Home

Gotický arkýř

Gotika je umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský.Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později. V Německu a střední Evropě trvala až do počátku 16. století, kdy se v Itálii a Francii již prosadila následující renesance Gotický portál je nápadně podobný románskému. v Praze,původně měšťanského dommu,který Karlova univerzita získala koncem 14. století darem.Protože byl arkýř předsunutý do volného prostoru,vždycky se podepíral dvěma konzolami,krakorci nebo sloupkem.Původní funkce arkýře souvisela zřejmě s obranou proti. Nejcennější částí zámečku je zachovalý gotický arkýř. Objekt je obklopen malým parčíkem se sochou A. z Pardubic a lavičkami. Přístup: Zámeček se nalézá vedle příbramské radnice, cca 100 m od nám. T. G. Masaryka. www.pribram.eu. Zámeček-Ernestinum, Příbram - informace

Gotika - Wikipedi

Velká a malá aula Karolina jsou dva hlavní slavnostní sály Karolina, nejstarší historické budovy Univerzity Karlovy v Praze. Gotické budovy pocházejí z doby založení univerzity ve 14.-15. století, jejich současná podoba gotických prostor je výsledkem stavebních úprav architekta Jaroslava Fragner Z původního Rotlevova domu pochází loubí a gotický arkýř z doby kolem r. 1370, který byl původně součástí domácí kaple sv. Kosmy a Damiána a jemuž se výstavností rovná jen arkýř Staroměstské radnice. Kaple je ozdobena znaky Čech, Štýrska, Moravy, arcibiskupa Jana z Jenštejna a Johlina Rotleva

Znaky gotické architektury - Webzdarm

Skvostný interiér kaple v interiéru připomíná nejkrásnější pozdně gotický arkýř na Moravě. Značným rozšířením prošel zámek během vlády nádherymilovného hraběte Antonína Amata Serényiho po roce 1700, kdy bylo z Lomnice vytvořeno rodové renesanční sídlo s luxusními interiéry a barokní stříhanou zahradou Jednou z nejkrásnějších architektonických částí budovy je gotický arkýř Velké auly s původní univerzitní kaplí. K nejstarším architektonickým článkům sálu patří boční gotický portál, tzv. Husova branka, a hlavní raně barokní vstupní portál z počátku 17. století. Barokní varhany umístěné nad alegoriemi. gotický arkýř Karolina; kamenická výzdoba Staroměstského orloje; Kostel Matky Boží před Týnem; Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně; Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře; A nyní se na některá díla podívejme podrobně: 1) Severní portál chrámu Panny Marie před Týnem - patří k nejcennějším památkám vrcholné gotiky. Z toho pravého gotického období se totiž zachoval původní pozdně gotický arkýř kaple, pocházející z období vlády Václava IV., vystupující nad druhé nádvoří. Jedná se o největší klenot lomnického feudálního sídla, vyznačující se pozoruhodným visutým svorníkem síťové klenby a odborníky je označován. Jednou z nejkrásnějších architektonických částí budovy je gotický arkýř Velké auly s původní univerzitní kaplí, před nímž je zasazen mramorový náhrobek profesora Matouše Kollina z Chotěřiny, humanistického profesora klasických jazyků z poloviny 16. století

Jde o gotický arkýř, jehož střecha je pokryta 2657 pozlacenými měděnými šindeli. Sloužil jako tribunka pro císaře Maxmiliána I. a jeho rodinu. Reliéfy na arkýři ukazují mimo jiné portréty Maxmiliána I. a obě jeho manželky. Arkýř byl roku 1500 přistavěn z nařízení Maxmiliána I. k budově, která sloužila od roku. Arkýř orientovaný do ulice akcentuje vstup s oslím hřbetem. Popis památkové hodnoty gotický dům s výrazným arkýřem patří k velmi cenným objektům, dochovaným z nejstarší stavební vrstvy města, zároveň jde o významný prvek urbanistické struktury jeho historického jádr Kromě katedrály patří mezi vrcholná díla jeho hutě kamenný (Karlův) most, Staroměstská mostecká věž, dostavba hradu Karlštejn, kaple Staroměstské radnice, gotický arkýř Karolina, kamenická výzdoba Staroměstského orloje, kostel Matky Boží před Týnem, kostel sv. Bartoloměje v Kolíně a chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Zámeček-Ernestinum Brdy a Podbrdsko - Turistický portá

