Home

Jednoduché stroje kolo na hřídeli

Jednoduché stroje - kladka, kladkostroj, kolo na hřídeli, nakloněná rovina Kladka je páka, u které jsou obě ramena stejně dlouhá Kladka pevná - neušetří sílu, jen mění její směr F = F g Kladka volná - síla je poloviční F = F g / FYZIKÁLNÍ HRÁTKY - KOLO NA HŘÍDELI, OZUBENÝ PŘEVOD Zpracování: Mgr. Helena Tvardková ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 2012-2013 Jednoduché stroje - kolo na hřídeli, ozubený převo Kolo na hřídeli je jednoduchý stroj, jehož základem jsou dvě pevně spojené části (větší a menší kolo, kolo a hřídel), která se otáčejí kolem jedné osy. Působí-li na větší kolo síla člověka nebo stroje, pak menší kolo působí větší silou na těleso (břemeno) Kolo na hřídeli je jednoduchý stroj, jehož základem jsou dvě pevně spojené části (větší a menší kolo, kolo a hřídel), které se otáčejí kolem jedné osy.. Působí-li na větší kolo síla člověka nebo stroje, pak menší kolo působí větší silou na těleso (břemeno). Kolo na hřídeli je založeno na principu páky - čím větší je rameno, na které síla. Jednoduché stroje Pravidla pro vypracování domácího úkolu. Nakreslete schématický obrázek, na kterém jsou alespoň dva jednoduché stroje (nakloněná rovina, páka, kladka, kolo na hřídeli) a nějaké závaží, které je v rovnováze se silou F působící na konci provazu nebo páky. Úkolem řešitele úlohy je určit velikost síly F

Jednoduché stroje - páka jednozvratná, páka dvojzvratná, pevná kladka, volná kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub, klín. Díky jednoduchým strojům dokážeme působením malé síly dosáhnout velkých účinků. Objev těchto strojů usnadnil lidstvu hromadu práce, V této lekci se žáci vžijí do role vynálezců a zkusí všechny stroje znovu objevit Jednoduché stroje používali již naši předkové. Jedním z těchto strojů je kolo na hřídeli. Hřídel je otáčející se osa a je důležité, aby její poloměr byl menší než kolo, pomocí kterého osou otáčíme. Čím větší je rozdíl poloměrů, tím více nám stroj ulehčuje práci. Pro kolo na hřídeli platí, že součin síly, kterou působíme na kolo, a poloměru. Jednoduché stroje. základní vzdělávání - lehké mentální postižen páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina,.

5) Jednoduché stroje vysvětlení a test. Jeden konec tyče zasuneme pod balvan a na opačný konec působíme silou, popřípadě přes nějaký další kámen podložený pod tyč, blíže k balvanu, tvořící osu rotace a násobící naši vynaloženou sílu. Jak se stroj nazývá? Kolo na hřídeli Kolo na hřídeli pracuje jako dvojzvratná páka, jejíž ramena tvoří poloměr válce, tzv. hřídel, a na něm je upevněné kolo nebo klika. Podmínkou, aby kolo na hřídeli bylo v rovnovážné poloze, je rovnost velikostí momentů sil a opačný směr momentů. Ve vztahu je R poloměr kola nebo poloměr otáčení kliky, r poloměr.

Jednoduché stroje - kladka, kladkostroj, kolo na hřídeli

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Kolo na hřídeli; na obou předchozích principech: Šroub; Společným rysem těchto strojů je jednoduchost konstrukce a jednoduchost principu. Části ostatních mechanických strojů (nejednoduchých) se skládají z jednotlivých jednoduchých strojů. Jednoduché stroje usnadňují lidem práci, většinou. Jednoduché stroje, které jsme probírali, jsou páka, kolo na hřídeli, volná kladka a nakloněná rovina. Podíváme se nyní na to, jak vekou sílu potřebujeme k vyrovnání síly o velikosti 120 N (tíha 12 kg závaží) v jednotlivých případech. Páka Rovnováha na pác e je dána rovností momentů sil M = F∙r A. Druhy jednoduchých strojů: B. Jednoduché stroje práci: C. Páky dělíme na: D. Podpěra dělí páku na dvě části. Jak se tyto části nazývají? E. Druhy kladek: F. Kolo na hřídeli se používá: G. Kolo na hřídeli má tyto části: H. Nabourané auto naložíme na odtahový vůz nejlépe pomocí: CH Jednoduché stroje. páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina. společným rysem těchto strojů je jednoduchost konstrukce a jednoduchost principu. usnadňují lidem práci. Umožní působit menší silou po delší dráze. Páka. je jednoduchý stroj. Skládá se z pevné tyče, která se otáčí kolem pevného bodu

