léky proti srážení krve. Oproti ostatním lékům z této skupiny mají různé výhody i nevýhody, se kterými by měli lékaři i pacienti počítat Heparin je kyselý mukopolysacharid, široce používaný jako antikoagulans, tedy prostředek snižující srážlivost krve.Heparin používaný ve farmacii je získáván z tkání poražených zvířat, tedy například z prasečích střev nebo kravských plic ; u) a v neposlední řadě nižší cena. Naopak nevýhodou je nutnost

Nadroparin je nízkomolekulární heparin získaný depolymerizací standardního heparinu. Jedná se o glykosaminoglykan s molekulovou hmotností okolo 4 300 daltonů. Nadroparin se vyznačuje vysokou vazebnou afinitou k plazmatickému proteinu antitrombinu III (ATIII) vyčistit heparin a vyhnout se jeho vedlejším účinkům. První závěry publikoval roku 1935 včetně zprávy o struk­ tuře molekuly [2]. V roce 1936 začala švédská společnost Vitrium AB vyrábět parenterální heparin pro humánní použití. Nízkomolekulární heparin Potřeba heparin standardizovat vedla kv ývoji nízkomoleku Klíčová slova: nízkomolekulární heparin, hluboká žilní trombóza, ambulantní léčba, kumarinová antikoagulancia. ANTITHROMBOTIC TREATMENT IN OUTPATIENTS Low-molecular-weight heparins have been shown to be effective and safe in the treatment of deep venous thrombosis in outpa-tients Verospiron v databázi léčiv - příbalový leták, interakce, vedlejší účinky, dávkování, ceny, alternativy a doplatky léky obsahující draselné soli heparin nebo nízkomolekulární heparin (léky používané k zabránění tvorby krevních sraženin) antipsychotika,. NKÚ srovnával ceny léků, za které nakupují nemocnice. Moc se mu to nepovedlo, výsledky zkreslily výkyvy trhu III NKÚ Heleny Vorbové proveden dle objemově významných druhů léčiv, zvolena tak byla některá antibiotika, nízkomolekulární heparin a některé centrové léky. Co se týče antibiotik, byl rozdíl mezi.

cena a rychlost provedení bez potřeby transportu vzorku do laboratoře. Hodnocení výsledku: kdy se nízkomolekulární heparin (LMWH) podává nemocným se skóre ≥4 body, případně na základě individuálního posouzení stavu (trombóza či embolie v anamnéze, známý klinick Nízkomolekulární heparin v těhotenství nemá žádný vliv na plod, taktéž užívání warfarinu po porodu novorozence nepoškozuje, protože warfarin nepřechází do mateřského mléka. Jejich nevýhodou je pak vyšší pořizovací cena i cena spotřebního materiálu heparin a nízkomolekulární heparin, následně nepřímé inhibitory faktoru Xa (fondaparinux), a od 40. let minulého století až doposud war-farin, který má však řadu nevýhod, především interindividuální variabilitu, riziko významných farmakologických i potravinových interakcí, nut-nost monitorace atd • Nízkomolekulární heparin (Fraxiparin) - v případech nutnosti překlenovací léčby (zákroky s vyšším rizikem krvácení) - zahájení antikoagulační léčby u pacientů s FiS - 1 případ podezření na alergii na warfarin - nakonec se prokázalo jako neopodstatněné • Pradaxa - občas z indikace ortoped.odd.

Léky na ředění krve - seznam - ceskaordinace

Nízkomolekulární hepariny a nefrakcionovaný heparin. jehož význam je jasně vymezen a cena vysoká [5]. U kyseliny acetylsalicylové nejsou dostatečná data potvrzující její účinnost a bezpečnost v prevenci primární flebotrombózy, a není tedy doporučena pro profylaxi TEN [5,35,58].. K akutní léčbě hluboké žilní trombózy se dnes doporučuje buď podkožně podávaný nízkomolekulární heparin (popř. fondaparinux), nebo rivaroxaban. Poté zpravidla následuje preventivní podávání antagonisty vitaminu K, což vyžaduje několikadenní přemosťující období. Naproti tomu rivaroxaban může být podáván v.