 1. Tento kamenný hrádek byl postaven již ve 14. století, ale protože byl později několikrát přestavován, můžete z této doby vidět pouze gotický arkýř, který vyčnívá z východní zdi. Dnes zámeček funguje jako muzeum a informační centrum
 2. Jeronýma, gotický arkýř kaple na jižní straně a kašnu Hygie na západní straně. Renesanční úpravy jsou z 16. a 17. století: lodžie a portál, arkádový ochoz na zvýšené věži. Na radnici se též nachází olomoucký orloj z roku 1420, současná podoba orloje je od Karla Svolinského
 3. Radnice vznikala od 14. století postupným vykupováním měšťanských domů a jejich spojováním do jednoho celku. Její nároží zdobí památný orloj, gotický arkýř a mohutná hranolová věž. Vyhlídkový ochoz radniční věže nabízí nejkrásnější pohled na Prahu. Jedinečným zážitkem jsou prohlídky historických síní.

Západní křídlo má v přízemí po levé straně vestavěn vrcholně gotický arkýř kaple. V přízemí je předsazené schodiště do sálu v patře s dochovaným pravým nástupním ramenem. Jižní fasáda je hladká s předsazenou přízemní uzavřenou loggií, prosvětlenou obloukovitě zakončenými okny Mezi nejpěknější zdobné prvky radnice lze určitě zařadit gotický arkýř kaple sv. Jeronýma. Tento arkýř je vyzdoben kružbami a figurálními motivy. Na východní straně radnice pro změnu uvidíte dvouosé schodiště s krásnou renesanční lodžií. Severní fasádu pak zdobí známý orloj, který patří k nezaměnitelným. Monumentálně dodnes působí pozůstatky hradu ze severní a severovýchodní strany, kde se na skalnatém ostrohu vypínají kamenné hradby, pozůstatek obvodové zdi románského paláce s okny, gotický arkýř, Okrouhlá věž a další budovy nesoucí hradní prvky Například z původního Rotlevova domu je zachované loubí a krásný gotický arkýř ze 14. století. Zdobností se mu rovná snad jen arkýř Staroměstské radnice . Rozsáhlá rekonstrukce Karolina probíhala až po 2. světové válce a týkala se nejen samotné historické budovy Karolina, ale i dalších 17 připojených domů

Velká aula Karolina - Wikipedi

 1. a gotický arkýř s původní univerzitní kaplí. Hlavní vstupní portál auly pochází z počátku 17. století. 1. patro Sál je možné využít pouze ke slavnostním účelům. Stručný popis: — pevně montované zařízení — mikrofony — digitální ozvučení včetně napojení na optické kabely pro přenos zvuku — varhan
 2. Monumentálně dodnes působí pozůstatky hradu ze severní a severovýchodní strany, kde se na skalnatém ostrohu vypínají kamenné hradby, pozůstatek obvodové zdi románského paláce s okny, gotický arkýř, Okrouhlá věž a další budovy nesoucí hradní prvky. V těsné blízkosti katedrály se nachází kaple sv
 3. Podrobný popis technologického postupu, průběžné kontroly ošetřování a konsolidace, zkoušek a ověření kvality zásahu. Tradičními postupy byly opraveny a ošetřeny truhlářské prvky a trojrozměrné architektonické motivy, jako je pozdně gotický arkýř, krytí koruny předsazených zdí, schodišťový rizalit a další
 4. - Nejcennější částí je arkýř na mohutné noze. - Parapet zdobí heraldické reliéfy - Okna s kružbami vrcholí v zábradlí s kružbami. 14. Kost - hrad - Z původního gotického hradu se zachovala jen obytná věž. - Petr z Vartemberka po roce 1370 hrad přestavěl a rozšířil
 5. Pozdně gotický arkýř s 3450 pozlacenými měděnými došky, začal na konci patnáctého století sloužit jako císařská lóže při sledování rytířských turnajů na náměstí. Dnes je pro místní podobnou chloubou jako pro Pražany staroměstský orloj a stal se také příležitostí k oživení turistického ruchu
 6. Snad každý, kdo někdy viděl olomouckou radnici i jinak než jen z čelní - tedy orlojové - strany, zaregistroval jistě zajímavý, pozdně gotický arkýř, který jako temný rytíř vystupuje z její bílé detail cíle Olomouc - radniční arkýř
 7. Petr Parléř, německy Peter Parler (1332 nebo 1333 Kolín nad Rýnem nebo Švábský Gmünd - 13. července 1399 Praha), byl německo-český architekt, stavitel, kameník, sochař a řezbář, nejvýznamnější představitel rodiny Parléřů. Patří mezi nejvýraznější umělce evroé vrcholné gotiky vůbec, působil převážně v českých zemích