Kolo na hřídeli - Wikipedi

Jednoduché stroje - GV

Kolo na hřídeli je jednoduchý stroj, jehož základem jsou dvě pevně spojené části (větší a menší kolo, kolo a hřídel), která se otáčejí kolem jedné osy Kolo na hřídeli. Kolo na hřídeli patří mezi tzv. jednoduché stroje a funguje na principu dvojzvratné páky. Skládá se z tyče (hřídele), okolo které se otáčí kolo. Setkat se s ním můžeme například u rumpálu či pedálu s ozubeným kolem. Rumpál. Rumpál je v podstatě ruční naviják, jenž usnadňuje zvedání a. Sestavíme modely jednoduchých strojů, budeme postupně na všechny zavěšovat těleso s gravitační silou F1 = 4N a budeme měřit, jak se změní velikost působící s.. Ostatní jednoduché stroje byly patrně vynalezeny na Blízkém východě: kolo i kolo na hřídeli v dnešním Iráku někdy v 5. tisíciletí př. n. l., podobně jako páka, která se užívala jako vahadlo i ke stěhování těžkých břemen Kolo na hřídeli. Jde opět o spojitě pracující dvojzvratnou páku, jejíž ramena tvoří poloměr hřídele a poloměr kola (viz obr. 112). Na základě momentové věty lze psát: .Po dosazení a tedy. Kolo na hřídeli v praxi: rumpál používaný dříve u studní, u něhož je kolo nahrazeno klikou; převody na jízdním kole,

Jednoduché stroje - FabLab Universit

 1. Kolo na hřídeli Kolo na hřídeli patří mezi jednoduché stroje. kolo hřídel r´ F´ r F F F´ Kolo na hřídeli snižuje potřebnou sílu tolikrát, kolikrát je větší poloměr kola než poloměr hřídele. Jaké dva jednoduché stroje kolo na hřídeli připomíná? Dvojzvratnou páku a kladku
 2. Jednoduché stroje jsou zařízení, která přenášejí sílu a mechanický pohyb. z jednoho tělesa na druhé. Přitom umožňují měnit směr síly, přenášet její působiště a znásobovat velikost této síly. Poměrně malými silami dosahujeme pomocí jednoduchých strojů velkých účinků. Přitom však účinek malé síly.
 3. Jednoduché stroje - dělení. Páka. Kladka (pevná, volná, kladkostroj) Kolo na hřídeli. Nakloněná rovina. Šrou
 4. Jednoduché stroje dělíme na stroje založené na: 1. rovnováze momentů sil - tělesa otáčivá kolem pevné osy: páka, kladka, kolo na hřídeli 2. rovnováze sil - nakloněná rovina, klín a šroub Pro jednodušší výpočty předpokládáme, že pracují bez tření a současně nebudeme uvažovat jejich hmotnost
 5. Současné moderní stroje se už velice málo podobají svým předchůdcům - tedy jednoduchým strojům z dob průmyslové výroby. Avšak některé jejich části se zachovávají a používají neustále. Jsou to: páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub a klín. Pojďme si je přiblížit. Jednoduché stroje, které nám usnadňují práci Tyto základní části.
 6. Jednoduché stroje Objasnili jsme si princip některých jednoduchých strojů - páky, kladky, kola na hřídeli, nakloněné roviny a šroubu. Spoustu takových strojů, které můžeme najít v domácnosti, jsme si ukázali a předvedli

Úvod > Jednoduché stroje. Páka, kladka, kolo na hřídeli - výpočty, nakloněná rovina - jen princip. V testech se jistě objeví otázka, zda se použitím jednoduchých strojů zmenší vykonaná práce :). Jednoduché stroje - jsou využívány k usnadnění práce - základním principem je působení menší silou po delší dráze. Páka - tyč, která je otočná kolem osy,dělí se na jednozvratné a dvojzvratné(viz. předchozílátka) Kladka - používají se u nejrůznějších mechanismů, např. jeřáb, výta Dlouho je také známé tzv. zlaté pravidlo mechaniky: S využitím jednoduchých strojů se nedá ušetřit práce. To co mají všechny takové stroje stejné, je jejich jednoduchá konstrukce a jednoduchý princip použití. Existuje šest základních jednoduchých strojů: páka, kladka, nakloněná rovina, kolo na hřídeli, klín a šroub Jednoduché stroje Jsou zařízení, které usnadňují práci tím, že zmenšují potřebnou sílu k vykonání práce. Mezi jednoduché stroje patří: páka kladka kolo na hřídeli nakloněná rovina, klín šroub Páka Páka je tyč, která je v jednom místě podepřena. Páka má osu otáčení, ramena síly

