Home

Pet/ct výsledky

Pet ct výsledky Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli někdo rozumí výsledkům pet ct, zatím ještě nemáme popis u lékaře, bude až za týden. Ale máme snímky na cd PET/CT je moderní metoda využívající dvou metod v rámci jednoho přístroje - výpočetní tomografii (CT) a pozitronovou emisní tomografii (PET). Nezbytným předpokladem provedení výkonu je podání radioaktivní látky (pro vyšetření PET) a možné podání jodové kontrastní látky a podání vodného roztoku kontrastní. PET vyšetření nám může poskytnout falešné výsledky, pokud chemická a metabolická rovnováha u pacienta není normální. Hlavně výsledky PET / CT s 18FDG u diabetiků nebo u pacientů, kteří jedli pár hodin před vyšetřením, mohou být významně změněny kvůli hladinám cukru nebo inzulinu v krvi z vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET) a výpočetní tomografií (CT). Spojení těchto dvou metod dává u většiny vyšetřovaných velmi kvalitní výsledky jednak z hlediska poruchy funkce (metabolizmus značené glukózy nebo jiného radiofarmaka), a také z hlediska poruchy struktury (moderní 64-slice CT zpravidla za.

Obraz není příliš přesný, má rozlišení asi 5 mm, a přínáší informace o funkčním stavu tkání, ale ne o anatomii. Proto se stále častěji používjí hybridní přístroje PET/CT, kdy jsou za sebou umístěny dva prstence - jeden pro vyšetření PET a jeden pro vyšetření CT, které má rozlišení asi 1mm Výsledky předchozích vyšetření (předchozí PET/CT, CT, MRI,), poznámky: Odesílající lékař: IČZ: Adresa: Telefon: Mail: Odeslat. Tento elektronický formulář bude po vyplnění odeslán na pracoviště PET/CT FNO. Následně máte možnost si formulář vytisknout. Ambulance Pracovní příležitosti Volná pracovní míst Poučení pro pacienta PET/CT vyšetření. V den vašeho vyšetření přijdete k nám do Protonového centra cca o 30 minut dříve a s sebou si vezmete originál žádanky opatřený razítkem lékaře. Výsledky z vyšetření odesíláme lékaři, který vystavil žádanku, poštou, formou doporučeného dopisu. Na vaši žádost vám. Úvod: Ultrasonografie a CT angiografie jsou běžné diagnostické zobrazovací metody používané k diagnostice patologií břišní aorty. V posledních letech se objevují často indikace k hybridním metodám (PET/CT, PET/MRI) v rámci tohoto diagnostického algoritmu. Původně byly tyto metody indikovány u malignit a zánětlivých procesů

Výsledky PET / CT sken. Na základě výsledků ze lékař určí Musím další zkoušky nebo léčbu. Komunikace s lékařem po skenování PET / CT. Musíme navštívit lékaře, Pokud se z následujících příznaků: Známky alergické reakce, včetně návaly horka, vyrážka a svědění Prosím, přineste si s sebou výsledky z předchozích zobrazovacích vyšetření, jako je CT, MR, UZ, scintigrafie, PET/CT, nejlépe na CD či DVD - pokud je již Váš lékař neodeslal do systému e-PACS. Kontraindikací vyšetření je těhotenství - vyšetření se provádí pouze v případě ohrožení života pacientky Niekedy však treba na výsledky počkať dlhšie, čo je záležitosťou odboníkov. Cena za vyšetrenie. Cena PET/CT vyšetrenia sa pohybuje medzi 1000 - 1500 EUR na euróych zdravotníckych pracoviskách. Na Slovensku je vyšetrenie hradené zo zdravotného poistenia BIONT, a.s. je spoločnosť orientovaná na oblasť nukleárnej medicíny, s užším zameraním na Pozitrónovú Emisnú Tomografiu (PET). Jej hlavným poslaním je vyrábať a distribuovať rádiofarmaká pre logisticky dosiahnuteľné PET centrá a zabezpečovať PET/CT a SPECT/CT vyšetrenia pre pacientov zo SR i zahraničia