GOTIKA - pruvodce-praha

Ve středu Innsbrucku leží gotické Staré město, ve středu Starého města stojí dům nazývaný Zlatá stříška (Goldenes Dachl) s nádherně zdobeným vikýřem, který vzdáleně připomíná gotický arkýř Karolina - ten innsbrucký je ovšem bohatě zdobený 2657 zlacenými došky Vidět tu však lze např. nádherný gotický arkýř, který nechal postavit Ludvík I., či tři železné tyče, které představují oficiální měrné jednotky loket, sáh a stopu. Navštívit lze i bohatě zdobený Říšský sál se stropem z roku 1408. Právě tady bylo v letech 1663 až 1806 sídlo říšského sněmu, i když první.

Representativní charakter podtrhuje původní gotický arkýř a oltářní obrazy z kostela na Levém Hradci. Přístupný je po schodech či bezbariérově s využitím výtahu. Kapacita je 70 osob. K dispozici je koncertní křídlo, projekce na plátno, televize, připojení k WiFi, zázemí s šatnou a kuchyňkou.. Jde o malebný gotický arkýř císaře Maxmiliána I., který vznikl v 15. století. Střecha je pokryta malými pozlacenými taškami, celkem jich je na střeše 2 657. V budově má v současné době sídlo muzeua, které se věnuje zejména osobě Maxmiliána I. a poutavému příběhu celé stavby Zakreslovali gotický arkýř u Karolina, brány na mosteckých věžích Karlova mostu, tvary oken chrámu sv. Víta. Do gotické nálady zasáhla současnost v podobě kontroly při průchodu do areálu Pražského hradu pod dozorem ozbrojených vojáků. Vše jsme zvládli a také počasí nám bylo příznivé. Po návratu do školy žáci. Zámek obklopuje pěkná zámecká zahrada. Metropole Tyrolska INNSBRUCK - historické centrum, městské brány, Zlatá stříška (Goldenes Dachl), pozdně gotický arkýř císaře Maxmiliána I., barokní dóm svatého Jakuba, Císařský zámek, Dvorní kostel aj. 3. den: Den věnovaný nádhernému údolí ÖTZTAL Zajímavostí také je, že při této přestavbě byl v barokní fasádě objeven starý gotický arkýř. Ačkoliv dům podle majitele arkýře obsahovat neměl, byl tento cenný nález rekonstruován a na domu ponechán. Díky tomu patří dnes Štorchův dům k dalším unikátům Staroměstského náměstí. Unikátní výzdob

BARBORY POZDNÍ GOTIKA KROUŽENÁ KLENBA - Vladislavský sál - Benedikt Ried Oslí hřbet PRVKY POZDNÍ GOTIKY STAVBY Karolinum - Univerzita Karlova gotický arkýř Karlův most - základní kámen 1357 9.7. v 5.31 min 516m dlouhý 30 soch - např Rubové straně dominuje gotický arkýř, součást bývalé kaple sv. Kosmy a Damiána na pražském Karolínu, sídle Karlovy university. Jedná se o jedno z vrcholných Parléřových děl (jak dokládá i text v nápisu uprostřed medaile) z doby kolem roku 1370 Arkýř Krytý výstupek s okny, vystupující ze zdiva stavby. Krásný gotický arkýř je na Staroměstské radnici v Praze a ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře. Assumpta Panna Maria Nanebevzatá, v zobrazeních nesena postavami andělů. Ateliér Dílna výtvarných umělců

