Home

Párová terapie Praha

Párová psychoterapie Francouzská 4 Praha 2, objednat: 604314350, řešíme fungování v partnerství či manželství, pomáháme překonat vztahové krize, myšlenky na rozchod nebo rozvod. Zabýváme se otázkami rodičovství, neplodnosti, těhotenství, výchovy, sexuality, komunikace TERAPIE PRO VZTAHY A RODINU, Praha. PÁROVÁ TERAPIE. Hledáte pomoc pro váš vztah? RODINNÁ TERAPIE. Hledáte pomoc pro vaše dítě? INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE. Potřebujete mluvit o Vašem vztahu? Kontaktujte nás. Specializujeme se na vztahy v partnerství a rodině Párovou terapii nejčastěji využívají manželské páry či dlouholetí partneři, které mají ve svém vztahu potíže a jsou ochotni je řešit. Z obecného hlediska je možné říci, že párová terapie je vhodná tam, kde jsou v převaze vztahové potíže nad potížemi osobními. Terapie si klade za cíl naučit partnery o problémech otevřeně a civilizovaně hovořit. NABÍDKA RODINNÉ A PÁROVÉ TERAPIE V PRAZE. Ambulance klinických psychologů a psychoterapeutů, kteří se specializují na rodinnou a párovou psychoterapii - více informací včetně ceníku služeb na Psychoterapie ANDĚL Praha.. Psychoterapeutická pomoc rodinám, které procházejí krizí

Párová terapie a poradenství je péče, kterou nabízíme manželům a partnerům (i homosexuálním párům) a všem, kterým leží na srdci kvalita vzájemného vztahu. Tímto je párová terapie podobná rodinné terapii. Cílem pomoci páru je zlepšit komunikaci o tématech společného života, zkvalitnit prožívání vztahu a hledat jeho nové formy a schémata tam, kde. Párová terapie je určena všem, kteří ve svém vztahu: - zažívají těžkosti a neshody v komunikaci, - mají pocit, že si přestali rozumět, - jsou nespokojeni v prožívání svého vztahu, - jsou nespokojeni v sexuálním životě, - řeší nevěru, - mají neshody při výchově dětí, - prožívají potíže v. Pavel Rataj - psycholog a párový terapeut Praha. Specialista na partnerské vztahy, partnerskou komunikaci, partnerské krize a párovou terapii Věříme, že lidé mohou růst a chceme vám v růstu pomáhat. Nabízíme rodinnou, párovou i individuální terapii, výchovné a adiktologické poradenství. Najdete nás na Vinohradské, Praha 2. Terapievinohradska.cz - rodinna terapie, párová terapie, terapie Párová a rodinná terapie. Poradenství Adresa: Mařákova 269/4, Praha 6. Tel. 724 856 057. Kontakt. Terapie Praha 6 - Hradčanská.

párová PSYCHOLOGICKÁ PORADN

Párová terapie. Mnoho dobrých vztahů se dá zachránit, když se lidé naučí, jak řešit problémy tvůrčím způsobem. Většinou lidé tak masivně investují do obrany svých hodnot a potřeby mít pravdu, že důležité vztahy obětují ve jménu hrdosti. (Zinker) Z osobní zkušenosti považuji párovou terapii jako. párová a individuální terapie Někdy je potřeba pomocná ruka . Pevně věřím, že každý z nás dělá všechno, co je v jeho silách, aby svůj život dobře zvládal. Někdy však nastane období, kdy je to nad naše síly a v takovém případě je dobré vyhledat profesionální pomoc. Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 2. Individuální psychoterapie, párová a rodinná psychoterapie, poradenství PRAHA. Meetina, z.s., Ctiradova 1, Praha 2 (nedaleko zastávky Otakarova a Náměstí Bratří Synků) projdete skleněnými točitými dveřmi a za recepcí doprava do 1. patra, dveře vlevo.