PET/CT - pozitronová emisní a RTG počítačová tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) je diagnostická metoda umožňující trojrozměrně zobrazit v celém lidském těle distribuci nitrožilně podaného radionuklidu (radiofarmaka), emitujícího pozitrony. RTG počítačová tomografie (CT) zobrazuje orgány lidského těla. Impulsem pro organizaci studie byla ojedinělá, nicméně zásadní diskrepance mezi výsledky vyšetření provedené PET a CT a mezi peroperačním a histopatologickým nálezem Do studie průběžně zařazujeme pacienty operované pro danou diagnózu, kteří podstoupili PET a CT vyšetření předoperačně PET/CT vyšetření, bude KNM FN Olomouc zasílat e-mailem aktuální seznam zdravotních pojišťoven, pro jejichž pojištěnce lze toto vyšetření provádět. Prosíme, aby lékaři, kteří budou zasílat pacienty na KNM k PET/CT vyšetření, sdělili příslušnou kontaktní e-mailovou adresu (adresu prosíme zaslat na: izotopy@fnol.cz)

Pet ct výsledky - Diskuze - eMimino

Výsledky PET/CT vyšetření V loňském roce jsem prodělala rakovinu prsu.Nádor odstraněn ablace obou prsou-BRCA1.Letos... Výsledky PH v moči Dobrý den, nevyznám se ve výsledkách, které jsem si naměřila z papírků na měření... Výsledky protilátek po očkování proti COVID-19. Výsledky: Histologický nález se s PET-CT neshodoval v 11 z vyšetřených lokusů(24,4%), kdy ve všech případech se jednalo o falešně pozitivní nález (pozitivní prediktivní hodnota 75,6%). U 6 falešně pozitivních lokusů(54,5%) bylo PET -CT provedeno při přítomném tumoru penisu. U tří pacientů byla prokázán Východiska: Vyšetření 18F-cholin PET/CT je novou diagnostickou metodou u karcinomu prostaty, výhodou je kombinace morfologického a funkčního zob­razení. Cílem studie je posoudit potenciál vyšetření při primárním stagingu a při lokalizaci recidivy v čase biochemické progrese. Soubor pacientů a metody: Retrospektivně jsme zhodnotili výsledky 18F-cholin PET/CT (Siemens.. Počítačová tomografie (CT) neboli CéTéčko. (MUDr. Tomáš Šebek | přečteno: 284667x ) Je to nebolestivá vyšetřovací metoda, pomocí které může lékař prohlédnout vnitřní orgány celého Vašeho těla. Poskytuje odborníkovi důležité informace například o Vašem mozku, páteři, kloubech a důležitých hrudních a.

základní info (PET/CT) : radiologieplzen

Výsledky: Hodnota průměrného osobního dávkového ekvivalentu H p (10) se po spuštění provozu PET/CT v porovnání s měsíci leden až srpen roku 2017 zvýšila o 50,83 %, což představuje průměrné navýšení o 0,0154 mSv u jednotlivého pracovníka. Dávka na ruce se naopak ve sledovaném období v průměru snížila o 0,587 mSv. PET/CT vyšetření 18F-FDG u pacientů s karcinomem prostaty neposkytuje přesvědčivé výsledky, a proto není běžnou součástí sledování. V těchto situacích by bylo možné pacientům s karcinomem prostaty nabídnout PET/CT vyšetření novým farmakem 18F-cholinem

Pozitronová emisní tomografie (PET vyšetření

  1. Byly odebírány jen vzorky z ložisek popsaných na PET/CT. Výsledky: Od ledna 2013 do května 2015 absolvovalo 18F-FCH PET/CT 30 pacientů. Průměrný věk pacientů byl 66 let v rozmezí 57-75 let. U 14 z nich jsme potvrdili karcinom prostaty, což činí 46% záchyt ve skupině rebiopsií..
  2. Popis CT- výpočetní tomografie. Vyšetření, o kterém se v nemocnicích mluví jako o cétéčku se česky nazývá výpočetní tomografie a používá se pro něj také zkratka CT - z anglického computed tomography. Toto vyšetření dokáže zobrazit velmi detailně vnitřní stavbu lidského těla. Je to metoda.
  3. optického nálezu s nálezem PET/CT. Výsledky: U nemocných s hladinou PSA 2-5 ng/l jsme nalezli metastázy nebo lokál-ní rekurenci v 77,4%, u hladin nad 5 ng/l ve 100%. Při porovnání.
  4. Publikace a zprávy. Dušek L, Petera J, Doležal J, Válek V, Pavlík T, Májek O, Burger M, Gregor J, Koptíková J, Mužík J. Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q). Acta Medicinae 6/2014: 30-34. Otevřít článek v PDF formátu (260 kB). Burger M, Májek O, Poc P, Gregor J, Pavlík T, Mužík J, Bortlíček Z, Klika P.
  5. Klinické využití 18F-FDG-PET, PET/CT u lymfomů » restauraceveranda.cz. Odpověď na léčbu je obvykle stanovena měřením objemových změn tumoru na CT, přestože redukce objemu je pozdní známkou úspěšné léčby
  6. ) PET/CT. První zkušenosti při dodržení indikačních kritérií ukazují srovnatelné výsledky u obou farmak s mírně odlišnými fyziologickými a benigními variantami