K dalším stavbám přizval věhlasného architekta pražské gotiky, Petra Parléře. (Stavitel katedrály Sv. Víta na Pražském hradě.) Parléř do věže vestavěl soukromou kapli a přistavěl k ní gotický arkýř, který můžeme obdivovat dodnes. Další nástavby a přestavby vznikaly v průběhu dlouhé a bohaté historie Snad každý, kdo někdy viděl olomouckou radnici i jinak než jen z čelní - tedy orlojové - strany, zaregistroval jistě zajímavý, pozdně gotický arkýř, který jako temný rytíř vystupuje z její bílé Víc

Kudy z nudy - Zámek v Lomnic

 1. Dostal novogotickou fasádu (ve stylu vladislavské gotiky), ve které byl obnoven gotický arkýř, a také bohatou freskovou výzdobu. Provedl ji český malíř Ladislav Novák podle předlohy Mikoláše Alše. Nejpozoruhodnějším obrazem fasády je postava sv.Václava na koni. S domem je spojeno i tajemství gotické kaple
 2. Tehdy byl změněn vnější vzhled domu novou fasádou, která odstranila gotický arkýř, srovnala okenní otvory v duchu barokní symetrie a dodala zdobný štukový dekor. 19. století Po roce 1800 v rámci první klasicistní přestavby domu, byla překlenuta původní ulička mezi domy čp. 41 a 42, jak zachycuje první půdorysný plán.
 3. * gotický arkýř Karolina * kamenická výzdoba Staroměstského orloje * Kostel Matky Boží před Týnem * Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně * Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře Matyas z Arrasu - projekcni prace: * Kamenny most * Nové Město pražské * kostel Matky Boží před Týnem * pravděpodobně i hrad Karlštejn. Upravil/a: chuds

Kudy z nudy - Karolinum - historické sídlo Univerzity

Nejstarší částí radniční budovy je gotický arkýř kaple sv. Barbory z konce 14. století. Tehdy byla ještě rychtou, kde sídlil představený města - rychtář. Významně se do podoby objektu zapsala renesance, která po sobě zanechala nádherně klenutné síně v přízemí a 1. patře (dnes sloužící jako výstavní prostory) Stavba značně utrpěla za husitských válek, i v době třicetileté války. Z původní stavby se dodnes dochoval pouze na východní straně gotický arkýř kaple s žebrovou klenbou a několik dalších prvků. Od r. 2002 je před zámečkem umístěna pískovcová socha arcibiskupa Arnošta z Pardubic od ak. sochaře Ivara Kodyma Gotický arkýř Na počátku 15. století získal hrad Zbyněk Zajíc z Hazmburka, který jej nechal nově opevnit zdí a hlubokým příkopem, přístup byl patrně po padacím mostu. Hrádek měl vlastní studnu, což byl důležitý prvek při případném obléhání

Parléřova stavební huť pepikov

 1. Patrový měšťanský dům postavený v letech 1485-1495 býval původně gotický rohový. Hlavní průčelí postavené do náměstí, má v přízemí loubí se dvěma hrotitými oblouky, první i druhé patro se otvírají obdélnými regotizovanými okny s kamennými kříži. Mezi nimi vystupuje hranolový arkýř na noze s balkonem.
 2. Jednou z těchto budov je Dům Sokolů z Mor, jehož průčelí zdobí mohutný pozdně gotický arkýř a v jehož přízemí je dochována klenutá gotická síň. Muzeum nabízí návštěvníkům dvě stálé expozice s historickou a přírodovědnou náplní. Historická expozice je zaměřena na dějiny SZ Čech ve 14. a 15. století.
 3. Gotický arkýř, barokové fasády. Vnitřek upraven 1946-50 arch. J. Fragnerem. Nedaleko odtu vd Praze 1-Staré Město, čp. 573, Ovocný trh 12, je na desce v tzv. Rathově pasáži nápis: Zde kolej stávala královská, která králem Václavem IV. léta MCCCLXXXI Páně byla založena pro mistry svobodnýc