Pokus: Kolo na hřídeli - ČT edu - Česká televiz

Rumpál (to velké kolo) u studny, vodovodní kohoutky, pedály kol - zde všude se využívá jednoduchého stroje, který se nazývá: A) Otáčivý pohyb. B) Moment síly. C) Kolo na hřídeli. 6. Na obrázku se Mirek houpe s kamenem. Jakou musí mít hmotnost, aby byl s kamenem v rovnováze? A) 800 N. B) 80 N. C) 80 kg. 7 Jednoduché stroje - usnadňují práci - většinou umožní působit menší silou - páka, nakloněná rovina, kladka, kladkostroj, kolo na hřídeli, šroub, Výsledné množství mechanické práce vykonané s jednoduchým strojem je stejné (ve skutečnosti dokonce vyšší) než práce bez jednoduchého stroje - práci neušetříme Jednoduché stroje dělíme na stroje založené na: 1. rovnováze momentů sil - tedy tělesa otáčivá kolem pevné osy: páka, kladka, kolo na hřídeli 2. rovnováze sil - nakloněná rovina, klín a šroub Pro jednodušší výpočty předpokládáme, že pracují bez tření a současně nebudeme uvažovat jejich hmotnost..

Jednoduché stroje - Digitální učební materiály RV

jednoduché stroje | MgrGalerie :: MEF

Jednoduché stroje - seznam a tes

 1. Kolo na hřídeli Je to jednoduchý stroj, který v sobě ukrývá páku. Kolo na hřídeli se skládá z tyče - hřídele, okolo ní se otáčí kolo. Příkladem kola na hřídeli je rumpál, pedál s ozubeným kolem. Dříve se kola na hřídeli užívalo na zdvihání okovu u studny. Dnes je součástí různých strojů
 2. Jednoduché stroje - známe je všichni: kladka, páka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, klín a šroub. Slouží nám k usnadnění práce. Podobně nám naši učitelskou práci mohou usnadnit počítače a různé materiály z internetu. Ale stejně jako u jednoduchých strojů i zde platí, že práci nezmenšují
 3. Princip konání mechanické práce na kladce a na kole na hřídeli je obdobný pákám, tj. kladka (pevná, volná) a kolo na hřídeli jsou mechanismy založené na rovnováze momentů sil, přičemž většinou zanedbáváme vliv tření a vlastní hmotnost jednoduchého stroje vůči hmotnosti břemene. Kladka i kolo na hřídeli jsou v rovnovážné poloze, jsou-li momenty sil vzhledem k.
 4. Kolo na hřídeli patří mezi jednoduché stroje. kolo. hřídel. r´ F´ r . F. F. F´ Kolo na hřídeli snižuje potřebnou sílu tolikrát, kolikrát je větší poloměr kola než poloměr hřídele. Jaké dva jednoduché stroje kolo na hřídeli připomíná? Dvojzvratnou páku a kladku. Author: Tom Created Date: 01/30/2012 08:05:0
 5. Kladka a kolo na hřídeli. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti
 6. prosím, poraďte mi. Jaké předměty v domácnosti mohou být znázornšny jako jednoduché stroje? Kde mají osu otáčení a působící síly?Jakými silami je přibližně nutné působit? Potřebuju ještě aspoň 5 předmětů. Poraďte mi, prosím. Páka, kladka, nakloněná rovina, kolo na hřídeli, klín, šroub..
 7. Materiály 1. ročník. 1.A [AUT] Automobily [Aj] Anglický jazyk [ČJ] český jazyk [OPA] Opravárenství [EL] Elektrotechnika [TK] Technické kreslen

