Home

Termín podání přihlášek na střední školu 2021

Kam podat přihlášku - Přímo řediteli příslušné střední školy. Počet přihlášek na střední školy - 2. Termín přijímacích zkoušek - jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory SŠ proběhnou 3. a 4. května 2021; na víceletých gymnáziích 5. a 6. května 2021 OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZEN Přihlášky na střední školu. Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen Termín pro podání přihlášky na střední školu je do 1. března 2021. Pro první kolo přijímacího řízení mají žáci možnost podat nejvýše dvě přihlášky na vybrané obory nebo školy Přijímací zkoušky na střední školu 2021: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte. 1. termín: 3. května 2021 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia termín podání přihlášek na SŠ do 1. 3. 2021; Kritéria přijetí na SŠ. hodnocení známek z vysvědčení - střední školy si stanoví, která klasifikační období budou započítávat jednotná přijímací zkouška (Cermat - Čj, M) nebo školní přijímací zkouška další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti.

Informace o přijímacích zkouškách na střední škol

 1. Informace k podávání přihlášek na střední školy - 2020/2021 volbou střední školy, volby budoucího povolání, podání aktuálních informací o potřebách trhu 2021. Termín jednotné přijímací zkoušky se na přihlášku neuvádí, pouze se zaškrtne Jednotná zkouška - ANO..
 2. - max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory) - termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2021 - 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě - vytištěné přihlášky dostanou žáci spolu s vysvědčením za 1. pololetí, rodiče vyplní název školy.
 3. Termín pro podání přihlášek na střední školy se blíží. Centrum proto připravilo průvodce snadným vyplněním tiskopisů přihlášek. Průvodce obsahuje zejména podrobný návod, jak správně vyplnit tiskopis přihlášky, a další užitečné informace, na které je dobré při podávání přihlášek na střední školy.
 4. árku. Tato stránka slouží jako přehled důležitých termínů spolu s odkazy na jednotlivé školy a fakulty. Srpen 2021: 22.08.2021, 23.08.2021, 24.08.2021,.
 5. Termíny podání přihlášek ke studiu na střední škole pro šk. rok 2020 / 2021 Přihlášky ke studiu na obory s talentovou zkouškou musí být do vybrané školy podány do 30.listopadu 2020. Přihlášky ke vzdělání na SŠ bez talentové zkoušky musí být na vybrané školy podány do 1.3.2021

Nemoc - omluvit do tří dnů - náhradní termín: Hodnotí se: 12.4.2021 a 13.4.2021 Například střední školy pedagogické 12.5. a 13.5.2021 a) Výsledky přijímací zkoušky (min. 60%) b) Vysvědčení c) Často i olympiád Termín podání přihlášek do 1. března 2021. Přihláška se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu - formuláře můžete stáhnout ZDE.Přihlášku lze vyplnit v ruce nebo elektronicky Základní informace Termín podání přihlášek do 1. 3. 2021 Jednotné přijímací zkoušky do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (nevztahuje se na obory, kde se koná talentová zkouška -mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou

Přihlášky na SŠ Jednotná přijímací zkoušk

Ředitelka Střední školy služeb s.r.o. rozhodla za případě splnění podmínek o nekonání přijímacích zkoušek v přijímacím řízení 2021. Upozorňujeme na změnu termínu přijímacího řízení 2021. Termín2021 a zahájení odevzdávání zápisových lístků byl změněn OOP MŠMT ČR ze dne 15. 3 PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMACE PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JSOU URČENY ŽÁKŮM 9.ROČNÍKU (9.A, B) A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM 20. 1. - 28. 1. 2021 ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ - TISKOPIS (bude na webových stránkách školy ve složce výchovné poradenství, anebo si ho můžete vyzvednout přímo ve škole v pondělí a ve středu od 13:00 do 14:00h Termín podání přihlášek: do 1. března 2021 musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole; platí pro všechny obory vzdělání (obory vzdělání bez talentové zkoušky, s výučním listem, nástavbové studium, zkrácené studium, a to do všech forem vzdělávání)