K dalším významným dílům tzv. parléřovské huti v Praze patří například Karlův most včetně Staroměstské mostecké věže, Kostel Matky Boží před Týnem, výzdoba Staroměstské radnice a dodnes zachovaný gotický arkýř Karolina. Pozdější úpravy katedrály probíhaly pod vedením francouzského stavitele Matyáše z. Do dnešního dne se proto dochoval pouze na východní straně gotický arkýř kaple s žebrovou klenbou a ještě několik dalších prvků. Pro milovníky techniky a historie stojí za zmínku Hornické muzeum. Patří k nejstarším muzeím v České republice. K jeho nejvzácnějším exponátům se řadí státem chráněné technické. Zámek obklopuje pěkná zámecká zahrada. Metropole Tyrolska INNSBRUCK - historické centrum, městské brány, Zlatá stříška (Goldenes Dachl), pozdně gotický arkýř císaře Maxmiliána I., barokní dóm svatého Jakuba, Císařský zámek, Dvorní kostel aj Jedná se o gotický arkýř z konce 15. století, jehož střecha je pokryta více než 2 500 pozlacenými měděnými šindeli. Uvidíme i exteriéry zdejšího Hofburgu, bývalého sídla tyrolských knížat. Na závěr se seznámíme se zdejší modernou při projížďce lanovkou do městské čtvrti Hungerburg, odkud se z výšky přes.

Areál zámku Lomnice u Tišnova - Zámek Turistika

Samotnou aulu Karel nezažil, vznikla za jeho syna Václava IV. Z jeho doby pochází i arkýřová kaple, kterou nepřehlédnete ani zvenku: z domu vychází nádherný gotický arkýř na mnohoúhelníko­vé noze. Současná podoba Karolina je z roku 1958 a sídlí zde rektorát univerzity Původně gotický dům v 16. století patřil rytířskému rodu Hrušků z Března. Nazýval se také Zlatá Hvězda. Počátkem sedmnáctého století jej vlastnil známý pražský stavitel Kašpar Oemichen z Oberheimu, poté. Unikáty Olomoucké radnice jsou goticko-renesanční 75 metrů vysoká věž, gotické chodby a sál, gotický arkýř, kaple svatého Jeronýma nebo kašna Hygie na jižní straně budovy. V období renesance (16. a 17. století) byly přistavěny lodžie, portála arkádový ochoz na tehdy zvýšené věži

Historické sídlo UK - Univerzita Karlov

Karolinum - Prague.e

 1. Nejpěknější částí Karolina je gotický arkýř Velké auly s původní univerzitní kaplí a mramorovým náhrobkem profesora z poloviny 16. století. Nejstarší částí sálu je boční gotická oltář nazývaný Husova branka a hlavní barokní vstupní portál z počátku 17. století
 2. Photo - Mgr. Lenka Hrubá.) 6 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Krakorec - je kamenný gotický hranolový nosný článek vodorovně vysunutý ze zdiva a nesoucí zpravidla arkýř, prevét či ochoz
 3. Jednou z těchto budov je Dům Sokolů z Mor, jehož průčelí zdobí mohutný pozdně gotický arkýř a v jehož přízemí je dochována klenutá gotická síň. Muzeum nabízí návštěvníkům dvě stálé expozice s historickou a přírodovědnou náplní. Historická expozice je zaměřena na dějiny severozápadních Čech ve 14. a 15.
 4. Innsbruck v sobě ukrývá i mnoho zajímavých památek, které se nachází především ve středu města s malebnými zákoutími, restauracemi a kavárnami pro příjemné posezení. Symbolem města je Zlatá střecha. Jde o gotický arkýř císaře Maxmiliána I. z 15. století. Střecha je pokryta 2 657 pozlacenými taškami. V budově.
 5. Pozdně gotický arkýř, zdobený 2657 zlacenými měděnými pláty, vznikl za vlády císaře Maxmiliána I. v letech 1494 - 1496. Vedle si určitě povšimnete domu Heblinghaus s umělecky vytříbenou štukovou fasádou
 6. eme. Toho se už ale Karel IV. nedožil a vše se dělo pod dohledem jeho syna Václava IV. A dělo se tady toho opravdu hodně
 7. o Zámeček-Ernestinum - původně tvrz z 14. století, později arcibiskuá rezidence, nyní kulturní středisko s Galerií Františeka Drtikola, původní gotický arkýř o památník obětí první světové války (Akad. sochař Václav Šára), socha arcibiskupa Arnošta z Pardubic (sochař Ivar Kodym)