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření Obor vyšetření: radiologie. Popis CT- výpočetní tomografie. Vyšetření, o kterém se v nemocnicích mluví jako o cétéčku se česky nazývá výpočetní tomografie a používá se pro něj také zkratka CT - z anglického computed tomography SPECT se využívá např. v kardiologii, neurologii či onkologii. Zobrazuje funkci orgánu či metabolickou aktivitu části těla (stejně jako PET), nikoli jeho anatomické struktury (MRI, CT). Kardiologie; V kardiologii se vyšetřuje srdeční sval − myokardiální perfúze (ischemická choroba srdeční), metabolismus myokardu. Jde o. doporučení a zprávy od indikujícího lékaře výsledky vyšetření (popis histologie, operační protokol, výsledky odběrů, výsledky zobrazovacích vyšetření CT, RTG, MR, PET či endoskopických vyšetření, např. koloskopie) kartičku zdravotní pojišťovny; osobní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas Vážený pane doktore, měla bych dotaz ohledně mých výsledků odběrů krve a moči. Vypíšu Vám pouze zvýšené či snížené hodnoty.Krev: MRDR 1,59, glukóza 3,5, Triacylglyceroly 1,78, Leukocyty 12, MCH 27, MCHC 315, Trombocyty 601, a potom ještě moč tam mi vyšly erytrocyty 11, pH 5,5, hustota 1,015, hlenová vlákna 19, kulovité epitelie 6, protein -stopy, dole je připsáno.

The analysis of factors affecting the threshold on repeated 18F-FDG-PET/CT investigations measured by the PERCIST protocol in patients with esophageal carcinoma. Nucl Med Commun. 2012 Nov;33 (11):1188-94. (IF 1.4) Pechačová Z, Zemanová M, Haruštiak T, Vítek P, Fencl P. Peri-operative chemotherapy in patients with oesophageal and gastro. LAPAROSKOPICKÁ RETROPERITONEÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE Marek Schmidt Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha Retroperitoneální lymfadenektomie kompletní odstranění lipolymfatické tkáně s paraortálními, parakaválními a parailickými uzlinami rozsáhlý, dlouho trvající operační výkon, operační rána od mečíku k symfýze, manipulace se střevními kličkami komplikace. Proton Therapy Center Czech, s.r.o. Budínova 2437/1a 180 00 Praha 8 IČ: 264 667 91 DIČ: CZ264 466 9

Formulář - Žádanka k vyšetření PET/CT musí být důsledně vyplněná, včetně kódu a telefonického kontaktu na indikujícího lékaře, telefonického kontaktu na pacienta. Je nutné, aby na žádance byly uvedeny výsledky všech předchozích vyšetření, které mohou ovlivnit výsledek PET/CT(včetně termínu poslední. Výpočetní tomografie (nesprávně počítačová tomografie) (Computed Tomography, CT, nebo X-ray CT, dříve také Computed Axial Tomography, CAT) je radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje neinvazivní zobrazení vnitřních orgánů a tkání člověka či zvířat s vysokou rozlišovací schopností a ve 3D projekci

PSMA-11 PET/MR (PET/CT). Medián PSA byl 0,7 ng/ml, (0,2 -3 ng/ml). Primární léčbou byla u 14 pacientů laparoskopická radikální prostatektomie a u zbylých dvou radikální radioterapie. Průměrný věk pacientů byl 69 let ( 50-83let ). Průměrná doba do progrese od primární léčby 42,5 měsíce. Výsledky Proti výsledku maturitních zkoušek se letos odvolalo 740 studentů. Je to téměř o čtvrtinu méně než v roce 2020. S žádostí o přezkoumání bylo úspěšných jen pět z nich. Podle ministerstva školství se studenti v polovině případů odvolávali proti hodnocení didaktických testů z českého jazyka, třetina nesouhlasila s výsledky s testů z anglického jazyka Formulár Žiadanka na PET/CT vyšetrenie musí byť vo všetkých kolónkach čitateľne vyplnený, vrátane kódu a telefonického kontaktu na indikujúceho lekára. Na žiadanke odosielajúci lekár uvedie výsledky všetkých vyšetrení, ktoré môžu ovplyvniť interpretáciu PET/CT nálezu , príp. odošle kópiu týchto vyšetrení Výsledky mikroskopických analýz aortálních resekcí navozují otázku o možnosti klinického vyhledávání a rozpoznávání aortitidy spojené s IgG4. Aortitidu bez bližší specifikace lze prokazovat zejména 18 F-FDG PET/CT vyšetřením. Pokud je takový nález provázen vysokou koncentrací IgG4 v séru a byly vyloučeny jiné.