Na podání přihlášky máte už jen pár dní. Koncem příštího týdne vyprší termín odevzdání přihlášek na střední i vysoké školy. Přečtěte si, jak se dá všechno za pár dní stihnout a přihlášku úspěšně odeslat. Pokud se chystáte na soukromou vysokou školu, času máte stále dost. Budoucí středoškoláci. Ředitel školy stanovil na základě paragrafu 60, odstavec 4 písmeno a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Pozor: Blíží se termín pro podání přihlášek na střední škol

Od tohoto data si můžete ve škole v době vždy od 7.30 do 15. 00 hodin vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Termín odevzdání zápisového lístku je do deseti pracovních dnů od 19. 5. 2021 Přiblížil se termín podání přihlášek na střední školy. Připomínám, že by měly být na školy doručeny nejpozději 1. března 2021.Můžete je osobně na školy donést, nebo poslat doporučeným dopisem (v tomto případě si pečlivě uschovejte podací lístek) Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení bude zveřejňováno průběžně, vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce na www.ssars.cz a na vývěsce na vrátnici školy pod registračním číslem uchazeče. Termín podání přihlášek: 3. 6. 2021 - 31. 10. 2021 pro učební obory 3leté obory s výučním.

Přijímací zkoušky na střední školu 2021: termíny, jak

 1. Přijímací řízení na střední školy 2021 Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se blíží termín pro podání přihlášek na střední školy, uvádíme postup, který je nutný dodržet: Přihlášky vytiskne zástupkyně ředitelky školy po ukončení 1. pololetí školního roku na základě vyplněného formuláře, který.
 2. PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU: Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu je 02.03.2020 (v případě podání poštou rozhoduje datum podání). Do výše uvedeného data je nutné dodat také přílohy (např. lékařskou prohlídku, potvrzení o umístění na olympiádách, Soboty s technikou apod.)
 3. Ředitel Střední školy grafické Brno, příspěvková organizace, vyhlašuje5. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání: 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích - 11 volných míst Termín podání přihlášek do 27. srpna 2021 - do tohoto data MUSÍ být přihlášky doručeny do školy. Odevzdejte osobně v budově školy Kudelova 6 nebo Šmahova 364/110 Brno nebo.

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy na školní

Máme pro Vás kompletní přehled vysokých škol a fakult, které mají uzavírku pro podání přihlášek na vysokou školu nejpozději do 30.9.2021: 4. 6. 2021 Ostravská univerzita: Fakulta sociálních studií 10 Uchazeči tedy podávají stejně jako v minulých letech 2 přihlášky na 2 školy. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává stejný - do 1. 3. 2021. Termíny JPZ pro čtyřleté obory se také nemění: 12. 4. a 13. 4. 2021, školní přijímačky mohou proběhnout od 12. do 28. 4 Přijímací řízení na školní rok 2020/2021 - střední škola. Termín podání přihlášek. Seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž na webových stránkách školy (§ 60e a § 183 odst. 2 školského zákona) B. Termíny podání přihlášek na střední školy 1. Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky do 1. března 2021 (platí i pro víceletá gymnázia), v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020. 2

Termín podání přihlášek 1. kolo přijímacího řízení Do 1. kola přijímacího řízení přijímáme přihlášky ke studiu SOŠ do 1. března 2021 do maturitního oboru 18-20-M/01 Informační technologie 3. kolo přijímacího řízení - kritéria Termín podání přihlášek do 23. 8. 2021. Termín konání 3. kola přijímacího řízení je 31. 8. 2021. Kritéria 3. kolo - Obor vzdělání 66-41-L/01 - Obchodník Kritéria 3. kolo - Obor vzdělání 64-41-L/51 - Podnikán

Informace k podávání přihlášek na střední školy - 2020/202

Přihláška na střední školu - část A. 1. Tvoje údaje. Uvedeš své jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození atd. 2. Název a adresa střední školy. Na obě přihlášky napíšeš dvě střední školy, na které se hlásíš, a to ve stejném pořadí. Není to proto, aby se zveřejnilo, o kterou školu máš. Přijímací řízení - 1. kolo. Termín podání přihlášek: do 1. března 2021. CERMAT: 1. termín jednotných přijímacích zkoušek: 3. května 2021 náhradní termín: 2. června 2021 2. termín jednotných přijímacích zkoušek: 4. května 2021 náhradní termín: 3. června 2021 Informace budou zaslány elektronicky i poštou na adresu zákonného zástupce