dochovaný gotický arkýř, presbytář soukromé Arnoštovy kaple. V něm byla umístěna podle pověsti jím vyřezaná soška Panny Marie, později přemístěná do původní svatohorské kaple. Ta se po roce 1660 stala součástí rozsáhlého komplexu zahrnují-cího kostel s ambity. Ještě v 17. století se svatohorský areál sta Muzeum se nachází v Domě Sokolů z Mor, jehož průčelí zdobí mohutný pozdně gotický arkýř a v jehož přízemí je dochována klenutá gotická síň. Muzeum nabízí návštěvníkům dvě stálé expozice s historickou a přírodovědnou náplní Alpy pro seniory - nádherná příroda Tyrolských Alp - Tux - Rakousko - dovolená 2020 - 202

BAVORSKO

2657 pozlacených měděných šindelů pokrývá pozdně gotický arkýř, z něhož císař sledoval slavnosti, které se na náměstí konaly. Stavba měla vzbudit dojem, jak bohatý Maxmilián je. Jenže on byl s penězi neustále na štíru nyní kulturní středisko s Galerií Františka Drtikola, původní gotický arkýř. 1. Památník obětí první světové války (Akad. Sochař Václav Šára), socha arcibiskupa Arnošta z Pardubic (sochař Ivan Kodym). - Pražská ulice - městská zóna s obchody a restauracemi, na horním konci Václavské náměstí s kašnou a. V Burgstock se nachází gotický arkýř zvaný Affenturm - dle pověsti zde unesla opice z vévodské manéže malého Ludvíka Bavorského a až po dlouhém přemlouvání ho přivedla zpět. V Burgstock se nachází Centrální muzeiní a zámecké informační centrum Svobodného státu Bavorsko Historie Domu Sokolů z Mor v Pivovarnické ulici, jehož průčelí zdobí mohutný pozdně gotický arkýř a v jehož přízemí je dochována klenutá gotická síň, sahá do začátku patnáctého století. V roce 1517 dům společně s celým městem vyhořel a musel být opraven

GotikaOlomoucký hrad - tip na výlet | OlomoucDnes

Gotický kostel nahradil v letech 1414-1515 staršího předchůdce, jehož presbytář se stal sakristií. Bezvěžová stavba s dlouhým presbytářem a dvojlodím, doplněná jižní otevřenou předsíní a depositářem na severním boku. Se zvonicí, dříve hřbitovní kaplí Božího těla a děkanstvím tvoří kompaktní areál Dnešní vrcholně barokní vzhled vznikl v letech 1715-1718, podle projektu arch. Františka Maxmiliána Kaňky. Novodobá rekonstrukce se uskutečnila v letech 1947-1958, podle plánů arch. Jaroslava Fragnera. V jižním průčelí vyniká gotický arkýř, součást bývalé kaple sv. Kosmy a Damiána, patronů lékařské fakulty Kamenná věž má stěny až 120 cm široké, přízemí věže je zaklenuto gotickou klenbou a v druhém patře, pravděpodobně obytném, je gotický arkýř. V letech 1997-1998 byla věž opravena a zpřístupněna veřejnosti Ten arkýř vůbec nešel udělat Jakuba, císařský zámek Hofburg a dvorní kostel Hofkirche, Goldenes Dachl - pozdně gotický arkýř císaře Maxmiliána I. nebo barokní Starou sněmovnu . CS arkýř volume_up {masculine} Druhou fasádu člení arkýř a zajímavý prvek lichého okna, které korunuje stavbu na úrovni střešní terasy 2000: gotický arkýř* - zámeček Příbram; 1999-0: 9 barokních obrazů nástěnných maleb* - Plzeňská kaple Svatá Hora; 1999: 4 lunetové nástěnné obrazy* - východní ambit Svatá Hora; 1998-9: barokní závěsný obraz šlechtice - Proboštský úřad Svatá Hora; 1998: 8 lunetových nástěnných obrazů (19.-20. st.