PPT - HEMOSTÁZA PowerPoint Presentation - ID:5119470

Cat-mani

 1. V úvahu přichází nízkomolekulární heparin od profylaktické přes intermediární až po plnou dávku nebo fondaparinux v profylaktické dávce po dobu 45 dní. Nejzávažnější je tromboflebitida velké safény zasahující či blížící se safenofemorální junkci, v tomto případě je doporučována plná antikoagulační léčba
 2. Klíčová slova: paliativní péče, tromboembolická nemoc, antikoagulace, nízkomolekulární heparin. Anticoagulation in cancer patients in palliative care Venous thromboembolism (VTE) is a frequent complication and an important source of morbidity and mortality in advanced cancer patients in palliative care
 3. Nízkomolekulární heparin nabízený uchazečem PHOENIX lékarenský velkoobchod, a. s., IČ 45359326, se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař, za niž jedná Jiří Houser, předseda představenstva (dále jen vybraný uchazeč) však vyhovuje pouze zčásti z požadované indikaci profylaxe tromboembolické nemoci
 4. u K (warfarin) heparin - v dávce podle tělesné hmotnosti a doporučení výrobce, v ambulantní léčbě se používá výhradně.
 5. Před operací se objednává erymasa (již ne plná krev) v počtu 3-6 konzerv, podle rozsahu cévního zákroku. Provede se běžná předoperační příprava a sestra poučí pacienta o dodržování režimu. V současnosti se také večer před zákrokem aplikuje nízkomolekulární heparin, u nás se podává Fraxiparin
 6. Pacienti na Warfarinu by měli být převedení na nízkomolekulární heparin a pacient s onemocněním srdečních chlopní by měl být krytý ATB - zajistí praktik nebo internista. Platí zásada, že kvalita přípravy je daná celkových objemem čistících roztoků, tedy tekutin prošlých střevem!!! + cena (40,-Kč.
 7. nízkomolekulární heparin (LMWH) podává nemocným se skóre ≥ 4 body, případně na základě individuálního posouzení stavu (trombóza či embolie v anamnéze, známý klinicky významný trombofilní stav, obezita, aktivní onkologické onemocnění, imobilizace) v kontextu rizika krvácení

Konečná cena modelace lýtek bude stanovena po osobní konzultaci lékařem naší kliniky. Bude se odvíjet od anatomických možností, ceny implantátu a rozsahu zákroku. Jako prevenci trombembolické nemoci dostává nízkomolekulární heparin, po operaci je včasně mobilizován, infekci předcházíme podáním antibiotik a. Jednoznačně účinnější je však nízkomolekulární heparin. Je nezbytné redukovat dávku lenalidomidu u pacientů s renální insuficiencí, jinak hrozí vyšší riziko toxických účinků léčiva. Je vhodné kontrolovat krevní obraz častěji (1 x za 7-14 dnů) a případně zvolit adekvátní opatření: přechodné vysazení.

Použití léků na ředění krve je vždy individuální a nelze je paušalizovat. Využívá se kombinace jednotlivých látek, jako například Anopyrin a Plavix, nízkomolekulární Heparin a Warfarin, Anopyrin + Plavix + Warfarin. Vždy se zvažuje pro a proti. Tyto léky patří pouze do rukou odborníků Neužívejte Clexane: jestliže jste alergický(á) na enoxaparin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Mezi příznaky alergické reakce patří vyrážka, problémy s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.; jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na heparin nebo jiné nízkomolekulární hepariny, jako je např. - jestliže jste alergický(á) na heparin nebo na jiné nízkomolekulární hepariny, jako je např. nadroparin, tinzaparin nebo dalteparin. - pokud se u Vás v průběhu posledních 100 dní objevila taková reakce na heparin, která způsobuje velký pokles počtu krevních destiček - tato reakce se nazývá heparinem indukovaná. Heparin a nízkomolekulární heparin Heparin je kyselý mukopolysacharid, široce používaný jako antikoagulant, tedy prostředek snižující srážlivost krve. Je účinný při zabraňování srážlivosti krve, dokáže rozpustit krevní sraženiny. Cena - 5x1 ml: cca 900,- CZK, 1 x 10 ml cca 700,- CZK Warfarin - dávkování. Informace VZP ČR s upozorněním pro smluvní lékaře o nezbytnosti. Současně je nutné sledovat v platných SPC jednotlivých LMWH doporučené dávkování a způsob podání u zvláštních skupin pacientů, včetně kontraindikací a zvláštních upozornění a opatření pro použití..

Lidé trpící koronární chorobou srdce často předepisují heparin (záběry). Cena této drogy se zdá být vysoká. Balení po 5 ampulích o objemu 5 ml s aktivitou 5 000 IU na ml bude stát 500-600 rublů. Ale nemůžete to odmítnout Používá se buď jako nefrakcionovaný heparin (UFH) anebo jako frakcionovaný-nízkomolekulární heparin (LMWH). Účinek heparinu sledujeme pomocí APTT. Určitou nevýhodou pro jeho správnou přípravu je potřeba doplňujícího míchacího zařízení s termostatem a cena Heparin forte (retard) obsahuje v 1 ml: 5 000 jednotek. 25 000 jednotek. 100 jednotek. 8. Heparin Sandoz (Spofa) obsahuje v 1 ml: 5 000 jednotek. 25 000 jednotek. 100 jednotek