Výsledek PET/CT a Deauville skóre. 11.03.2021. 23.12.2020 jsem se dozvěděla výsledek PET/CT a Deauville sk Výsledky PET/Informace k léčbě. Lékař mě odesílá na PET/CT, údajně není nic jednoznačné. Na vyšetření již čekám třetí měsíc, mezitím mám pouze léky Helicid, jinak žádné kontroly. Prý až s výsledky z PET/CT, také navrhuje odběr z jater. Je to prosím vážné a je postup lékaře správný? Díky, Simon

Resekce ledviny | resekce ledviny

PET (pozitronová emisní tomografie) - Vitalion

Kterýkoli pacient může přijít nebo zatelefonovat do našeho centra bez doporučení, vhodné s sebou vzít zprávu od lékaře, event. výsledky provedených vyšetření - jako jsou zobrazovací vyšetření (RTG, CT, MRI, PET snímky), histologické vyšetření, operační protokol, údaje o již provedené léčbě apod Po 3 dávkách záření Cyber Knifem jsem další PET/CT absolvovala v červenci 2013. Na tomto vyšetření se prokázala úspěšnost léčby a žádný další nález diagnostikován nebyl. Po ošetření CyberKnifem se - kromě kašle - cítím dobře a zdravě, výsledky z července jsou jednoznačně vynikající (bez dalšího nálezu. Výsledky CT. Tak a je to tady :-) výsledky z CT dopadly na jednu straně dobře, na druhou stranu záhadně. Je potvrzené zmenšení nádoru v žaludku - což je supéééér zpráva, jde vidět, že chemka zabírá. A teď to ALE - objevila se v břiše voda a též je zvětšený vaječník. CT bohužel nedokáže určit, jestli je to.

Průvodní list k vyšetření PET/CT - Klinika nukleární

Z PET/CT vyšetření se v současnosti nabízí ke zvážení: 18F-FCH (fluorocholinové) PET/CT vyšetření: - indikace 1: Staging pacientů high-risk před event. kurativním zákrokem (radikální prostatektomie-RAPE, kurativní radioterapie-RT), event. při nejasných nálezech na dalších vyšetřeních N, M), ne rutinně v Nemocnice České Budějovice, a. s., je největším zdravotnickým zařízením v Jihočeském kraji a zároveň jedním z největších zdravotnických zařízení v ČR Americký krasobruslař Nathan Chen suverénně zvítězil na světovém šampionátu v kategorii mužů a získal třetí zlato v kariéře. Díky volné jízdě, v níž předvedl pět bezchybných čtverných skoků, překonal oba japonské rivaly Kagijamu a Hanjua, kteří se podělili o stříbrnou a bronzovou medaili. Michal Březina si oproti krátkému programu pohoršil o šest míst. Domů → Žádosti o PET/CT somatostatinových Tato žádost nenahrazuje klasickou žádanku o vyšetření, slouží jen k nahrazení telefonické domluvy termínu. Stručná epikríza, provedené operace, významné výsledky předchozího zobrazování, laboratorních hodnot. Očekávaný přínos vyšetření, jak změní výsledek. Výsledky PET/Informace k léčbě 23.12.2020 jsem se dozvěděla výsledek PET/CT a Deauville sk.

Výsledky 2014. Kompletní výsledky ke stažení Zobrazování myšího modelu glioblastoma multiforme pomocí PET/CT systému Školitel: Mgr. Zbyněk Nový. CT vyšetření může být pro pacienty trpící klaustrofobií stresující. Vzhledem k rychlosti vyšetření a poměrně velkému vyšetřovacímu prostoru je většina pacientů schopna jej zvládnout. Po CT vyšetření byste měli ještě chvíli zůstat v čekárně (především v případě, že vám byla aplikována kontrastní látka) Sázejte online, sledujte zápasy na TV Tipsport, bavte se v diskuzním fóru nebo se inspirujte analýzami úspěšných sázkařů. Pro nové hráče 150 Kč zdarma Diagnostika ochorení s použitím röntgenového žiarenia, ultrazvuku, magnetickej rezonancie (MR), počítačovej tomografie (CT) a kostnej denzitometrie. Laboratórium Vyšetrenie rutinných parametrov v sére a v moči, imunoglobulínov a markerov zápalu, onkomarkerov, krvného obrazu, koagulačných parametrov, močového sedimentu a.