Přijímací Řízení Na Střední Školy 2020/202

Termín podání přihlášek se blíží. 23.2.2021 Zveřejněno od admin Aktuality kolin, obor, prihlaska, Prijimacky, registrace, soskolin, spoje, stredniskola, studijni. Stále je ještě čas podat přihlášku! Pokud se chcete stát studentem či studentkou naší střední školy, musíte podat přihlášku ke studium do 1. března 2021. PŘIHLÁŠKY NA SŠ Přiblížil se termín podání přihlášek na střední školy. Připomínám, že by měly být na školy doručeny nejpozději 1. března 2021. Můžete je osobně na školy donést, nebo poslat doporučeným dopisem (v tomto případě si pečlivě uschovejte podací lístek) Termín podání přihlášek na denní a dálkové studium pro 1. kolo přijímacího řízení - 31. 5. 2021 pro 2. kolo přijímacího řízení - 30. 7. 2021 pro 3. kolo přijímacího řízení - 3. 9. 2021 Přihláška ke studiu musí být doložena: 1. ověřenou kopií maturitního vysvědčení (nejpozději v den konání.

Průvodce vyplněním přihlášky na střední škol

 1. Přihlášku do DM na šk. rok 2021-22 lze podávat až po přijetí na příslušnou střední školu. Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec, provozující domov mládeže, vyzývá. zájemce k podání přihlášek k umístění do domova mládeže při SŠSSaD, Liberec. Přihlášky žáků středních škol a studentů.
 2. Termín pro podání přihlášek se posouvá na 30. června 2020 s výjimkou studijního programu International management CEMS MIM, kde přijímací řízení již běží, a studijních programů Fakulty informatiky a statistiky, kde zůstává termín 30.4. 2020
 3. Termín podání přihlášek: do 1. 12. 2020. Přihlášku si prosím stáhněte, vyplňte, vytiskněte a podepište. Podepsanou přihlášku dopravte do školy do 1. 12. 2020 (schránka u dveří) nebo pošlete poštou. Žáci žádající uzpůsobení podmínek k přihlášce přiloží platný posudek školského poradenského zařízení

Termíny podání přihlášek - Kalendář akcí - Vysoké školy

Jednotné přijímačky - Home | Facebook

 1. Termín pro podání přihlášek na výše uvedené obory vzdělání je do 25. června 2021. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny dne 28. června 2021. V Havířově 20. května 2021. Mgr. J. Knopp, MBA, v. r. ředitel škol
 2. Bakalářský stupeň Architektura a urbanismus Termín podání přihlášek: 30. 4. 2021 Přihlášky se podávají přes STAG. 17. března 2021 Navigace pro příspěve
 3. 2021 do 26. 1. poŽÁdat zÁkladnÍ Školu o pŘihlÁŠky ke vzdĚlÁvÁnÍ leden 2021 do 31. 1. Ředitel stŘednÍ Školy vyhlÁsÍ 1. kolo pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ na web. strÁnkÁch Únor 2021 do 5. 2. vyzvednutÍ pŘihlÁŠek a zÁpisovÉho lÍstku v zÁkladnÍ Škole Únor 2021 do 28. 2. vyplnĚnÍ pŘihlÁŠek ke vzdĚlÁvÁnÍ bŘezen.