PhDr

Terapieprorodin

Párová terapie Psychosomatická klinik

 1. Psychologická poradna Perlová 3 Praha 1. Párová psychoterapie, poradenství pro manžele a páry v krizi. Psychotherapy in english. Termíny do týdne
 2. Párová terapie je také metodou volného povídání mezi partnery a terapeutem, v souladu s psychoanalytickou orientací terapeutického přístupu. Nabízí dvojici možnost nahlížet na zažívané potíže z dalších perspektiv a moci tak více vnímat opodstatněnost vlastních pocitů a přání. Oba si prohlubují zkušenost moci.
 3. Petr Novák | Psychoterapeut | PRAHA Rodinná a párová terapie Koučing https://www.petrnovak-terapeut.co
 4. Psychoterapie Be Complete Praha 6 sdružuje psychoterapeuty různých směrů a přístupů (analytická psychologie, hlubinně dynamická psychoterapie, muzikoterapie, rodinná terapie, párová terapie atd.) se společným cílem, pomoci co nejlépe našim klientům
 5. : psychoterapie Praha Psycholog Praha s.r.o., Řiá 767/15, 130 00 Praha - Vinohrady, IČ/DIČ: CZ 014 00 606. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206154..

14. listopadu 2019 Umístění: Mgr. Pavel Rataj - www.pavelrataj.cz - Psychoterapie Praha | Párová terapie Praha | Manželské a rodinné poradenství Prahapárová terapie Zatím jsme byli s mužem jen jednou, ale už teď víme, že P.R. je super a chceme pokračovat. Dokázal mluvit s mužem tak, že to i on zvládl a nebylo to. Individuální terapie. Párová terapie. Konzultace přes skype. Terapie v angličtině Dobrý den, vítám Vás na stránkách soukromé psychiatrické ordinace pro děti, dospívající a dospělé, která se nachází v budově Ženských domovů na Praze 5, u výstupu z metra Anděl.. V průběhu letních prázdnin bude ordinace uzavřena v následujících dnech: 17.8.-20.8., 30.-31.8

Rodinná a párová terapie Prah

Párová terapie. Nefunkční komunikace. Odcizení. Partnerská krize. Žárlivost. Odlišnost partnera. Vztah na dálku. Individual therapy in the short or long term, depending on the type of problem. Psychoterapie Praha 1, Zlatnická. Párová terapie také často pomáhá odlišit osobní obtíže jednotlivých partnerů od konfliktů, které vznikly v páru. Partnerské soužití zahrnuje velké množství zkušeností, prožitků a očekávání, které si partneři nesou ze své minulosti a to ať z původní rodiny, nebo ze vztahů předcházejících Párová terapie je druh psychoterapie, při které terapeut pomáhá dvěma partnerům ve vzájemném vztahu (romantickém, manželském, předmanželském apod.) harmonizovat partnerské soužití, řešit přetrvávající konflikty, lépe komunikovat a celkově rozvíjet a zlepšovat spokojenost obou partnerů ve vztahu PÁROVÁ TERAPIE - délka sezení: 75 minut. S jedním terapeutem - 1200,- Kč. Se dvěma terapeuty (terapeutickým párem) - 1600,- Kč. Objednané sezení terapie je možno zrušit bez poplatku do 48 hodin před začátkem sezení. Poté je účtován storno poplatek v plné výši ceny sezení. Včasná změna termínu je samozřejmě. Párové poradenství a terapie. Vzdálenost spojuje. Odloučení je od vztahu neodlučitelné. (Anthony deMello) Dobrý partnerský vztah je základem, ze kterého vyrůstá spokojenost jedince, páru i rodiny. Obtíže, které zažíváme ve svém životě, mají často původ v dysfunkčních či nevyhovujících formách a způsobech.

Párová terapie Cílem terapie je naučit partnery, aby o svých problémech hovořili otevřeně a aby spolu dostatečně komunikovali. Pomoci partnerské dvojici zvládnout závažné konflikty a krizové situace, dosáhnout vzájemného souladu a zajistit vzájemné uspokojování potřeb obou partnerů v partnerském vztahu Párová terapie Rodinná terapie Skupinová terapie Ceník Objednat se Kontakt Vědět víc Služby psychologů a psychoterapeutů Sídlíme v budově Ženských domovů na Praze 5 - Smíchov, přímé kontakty na kolegy z našeho týmu najdete zde. Náš tým - informace, kontakty Terapie v Praze. Pomáhám lidem poznat, kým doopravdy jsou. Mým terapeutickým cílem je předat klientovi nástroje na poznání jeho vlastního přístupu k životu i ke světu kolem Párová terapie pomáhám partnerům, kteří jsou v krátkodobém nebo i dlouhodobém vztahu, překonat krizová období a opakující se vztahové problémy, mezi než může patřit i nevěra nebo každodenní hádky. Během práce mají partneři možnost společně odložit neshody a zranění z minulosti, upevnit svou vzájemnou důvěru.