Přehled léků :: Stránky (nejen) o HC

Jde například o nízkomolekulární heparin, který po rizikových operacích brání vzniku krevních sraženin. Protože to není levný lék a v Německu stojí dvakrát tolik, pro některé obchodníky je zajímavé ho v Česku koupit a za hranicemi prodat za dvojnásobek Nevím zdá jsou omezení kvůli covidu, to musím kouknout, ale snad ne. Jdeme tam ve čtvrtek. Injekce to jsem myslela nízkomolekulární heparin na ředění krve. Už aby tě vyšetření byli za námi, pak se budeme rozhodovat, co dál. Už jsem přemýšlela i o ivf, zjistím cenu s tím pgd. Asi to bude pěkná páka

Heparin anti-Xa Lab Tests Onlin

1. nefrakcionovaný heparin - UFH - unfractionated heparin, nebo jako 2. frakcionovaný - nízkomolekulární heparin- LMWH - low-molecular-weight-heparin. Klinické aspekty antikoagulační léčby 13 1.qxd 25.1.2005 14:07 StrÆnka 1 Čtěte Clexane příbalový leták. Léčivý přípravek Clexane - užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena Humánní léčivý přípravek injekční rozto

Prodloužené podávání nízkomolekulárních heparinů v

 1. Leidenská mutace způsobuje trombózu i potraty. Máte ji i vy? Hodiny strávené vsedě v letadle nebo v jiném dopravním prostředku při cestování na dovolenou i dehydratace organismu v létě mohou zavinit vznik žilní trombózy. Lidé, kteří jsou nositeli této geneticky podmíněné vady, patří do rizikové skupiny
 2. Nízkomolekulární heparin Retikulocyty na analyzátoru Retikulocyty mikroskopicky Transfuziologie Imunohematologie Alergologie a klinická imunologie Nabídková cena za1 cyklus vč. vzorků včetně DPH je vypočtena automaticky po zadání nabídkové ceny za 1 cyklus vč. vzorků bez DPH a vyplnění platné sazby DPH (15% nebo 21%)
 3. Na portálu www.lecba-warfarinem.cz se dozvíte vše, co vás zajímá ohledně užívání léku Warfarin. Naleznete zde informace, jaké potraviny jsou vhodné a které méně při užívání této účinné látky. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny i vzorové jídelníčky
 4. heparin, warfarin se vysadí 3 - 4 dny před operací a začne se podávat heparin nebo Masti jsou polotuhé viskózní přípravky používané k místní aplikaci na různé povrchy těla.Hemoroidy by se dali nazvat jako zvětšené křečové žíly, které se objevují kolem konečníku či uvnitř
 5. Smith -Nobelova cena 1978 -profylaxe -fraxiparin(nízkomolekulární heparin)-deriváty dikumarolu-antagonista VIT K (Warfarin, Pelentan) Praktická část. Izolace DNA - z bun ěk bukální sliznice - izola ční kit MACHEREY - NAGEL. buněčná lýza - PROTEINÁZA
 6. Warfarin je silně teratogenní. To znamená, že způsobuje vznik vrozených vývojových vad u plodu. Těhotná žena tedy v žádném případě nesmí Warfarin dostávat. Je-li nutno jí z lékařských důvodů snížit srážlivost krve, musí se používat nízkomolekulární heparin

Prodloužené podávání nízkomolekulárních heparinů

Při zjištěném vrozeném či získaném trombofilním stavu je vždy nutné poradit se se svým ošetřujícím lékařem o způsobech nejvhodnější prevence a v zátěžových situacích úrazy, operace, cestování, sádrová dlaha si aplikovat podkožně nízkomolekulární heparin Dobrý den, užívám Warfarin a měla bych zájem o augmentaci. Je mi 42 let, podstoupila jsem už gynekol. operaci s vysazením Warfarinu a dočasným užíváním Clexanu. Jaký je prosím Váš názor ohledně augmentace. Děkuji a hezký den Před tím jsem užívala od 17 let HA, posledních 6 měsíců Diane35. Po onemocnění žádná HA (zákaz). Ale zpět k otázce. Snažím se otěhotnět a má gynekoložka mě připravila na to, že si celé těhotenství budu píchat do břicha nízkomolekulární heparin. Nebude to mít nějaký negativní vliv na vývoj dítěte a.