Informace pro uchazeče o studium pro školní rok 2021/2022

 1. Termín podání přihlášek je do 27. 8. 2021. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole Gastronomie a obchodu Zlín odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10ti pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí.
 2. Změny v přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia Kariérový poradce. K letošním změnám V souvislosti s nepředvídatelným vývojem letošní epidemie koronaviru a v souladu s protiepidemickými opatřeními bylo přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy organizačně upraveno
 3. Škola a vzdělávací programy Termín podání přihlášek I. termín II. termín III. termín Střední škola: 63-41-M/02 Obchodní akademie 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. 3. 2021 1. 3. 2021 Datum bude stanoveno. --- Vyšší odborná škola: 63-41-N/24 Finanční a ekonomické poradenství 31. 5. 2021 30. 8. 2021 30. 10. 2021
 4. Termín podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2020. Termín podání přihlášek na střední školy - ostatní obory vzdělávání: do 1. března 2021. Přihlášku je nutno předat osobně nebo zaslat poštou na vybranou střední školu. PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZEN
 5. Informace k podání přihlášky na SŠ. Uchazeč si může do 1. kola přijímacího řízení podat přihlášky na 2 střední školy.. Pro správné vyplnění přihlášky je třeba zajistit kontrolu a případné opravy osobních údajů a doplnění vybrané SŠ, oboru studia a jeho kódu
 6. Tímto vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obory: Arts management, Design oděvu a módních doplňků, Reklamní tvorba, Design interiéru a bytových doplňků, Design a vizuální komunikace. Termín podání přihlášek - 16. června 2021. Přílohou kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení - Střední škola služeb s

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022. Přijímáme přihlášky do všech oborů vzdělání. Kdy podat přihlášku. osobně bezpečným způsobem nebo poslat poštou na adresu školy. Počet přihlášek na 1. kolo přijímacího řízení. dvě (je možné podat dvě přihlášky na jednu školu na dva obory) Kam podat. Přijímací řízení na střední školy s talentovou zkouškou ve školním roce 2020/2021. Termíny talentové zkoušky vyhlašuje ředitel umělecké školy a jsou také na webu školy. Možnost podání přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky

Obecné informace k přijímacímu řízení - SOS Josefa Sousedík

19. 05. 2021 Výsledky přijímacího řízení. 22. 04. 2021 Termín přijímacího řízení Středoškolské a nadstavbové studium. 01. 04. 2021 Velikonoční prázdniny. 08. 03. 2021 Jarní prázdniny. 01. 03. 2021 Termín podání přihlášek Středoškolské a nadstavbové studiu termín podání přihlášek pro 3. kolo přihlášku ke studiu na střední škole obdrží uchazeč na své základní škole, nebo ji lze stáhnout ze stránek školy PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - pro školní rok 2021/2022 78-62-C/02 Praktická škola dvoulet

Kam na školu? Na podání přihlášky máte už jen pár dní

Přijímací řízení Oselce pro školní rok 2021/2022

Video: Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - ISŠ Hodoní

PŘIHLÁŠKY na SŠ a víceletá gymnázia - ZŠ Buttulov

2021. zpřístupnění výsledků přijímací zkoušky Cermatem 28. 4. 2021. vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 30. 4. 2021. doručení zápisového lístku na SŠ do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijetí. náhradní termín přijímacích zkoušek (pro případ nemoci) 12 Přijímací řízení do oborů studia bez talentové zkoušky. - max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory) - termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2021. - 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě

Garantem přijímacího řízení pro AR 2021/22 je ÚHSD - viz uhsd.ff.cuni.cz. Termín podání přihlášek: do 28. 2. 2021. Termín oborových přijímacích zkoušek: 15.5.2021-11.6.2021 (bude upřesněno) Náhradní termín přijímací zkoušky: 16.6.2021-17.6.2021 (bude upřesněno Přijímání do středních škol a konzervatoří 2020/2021. Ředitel střední školy zveřejňuje kritéria a další podrobnosti před podáním přihlášek ke vzdělávání ve střední škole, a to nejpozději do 31. ledna na webu školy; Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce řediteli střední školy. Uchazeči. Žáci, kteří podávali přihlášky na umělecké školy, mohou také podávat 2 přihlášky na SŠ. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021. POSTUP PŘI ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK. žák obdrží od TU 1 předvyplněnou přihlášku s osobními údaji a známkami; okopíruje si ji.