Párová a rodinná terapie. Aktuálně v terapeutickém centru probíhá pondělní dlouhodobá skupina. Možnost připojení se ke skupině je vždy v lednu a v září. https://skupinova-terapie-praha.webnode.cz/ Poradenství. Párová a rodinná terapie. Terapie Praha 6 - Hradčanská. Párová terapie je určena všem párům (manželským, nemanželským, homosexuálním), kteří:. zažívají těžkosti a neshody v komunikaci; jsou nespokojeni v prožívání svého vztahu; jsou nespokojeni v sexuálním život

Co nabízím. Individuální psychoterapie; Párová psychoterapie; Psychologické poradenství; Krátkodobá krizová intervence; Kdo jsem. Vystudoval jsem jednooborovou magisterskou psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze, absolvoval jsem komplexní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut, 888 hodin), dále si rozšiřuji kvalifikaci. Párová terapie Přinášíme vyvážený pohled muže i ženy Snáze udržíme neutralitu a porozumění Párová / Individuální + 420 602 340 840. jirkavacek912@gmail.com. Slavíkova 1571/6, Praha 3. Web vytvořil Milan Prikner. Individuální, párová a rodinná terapie Kryštof Velčovský. V současnosti pracuji na dílčí úvazek v rámci SVP Klíčov, kde se zabývám rodinným poradenstvím a terapií (od 2017).Od roku 2019 spolupracuji s rodinným centrem Paleček, Praha 3, kde poskytuji individuální, párové a rodinné konzultace

Párová terapie - Hnízdo zdrav

 1. Centrum psychoterapie Praha poskytuje odbornou péči pod vedením zkušených psychoterapeutů a psychologů. Individuální, párová, skupinová terapie, hypnoterapie aj
 2. Odborná praxe. Terapeutem v Psychoterapeutickém centru HK od června 2017. Dvanáct let evangelickým farářem (2006 - doposud) Školním kaplanem (2012 - 2018) Asistentem v Diagnostickém ústavu v Hodkovičkách (1997) Terapeutem v NOMIA,z.ú. od července 2020
 3. Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii. Jsme odborná společnost sdružující profesionály z řad psychologů, psychiatrů a dalších příbuzných oborů, které spojuje snaha rozvíjet psychoanalytické myšlení. Naší doménou je zejména poskytovat výcvik zájemcům o psychoanalytickou psychoterapii tak, aby.
 4. Párová terapie je psychoterapie orientovaná na partnerský pár a jeho problémy v soužití. Zaměřuje se na pomoc partnerům při zvládání potíží a krizových situací. Cílem je dojít k vzájemnému souladu a naučit se podílet na oboustranném uspokojování partnerských potřeb. Účelem této terapie je dosáhnout nejlepší.
 5. Psychoterapie Praha Radotín psychoterapie praha radotín, psycholog praha, párová psychoterapie, manželská terapie, manželská poradna, párová poradna, seberozvojové poradenství, seberozvoj a coaching, skype terapie, dětský terapeut, psychoterapie dět
 6. Mgr. Pavel Rataj - párová terapie, párový terapeut, psycholog, psychoterapeut, online psycholog Praha. Pokud se domluvíme na sezení, tak vás chci seznámit se vstupní podmínkou týkající se storno poplatků při zrušení nebo absentování setkání. Při zrušení sezení méně než 24h před domluveným termínem, nebo v.