Akreditace Nukleární medicína Primář MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D. telefon 565 355 491 email msimanek@hospital-pe.cz Vrchní sestra Zdeňka Šejnostová telefon 565 355 710 email zsejnostova@hospital-pe.cz Kde nás najdete Hlavní lůžková budova - přízemí pavilonu akutní medicíny. Telefon 565 355 493 Provozní doba 07:00 - 15:30 Charakteristika oddělení, spektrum péče. Aktuální výsledky. Koruna je mnohem slabší, než si všichni myslíme, říká ředitel KKCG Pet... Recepty. Palačinky Bramboráky Bublanina Gratinovaný losos Sloní žrádlo Rajčata dozrávají: Pesto na těstoviny Cestování. Kde rostou houby Výlety s dětmi Kam na lyže.

Výsledky reoperací pro relaps kolorektálního karcinomu

Jak to funguje - MRI, PET/CT - Centrum Moderní Diagnostik

Onkologie horní části trávicího traktu u Zhoubná onemocnění foregut NUTRIN - ŘADA KOMPLETNÍCH KRMIV. Ing. Vladimír Mestenhauser Předseda Jezdeckého klubu Mělník Jako velkou výhodu krmiv NUTRIN EQUINE vidíme možnost použití takového druhu krmiva, které je doporučené přesně pro aktuální výživný a výcvikový stav koně, jeho povahu či stadium výcviku či rekonvalescence. V dlouhodobém časovém horizontu se ukazuje, že koně krmení. Protónová liečba dokáže ako jediná, vďaka významnej redukcii štruktúr v oblasti nádoru, výrazne znížiť riziko poškodenia zraku, sluchu a intelektuálnych funkcií. Deti. Výborné liečebné výsledky a rýchly návrat dieťaťa do normálneho a spokojného života sú pre nás prioritou. Úspešne sa vylieči viac než 80 %. Přístrojová komise - 9. stránka - Ministerstvo zdravotnictví. S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221. Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221. V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný.

Přínos hybridních metod (PET/CT, PET MRI) v diagnostice

CT, MR, USG, PET/CT vyšetrenia (výsledky a dátumy, event. doručiť obrazovú dokumentáciu na CD nosičoch, resp. poslať do PACS -u): * Otázka, ktorá má byť vyšetrením zodpovedaná: * Dátum posledného CT, príp. PET/CT: Súhlasím so spracovaním osobných údajov Mám tam být v 8 ráno na CT s kontrastem, potom mám jít ještě na krev a potom se nahlásit na tý onko ambulanci u doktora - říkali, že výsledky krve budou mít během chvíle a možná i popsané to CT - tak jsem chtěla vědět, jestli je to pravda, resp. vůbec možné - zda má někdo zkušenost

9.40 SEKCE - Dlouhodobé výsledky kombinované chirurgické a on-kologické léčby nádorů horní partie zažívacího traktu v závis-losti na stádiu choroby. Předsedající: Lischke R., Aujeský R., Hoskovec D. · Přežívání nemocných po resekci jícnu pro karcinom v závislosti na stádiu choroby Výsledky; LOH Tokio 2021 Koruna je mnohem slabší, než si všichni myslíme, říká ředitel KKCG Pet... Nová vlivná jména mezi sponzory. Špičky českého byznysu podpořily Trik... ONLINE: Člověk v tísni vyhlásil sbírku pro Afghánistán, ministři G7 ch... Recepty. Palačinky Bramboráky. Prohlížení dle vedoucího práce Špaček, Miroslav. Imunosuprese po transplantaci kryokonzervovaných tepenných alloštěpů v experimentu. Datum obhajoby: 16. 9. 2019. SOUHRN Cílem experimentální práce bylo zhodnocení vlivu imunosuprese pomocí takrolimu na rejekci kryokonzervovaných aortálních alloštěpů na potkaním modelu. Sedmnáctiletý Američan Nathan Chen předvedl jako první krasobruslař v historii v jedné jízdě pět čtverných skoků. I díky tomu suverénně ovládl národní šampionát v Kansas City a stal se nejmladším mistrem USA za posledních 51 let