3) podání přihlášky přímo na adresu střední školy do 1. kola je do 1. března 2021 (učební i studijní obory). Přijímací zkoušky se v 1. kole konají pouze u studijních oborů (Cestovní ruch, Nutriční asistent, Podnikání- dálkové nástavbové studium). Jednotná přijímací zkouška (Cermat): 1. termín - 12. 4. 2021 Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 termín 13. května 2021. Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízen Termín podání přihlášky: 28.02.2021: Charakteristika programu/oboru Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň tři školní roky v době studia na čtyřleté střední škole a nebyl v těchto letech z profilových předmětů klasifikován horší.

Termín podání přihlášek: 30. dubna 2021 pro bakalářské a magisterské studijní programy, Termín přijímacích zkoušek: 21. - 25. Absolvent navazujícího studijního programu, který je zaměřen na učitelství pro střední školy, je kvalifikován pro výuku na SŠ,. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky. Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara měla termín odevzdávání přihlášek k bakalářskému studiu už na podzim 2020. Ke studiu navazujících magisterských oborů se uchazeči mohou hlásit až do 30. dubna 2021. Fakulta ekonomická má přijímací řízení pro všechny své uchazeče otevřené až do 17. května

Přihláška na vysokou školu na poslední chvíli nemusí být sázkou do loterie. Pokud někomu uteče termín, může uvažovat buď o hledání práce, nebo se zkusit podívat tam, kde jsou dveře pro uchazeče ještě otevřené. Některé univerzity měly jako deadline pro podání přihlášky 28. únor, spousta z nich včetně několika fakult Univerzity Karlovy a ČVUT v Praze či. Na střední školy a konzervatoře je podle letošní novely zákona, která nabyla platnosti 1. ledna 2012, možné podat pouze dvě přihlášky místo původních tří. Vybírejte tedy s rozvahou, na jaké škole byste chtěli ve školním roce 2012/2013 studovat.. Ministr školství Josef Dobeš novelu odůvodnil tím, že chtěl vyhovět žádostem ředitelů V rámci DOD zkoušky nanečisto od 14:00 do 17:00 hod., v budově Dvořákova 12, Jihlava. Termín podání přihlášek do 30. 11. 2020. Termín přijímacích zkoušek 4. a 5. 1. 2021. Roční školné 28 000-38 000 Kč. Škola nabízí sobotní zájmové studium Dálkové sobotní akademie a týdenní kurz Letní výtvarné akademie Informace o studijních programech Podmínky přijímacího řízení Termín podání přihlášek: 13. srpna 2021 pro bakalářské a magisterské studijní programy, Termín přijímacích zkoušek: 6.září - 8.září 2021, praktické zkoušky z hudební výchovy, tlesné výchovy a výtvarné výchovy, písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské. Termín podání přihlášky: do 16.6. 2021 . Přijímací zkoušky se nekonají (z důvodu nižšího počtu podaných přihlášek, než je povolený počet přijímaných uchazečů), přijímací řízení proběhne: 23.6. 2021 . Uchazeči jsou přijímáni na základě následujících kritérií

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY. Přihlášku na střední školu můžete podat kdykoliv, ale nejpozději do 1.3. daného roku. Pokud už víte, že se chcete přihlásit na Střední školu hospodářskou a lesnickou Frýdlant, nejlepší možností je podat přihlášku hned teď, ať vám neuteče termín Termíny odevzdání přihlášek: Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021.. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020 Přihlášení k MZ P2021 v době konání ústních MZ (11. - 13. 6. 2021). Termín podání přihlášek k MZ P2021 je v pondělí dne 21. 6. 2021 v 16.30 hodin. Další možnost podání přihlášek k MZ P2021 (nebo vyzvednutí maturitního vysvědčení) je ve středu dne 23. 6. 2021 v 9.00 hodin a v pátek dne 25. 6. 2021 v 9.00 hod Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2021 poštou (osobní předání do pátku 26. 2. do 14 hodin). Přihlášku je možné předat osobně do kanceláře školy ve dnech pondělí až čtvrtek 8.00 - 13.00h a 15.30 - 18.30h, v pátek do 14h nebo poslat poštou. Přípravné kurzy z matematiky od 3. 2. 2021. Přípravné kurzy z ČJL, AJ od. Termín podání přihlášky: 28.02.2021: Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň tři školní roky v době studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia. v rámci přijímacího.