Nečekejte, že byste se dozvěděli něco, co ještě nevíte, ale možná se na dříve získané znalosti podíváte trochu z jiných souvislostí. Tématem dnešní hodiny jsou jednoduché stroje. Jednoduché stroje a jo, už si vzpomínám. Páka, kladka, kolo na hřídeli, klín, nakloněná rovina a šroub Test - momentová věta a jednoduché stroje. 26.04.2011 21:11. V nejbližší době se chystá test z jednoduchých strojů - aplikace momentové věty. Doporučuji si připomenout pojmy moment síly, rameno síly, momentová věta. Dále pak různé druhy jednoduchých strojů - páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina.. Test na jednoduché stroje. 13.05.2019 16:10. Poslední test bude z kapitoly Jednoduché stroje. Připomeňte si základní vztahy pro rovnováhu na páce, kladce, kole na hřídeli, nakloněné rovině. Znalost skládání a rozkladu sil je již samozřejmostí, stejně jako matematické a geometrické základy (podobnosti trojúhelníků.

Kolo na hřídeli Eduportál Techmani

 1. Důležité druhy kol. Kolo na hřídeli patří mezi jednoduché stroje; Kladka je kolo s drážkou po obvodě pro vedení lana; Řemenice je kolo pro přenos síly řemenem; Loukoťové kolo se skládá z náboje (případně s ložiskem), z paprsků a z ohýbaných segmentů čili loukotí, obepnutých kovovou obručí.; Vodní kolo je jeden z nejstarších pohonů
 2. Ostatní jednoduché stroje byly patrně vynalezeny na Blízkém východě: kolo i kolo na hřídeli v dnešním Iráku někdy v 5. tisíciletí př. n. l., podobně jako páka, která se užívala jako vahadlo i ke stěhování těžkých břemen Jednoduché stroje dělíme na stroje založené na: 1. rovnováze momentů sil - tedy tělesa.

JEDNODUCHÉ STROJE Kolo na hřídeli je jednoduchý stroj, jehož základem jsou pevně spojené části : velké kolo malé kolo hřídel která se otáčejí kolem jedné osy. Kolo na hřídeli najdeme v různých nástrojích jako je klíč na utahování matic, pedály kol, řídítka, kohoutky na vodu, rumpál Kolo na hřídeli je jednoduchý stroj, jehož základem jsou dvě pevně spojené části (větší a menší kolo, kolo a hřídel), které se otáčejí kolem jedné osy.. Působí-li na větší kolo síla člověka nebo stroje, pak menší kolo působí větší silou na těleso (břemeno). Kolo na hřídeli je založeno na principu pákypák

Kolo na hřídeli - YouTub

Jednoduché stroje. Titulní stránka. Kalendář Přejít na... činnosti-člověka-výkony Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta.. Kolo na hřídeli. Klín. Šroub. Jednoduché stroje usnadňují lidem práci, většinou tím, že umožní působit menší silou, než by bylo bez jednoduchého stroje nutné. Postup: Součástí vypracování této práce jsou prezentace žáků Podle něho stroje dělily se na jednoduché a složené. K jednoduchým strojům čítaly se: páka, kladka, klín, šroub, nakloněná rovina, kolo na hřídeli a později vláknový polygon. Spojením několika jednoduchých strojů vznikaly stroje složené (pakostroje, kolostroje, kladkostroje a p.)

PPT - ANOTACE PowerPoint Presentation, free download - ID

Jednoduchý stroj - Wikipedi

Fyzikální brouzdaliště Jednoduché stroje Jitka Houfková1, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Jednoduché stroje - známe je všichni: kladka, páka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, klín a šroub. Slouží nám k usnadnění práce Mají s nimi však společné části: páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub a klín. Tyto základní konstrukční části označujeme jako jednoduché stroje. Všechny jednoduché stroje se používají od starověku . KILLAR, Marek. Laboratorní práce č. 5 - rovnováha páky Jednoduché stroje Žáci pátých ročníků probírali v hodinách přírodovědy učivo o jednoduchých strojích. Ke zpestření výuky nám posloužily základní stavebnice LEGO®9686, kde jsme sestavili postupně modely nakloněné roviny, páky, kladky a kola na hřídeli Dále v sadě najdete 8 karet s náměty činností, jejichž modely jako větrník či vozidlo na měření vzdálenosti, vedou děti k prozkoumávání světa jednoduchých strojů, kterými jsou například páka, kladka, kolo na hřídeli a různé převody. Děti budou dělat pokusy se silami, gravitací či rovnováhou Kolo na hřídeli v praxi: rumpál (dříve používaný u studní, u kterého je. kladka v rovnováze, musí na oba konce provazu (při zanedbání pasivních odporů) působit stejně velká síla. Kladka pouze mění směr působení síly. Kladka volná - jeden konec zdvihacího média je upevněn k základnímu tělesu, na něm se pohybuje.