Toulky - Via Claudia Augusta - druhá část (červenec 2014)Z místa smrti posledního Přemyslovce až na rozhlednu mezi

00:01:01 z dílny bratrů Peklákových. 00:01:08 nahradili dělníci, rolníci a pracující inteligence. 00:01:15 z místního pramene, podle odborníků prospívá srdci. 00:01:23 jak a z čeho tvoří včely vosk. 00:01:29 severočeský Mědník. 00:01:36 zná asi každý. 00:01:38 České Švýcarsko ale nabízí spoustu dalších. raně gotický klášter v Předkláštěří u Tišnova. Obrázek je dostupný pod licencí Creative Commons. Autor: Ivana Jelínková. Vzdělávací stupeň (Sekce) ZV, GV, OV. Vyučovací předměty. Dějepis, Výtvarná výchova, Dějiny umění. Vzdělávací oblasti. Člověk a společnost, Umění a kultura Ohmann, který zde vytvořil gotický arkýř. Malíř Mikoláš Aleš vyzdobil fasádu postavou sv. Václava a řadou rostlinných ornamentů, kterými na náměstí otevřel cestu přicházející secesi. Z tohoto hlediska se dům stal nejcennějším doplňkem asanační éry z přelomu století. V květnu na konci války byl dům těžce. Za zmínku nepochybně stojí, že v letech 1879-1881 byl podle návrhu architekta Josefa Mockera opraven a doplněn původní gotický arkýř Karolina. Pětisté výročí založení univerzity proběhlo bez veškeré slávy. Při pražském povstání osmačtyřicátého roku dokonce obsadila Karolinum armáda

Navštíveno: 7.5. 2016. Historie: Jedná se o jeden z nejcennějších domů v historickém jádře Horního Slavkova, díky tomu že se na něm zachoval gotický arkýř a portál.V podstatě celý dům je vystaven v gotickém slohu a pochází někdy ze 16. století. Popis stavby: Původně dvoupatrový, dnes jednopatrový, zděný, řadový, omítaný, obytný dům Karolinum bylo od 14. století sídlem Collegia Caroli, koleje, kterou založil Karel IV. pro dvanáct mistrů pražského vysokého učení. V současnosti tu sídlí rektor a centrální instituce Univerzity Karlovy a konají se tu imatrikulace, promoce a další slavnostní a reprezentační akce. Historická hodnota Karolina je patrná i z jeho bohaté výzdoby, ke které patří i sbírka. Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. Nejstarší část komplexu tvoří jižní křídlo s nádhernou věží s arkýřovou kaplí a unikátním orlojem, na kterém se každou celou hodinu (9 - 23 hod.) objevuje 12 apoštolů. Východní novogotické křídlo radnice bylo zničeno během Pražského povstání 8 V podloubí pod památeční Zlatou stříškou (gotický arkýř) bude k zakoupení mnoho vánočních dobrot. Čtvrtek. Budete se moci zúčastnit večerní procházky s pochodněmi pod širým nebem. Pátek. V hluboce zasněženém lese, který bude působivě osvětlen pochodněmi, se otevře 2. a 9. prosince adventní okno

Innsbruck kompletní průvodce včetně počasí, mapy a ubytováníMěsto vzniklo na soutoku řek Sill a Inn v místě starého7