Pradaxa nebo Warfarin - tomezajima

Heparin Antikoagulační léčba standardními NÍZKOMOLEKULÁRNÍ H. (LMWH = low molecular weight heparins) ANTIKOAGULANCIA - Heparin Standardní heparin Da) ANTIKOAGULANCIA - Heparin Nefrakcionovaný heparin je přirozená heterogenní směs mukopolysacharidů s rozdílnou mol. hmot. (5 000 - 30 000 (vyšší cena, ale méně. Fraxiparine. Fraxiparine je nízkomolekulární heparin a je jedním z běžně používaných léků na ředění krve. Účinnou složkou léku je sloučenina nadroparin. To znamená, že u průměrného 80kilogramového člověka je to dávka cca 0,8 ml podkožně 2x denně. Existuje řada faktorů, kvůli kterým se dávka Kukident je na našem trhu k dostání v podobě fixační pasty a čisticích tablet. Je určený pro každodenní péči o zubní náhradu, ať už celkovou, nebo částečnou. Je uzpůsoben tak, aby nepoškozoval zubní náhradu a byl pro uživatele přínosem

Příprava k vyšetření (před koloskopií

Pokud embolie není vážná, ve většině případů lékař nasadí antikoagulační léčbu. Pacientům se podávají léky, které snižují srážlivost krve, a to nejprve nitrožilně nebo podkožně (heparin, nízkomolekulární heparin) a později v tabletách (warfarin) Aplikace dalších antikoagulancií Fraxiparine -nízkomolekulární heparin injekční roztoky ve stříkačkách sjehlou v obj. 0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,8 -1 ml apl. pouze s.c. do břišní řasy vúrovni pupku, kolmo, 1 -2x denně(Fragmin -1x denně) specifika aplikace Další přípravek např

Čekatelky na darovaná vajíčka už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. (3087 Jednotky heparinu. Heparin je kyselý mukopolysacharid, široce používaný jako antikoagulans, tedy prostředek snižující srážlivost krve.Heparin používaný ve farmacii je získáván z tkání poražených zvířat, tedy například z prasečích střev nebo kravských plic Roztoky heparinu ve fyziologickém roztoku a v 5% glukóze jsou stabilní po 24 hodin

Heparin na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz Produkty. Nízkomolekulární hepariny jsou komerčně dostupné jako injekce řešení, ve formě předplněné stříkačky, ampule a odběrové ampule. Účinné látky nyní k přemostění nízkomolekulární hepariny (LMWH). LMWH je možno podat v době kdy by měla být užita další dávka NOAC. V případě urgentní operace zvažujeme možnost odložení operace (zejména v době maxima účinku NOA, to je za ݤ-ݦ hod po požití) v porovnání s výší rizika odkladu operace (schém Heparin jakio účinná prevence laminitidy. autor původního textu: Christa Lesté-Lasserre 27. září 2009, článek č. 14971. Belgičtí vědci zjistili, že nízkomolekulární heparin (low molecular weight heparin - LMWH) je velmi účinný v prevenci laminitidy a/nebo dokáže snížit její závažnost u koní, kteří podstoupili operaci koliky

cena obtížnější ošetřovat. péče. AO klasifikace indikované zlomeniny 31 A1, 31 A2 v modifikaci 31 A3 31 B1, 31 B2 . / běžná infuzní terapie, nízkomolekulární heparin, transfuze O / denní převazy fixátoru 2x -3x denně dle stavu . Kontrola po měsíc Nízkomolekulární (frakcionovaný) heparin (LMWH) je používán k léčbě hluboké žilní trombózy, plicní embolie a infarktu myokardu . Profylakticky se podává při hemodialýze, částečné či úplné imobilizaci a zejména v perioperačním období Napsal bych pacientovi nízkomolekulární heparin v dávce pro cílenou prevenci například na deset dnů. Uklidním tím nemocného i sebe, že jsem pro to něco udělal. Jestli to pomůže, ale nelze na sto procent zaručit, vysvětluje Dulíček. Smysl to podle něj má jen ve vybraných případech nepatrně vyšší cena nepatrně vyšší efekt terapie: nutnost hemodialyzačního katetru fakultativní možnost ambulantní léčby (USA) Při dlouhodobé paralýze dolních končetin podáváme nízkomolekulární heparin k prevenci vzniku hluboké žilní trombózy

ohrožujícímu krvácení. Výjimečná není alergie na heparin. Bezpečnější než heparin jsou jemu podobné látky tzv. nízkomolekulární hepariny (např. enoxaparin, enoxaparin), které jsou také aplikovány parenterálně, formou podkožních injekcí. Ty si může pacient aplikovat i sám doma Je jim aplikován nízkomolekulární heparin jako prevence TEN (trombembolické nemoci). Již první den jsou zatěžováni stravou v pořadí diet 0, 1, 2, v případné modifikaci diet 4 nebo 9. Je podána per os Lactulosa n k minimalizaci pooperačního otoku rekta Heparin se váže na antitrombin a výrazně tak zvyšuje jeho schopnost inhibovat enzymy koagulačního systému, zejména faktoru Xa a trombinu. Nízkomolekulární hepariny (LMWH, low molecular weight heparin) nahrazují nefrakcionovaný heparin v mnoha klinických situacích