Urči jednoduché stroje Jednoduché stroje jsou: PÁKA KLADKA KOLO NA HŘÍDELI NAKLONĚNÁ ROVINA ŠROUB KLADKA NAKLONĚNÁ ROVINA KOLO NA HŘÍDELI PÁKA ŠROUB Z kterých jednoduchých strojů se skládá toto zařízení Jednoduché stroje. Jednoduché stroje jsou prosté mechanismy, které mění směr síly, poměr síly a dráhy nebo využívají zemské gravitace. Užívaly se a byly popsány již ve starověku. Patří mezi ně: páka; kladka; kolo na hřídeli; nakloněná rovina; šroub; Energetické stroje Jednoduche pracovni stroje a nastroje jednoduché pracovní stroje nástroje klín základním procesem je rozpojování jeho využití se uplatní lžic jako zu nebo. Technické vzdělávání - mladší školní věk 9656 DUPLO® Jednoduché stroje Souprava 102 DUPLO dílů pro úvod do konstrukcí a principů jedno- duchých strojů jako jsou páky, kladky, kola na hřídeli a převody. Souprava obsahuje osm karet s náměty činností ve třídě, jako např

Sada LEGO DUPLO Jednoduché stroje obsahuje množství kostek LEGO DUPLO, které typově odpovídají kostkám LEGO Technics. Dále v sadě najdete 8 karet s náměty činností, jejichž modely jako větrník či vozidlo na měření vzdálenosti, vedou děti k prozkoumávání světa jednoduchých strojů, kterými jsou například páka, kladka, kolo na hřídeli a různé převody Kolo na hřídeli; O práci. Hlavní informace středa 18. září 2013. Úvodem do ročníkové práce o jednoduchých strojích. Důvod proč se jednoduché stroje používají je usnadnění práce lidem. Hlavním principem je působení menší síly, zpravidla po delší dráze. jako kdybychom nepoužili jednoduchý stroj, protože. Jednoduché stroje (páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub) Stroje zvyšují výkon člověka. Působíme-li na těleso po delší dráze, stačí k vykonání práce menší síla

Jednoduché stroje - RVP

Práce a jednoduché stroje. Ozubená soukolí: Ozubená soukolí- kombinace ozubených kol používaných na přenos pohybu mezi otáčejícími se hřídeli. Ozubené kola se používají na změnu rychlosti u spousty strojů, ať složitých, od hodin až po auta. Dosahuje se to změnou velikosti otáčivé síly Jednoduché stroje 2/3 Praxe klika na hřídeli rumpál F R F 1 r Kolo na hřídeli. Jednoduché stroje 3/3 n - počet kladek n F F F F 1 1 6 Kladkostroj Kladkostroj - aplet . Nakloněná rovina F 1 - tlaková síla podložky F g - gravitační síla F - výslednice si Jednoduché stroje známe: Páky, kladky a kladkostroje, kolo na hřídeli, nakloněnou rovinu, klín a šroub. Platí zde rovnováha momentů sil, tj. síla F 1 a její rameno a je rovno břemenu F 2 a jeho ramenu b. Páky: a) jednozvratná síla F 1 má opačný směr než břemeno F 2 Rovnováha nastává, když F 1. a = F 2.

PPT - P2

jednoduché stroje Mgr

Jednoduché stroje Téma k samostudiu na internetu. U jednoduchých strojů nejde o nové teoretické poznatky, ale o uvědomění si významu užitečných pomůcek založených buď na rovnováze momentů (na delším rameni můžeme působit menší silou), nebo na rozkladu sil na nakloněné rovině Kolo na hřídeli - snižuje potřebnou sílu tolikrát, kolikrát je větší poloměr kola (R) než poloměr hřídele (r) - umožní zvedat i velmi těžká břemena - jiné označení - rumpál (u studny) Kladky, kladkostroje a kolo na hřídeli jsou jednoduché stroje, které práci neušetří, ale mohou ji usnadnit tím, ž Přemýšlej: 1. 4. 3. 2. Co si pamatuješ? Kolo na hřídeli patří mezi Bylo objeveno asi před Usnadňuje Kolo se může otáčet kolem Valivý odpor je menší než jednoduché stroje. 7 tisíci lety. práci. smykové tření. svého středu. Rozhodni správně: Kolo na hřídeli je jednoduchý stroj. Hrnčířský kruh je starý asi 1000 let Z fyzikálního hlediska jednoduché stroje dělíme do dvou skupin: stroje založené na rovnováze momentů sil - páka, kladka, kolo na hřídeli (tělesa otáčivá kolem nehybné osy) stroje založené na rovnováze sil - nakloněná rovina, klín, šroub. Kladka . Pevná kladk