Pracovisko PET/CT. Žiadanka na vyšetrenie PET/CT s 18F-FDG (formát PDF) Žiadanka na vyšetrenie PET/CT s 18F-Cholínom (formát PDF) Žiadanka na vyšetrenie PET/CT s 18F-DOPA (formát PDF) Žiadanka na vyšetrenie PET/CT mozgu s 18F-flutemetamol (formát PDF) II. Radiologická klinika: Pracovisko CT/M Pro někoho je jakákoliv PET lahev obyčejným odpadem, dobrým tak k sešlapání a vhození do kontejneru... PŘEHLEDNĚ: Barvy, lepidla, fólie. Co komplikuje recyklaci plastových lahv Probíhá načítání, čekejte prosím.... Radiační ochrana personálu na PET/CT: Renáta Kohutová, Vítězslav Jiřík, Vojtěch Ullmann: Rok: 2017, Nukleární medicína: článek v odborném periodiku : A Summary of Environmental Health Studies in the City of Ostrava and the Surrounding Region in the Czech Republi

Times New Roman Wingdings Blue Diagonal Naše zkušenosti s nízkoprůtokovými EC-IC anastomózami - EC/IC anastomóza Barnett 1985 (n=1377) N Engl J Med 1985;313:1191-1200 Nový zájem o EC/IC bypass CVRC Vyšetření CVRC Soubor Algoritmus vyšetření Soubor - anamn. údaje Spolupráce s intervenční radiologií Soubor - AG Operace Postup. Výsledok vyhľadávania objektu PET Ct NITRA na mape. GPS súradnice, mapa na vytlačenie, určenie cesty, meranie vzdialenosti a plochy Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) Nemocnice Jihlava - Oficiální web obc Při PET vyšetření se používá 18 F-FDG. Zánětlivá ložiska se projeví jako tzv horké uzly, ve kterých dochází ke kumulaci radiofarmaka. Ložisko se může vyskytovat i v okolních tkáních (mediastinum, hrudní stěna). Pro jeho přesnou lokalizaci je vhodné využít hybridní SPECT/CT nebo PET/CT

Vlog 67/21 – vařící | brydovaKaposiho sarkom s dermatoskopickým obrazem fenoménu duhyXXVIIIProtonová léčba rakoviny | Protonové centrum Praha

Obrázky PET/CT s postižením retroperitoneálních uzlin. Výsledky histologie jsou obvykle k dispozici do 2 týdnů. Objeví-li se po propuštění z nemocnice teploty, bolesti, zvracení, poruchy spojené s odchodem stolice nebo problémy s operační ránou, vyhledejte ihned kontrolu lékařem.. VÝSLEDKY ZÁVĚR Tabulka 1 -Výsledky Graf 1 -Závislostcelkovéhopřežití(OS) na dosaženíCR Graf 2 -Závislostcelkovéhopřežití(OS) na terapii Obr. 1 -PET/CT předzahájenímterapie a po dosaženíCR Podpořeno grantem MZ ČR -RVO (FNOL, 00098892) a IGA_LF_2021_001 PET/CT) zprávy spolu s obrazovou dokumentací Karcinom prostaty Nejnovější lékařská zpráva a související písemná dokumentace Výsledky testů PSA a bioptického vyšetření Nádory u dětí Léčebný protokol (celé jméno a číslo protokolu) nebo jeho kopie Výsledky histologie, operační protoko Epikríza: (onemocnění, operace, výsledky předchozích zobrazovacích vyšetření - obrazová dokumentace MR, CT, US, PET Číselný kód diagnózy: Žádanku prosíme vypsat ve dvou vyhotoveních: Datum vystavení žádanky: Razítko a podpis odesílajícího lékaře: Pracoviště MR.: Pro Diagnostika Praha - Libeň +420 234 770 64 CT ( počítačová tomografie) Princip vyšetření : rentgenové paprsky ( CT přístroj -řadu snímků-přeneseny do počítače) Zatímco rentgen pouze jediný snímek, CT vytvoří spoustu řezů CT vyšetření lze rozdělit na : - nativní - s kontrastem( kontrastní látka do žíly, proudí cévami a zkvalitní výsledky vyšetření Další metodou je rentgenové vyšetření, případně CT, MR, PET, Pokud vás zajímá, jaká je u mnohočetného myelomu prognóza přežití, můžete sledovat výsledky léčby prostřednictvím specializovaného registru (RMG), který funguje již od roku 2007. Tento registr shromažďuje údaje z 19 českých a dokonce i 4.