Jednoduché stroje Eduportál Techmani

Test jednoduché stroje F 8. ročník opakování 1) Jaký je rozdíl mezi jednozvratnou a dvouzvratnou pákou (napiš) ? 2) Využití jednozvratné páky v denním životě, kde ji využíváš ? 3) Kde se používá kolo na hřídeli, jaký je jeho princip Kolo na hřídeli patří mezi jednoduché stroje. kolo. hřídel. r´ F´ r . F. F. F´ Kolo na hřídeli snižuje potřebnou sílu tolikrát, kolikrát je větší poloměr kola než poloměr hřídele. Jaké dva jednoduché stroje kolo na hřídeli připomíná? Dvojzvratnou páku a kladku. Author: Tom Created Date: 01/30/2012 08:05:0

Páka jednoduché stroje - páka je jedn

Fyzika Testy - cvičení z fyziky - Práce, energie, stroj

Jednoduché stroje Jednoduché stroje jsou prosté mechanismy, které mění směr síly, poměr síly a dráhy nebo využívají zemské gravitace. Užívaly se a byly popsány již ve starověku. Patří mezi ně: páka kladka kolo na hřídeli nakloněná rovina šroub Energetické stroje Kladka je volně otočné kolo na hřídeli, po obvodě zpravidla opatřené drážkou, která vede lano nebo řetěz.Funkcí kladky není přenos kroutícího momentu, ale změna směru tahové síly ohebného média, které je přes kladku vedeno. Vedeným médiem mohou být nejrůznější druhy lan a řetězů, pásy, dráty, struny a pod

Jednoduché stroje - páka, kladka - YouTub

Páka je jedním z nejpoužívanějších jednoduchých strojů, které nám vesměs umožňují použitím malé síly překonat sílu větší. Na principu páky (resp. momentu síly) fungují i další jednoduché stroje jako jsou kladka a kolo na hřídeli. Páka je součástí mnoha strojů a zařízení. nůžky, nůžky na plech. JEDNODUCHÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ šicí stroj) nebo řetěz (kolo, motocykl) Lopatková kola - slouží k využití proudící vody → vodní mlýn, větrný mlýn Kolo na hřídeli Je to součást mnoha strojů např. volant, kolo je pevně spojeno s hřídelí (tyčí) např. rumpál. Používá se ke zvedání těžkých břemen po. Kolo na hřídeli. jsou dvě pevně spojená kola - větší (= kolo) a menší (=hřídel). Na větší kolo působíme silou, na hřídeli vzniká větší síla. Např. rumpál - u studny. se točí klikou, provaz se navíjí na hřídel. Další příklady: mlýnské kolo, rybářský naviják, hrnčířský kruh, klika u dveř

Páka | Eduportál Techmania

Jednoduché stroje - známe je všichni: kladka, páka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, klín a šroub. Slouží nám k usnadnění práce. Slouží nám k usnadnění práce. Po-dobně nám naši učitelskou práci mohou usnadnit počítače a různé materiály z internetu Přijímací řízení do MSP Farmacie na FaF MU Tematické okruhy k přípravě na přijímací zkoušky BIOLOGIE jednoduché stroje (páka, kladka, kladkostroj, nakloněná rovina, kolo na kolo na hřídeli). 7. Mechanika kapalin a plynů: tlak, hydrostatický tlak, hydrostatická tlaková síla, Pascalův zákon, Archimedův zákon. Jedoduché stroje - projekt v 8.A a 8.B. Václav Burkovec. 13. června, 2021. 08:36. Ve čtvrtek 3.6.2021 jsme si v rámci projektu zopakovali látku z fyziky ze sedmého ročníku - jednoduché stroje. Prakticky jsme si ukázali a všichni vyzkoušeli, jak funguje kladka volná a pevná, kladkostroj, jak nám pomáhá nakloněná rovina