Párová terapie Privátní psychoterapeutická prax

Psychoterapie, Koučink, Skype konzultace, Body terapie, Hypnóza, Trauma jóga, Krizová intervence, Dětský psycholog , Rodinná a párová terapie psychoterapie - koučink - semináře Psychologické poradenství a koučink Vám pomůže řešit své potíže a rozvíjet se. Dopřejte si čas se zastavit a hledat spolu s námi cesty ke. 158 00 Praha 5 - Jinonice Párová psychoterapie. Psychoterapie zaměřená na vztahové obtíže mezi partnery. V bezpečném neutrálním prostředí je možné společně pojmenovat problémová místa, porozumět jejich kořenům a hledat další cestu. Rodinná psychoterapie Párová terapie je určena všem, kteří ve svém vztahu zažívají neshody v komunikaci, mají pocit, že si přestali rozumět, jsou nespokojeni v prožívání svého vztahu či v sexuálním životě, řeší nevěru, mají neshody při výchově dětí, prožívají potíže v soužití s širší rodinou Párová terapie. Setkání jsou zaměřeny na to, co se děje mezi partnery. V bezpečném prostředí jsou oba partneři vedeni k vyjádření sebe sama tomu druhému. Přes neutrální bod terapeuta je jim umožněna cesta ke komunikování. K opětovnému hledání toho druhého, anebo naopak k rozvolnění a rozchodu

Psychoanalytická psychoterapie individuální, párová a skupinová. V životě si někdy nevíme rady. Myslíme si, že své problémy musíme zvládnout sami, nebo nevěříme, že nám někdo jiný může pomoci. Občas zažíváme pocity smutku, osamělosti, strachu, ztráty energie, nevidíme smysl v našem životě PhDr. Michal Novák Psychoterapeut a Psycholog Praha Psychologické poradenství Individuální, párová a rodinná psychoterapie: KONTAKTUJTE MĚ:. tel.: +420 777 122 642 email Párová terapie Praha už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti

Párová psychoterapie. Hádáte se víc než je vám příjemné? Zjistěte, co potřebuje váš vztah. Psychoterapie online. Potkejme se v online prostoru. Čím dál častěji využívaná forma terapie. Jandova 3, Praha 9. Objednávkový formulář. Párová terapie Rodinná terapie Skupinová terapie Ceník Objednat se Kontakt Vědět víc Služby psychologů a psychoterapeutů Orientační test vaší psychické kondice Články o psychologii a psychoterapii Audio - video rozhovory s psychologem Štítek: párová terapie. O chorobném hromadění.

Pavel Rataj - psycholog a párový terapeut Prah

Párová terapie vytváří podmínky pro vzájemné naslouchání, což se mnohdy v domácím prostředí nedaří. Terapie může být příležitostí ke změně, pokud jste neztratili poslední kapku naděje, že váš vztah má smysl. Je ale běžné, že každý cítí tuto naději různě silně, tím se nenechte odradit Velice dobrá zkušenost. Toto byla moje první párová terapie a velice mi pomohla porozumět tomu, jak správně komunikovat a pracovat s pocity ve vztahu. Potřebovali jsme někoho, kdo by nám pomohl překonat obtížnosti ve vztahu s respektem k sobě samým i našemu vztahu 101 00 Praha 10 Vršovice IČO: 76330982 Číslo účtu: 2426148001/5500. TELEFON +420 731 228 483. EMAIL. elena@poradnajitrenka.cz. NAPIŠTE MI VZKAZ. Máte zájem o konzultaci nebo se chcete sejít osobně? DOHODNOUT SCHŮZKU. Párová psychoterapie; O mně. Partnerské či manželské problémy. Zkvalitnění vzájemné komunikace ve vztahu. Nalezení bezpečného prostoru, ve kterém mohou partneři sdílet své potřeby a pocity. Nespokojenost v prožívání vztahu. Partnerská či manželská krize. Neshody při výchově dětí. Rozvody či rozchody

Mgr

Terapie Terapievinohradska

párová terapie Osobně 80 min. 1500 Kč. Pro klienty Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2-Nové Město, Česko lat: 50.072655, lng: 14.4181117. Zkrátili jsme cestu k pomoci terapeutů. Spojujeme desítky odborníků, ze kterých si během pár minut vyberete toho svého.. Psychoterapie Praha Vysočany. Sample Module. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Párová terapie se dvěma terapeuty. 50 minut. Párová terapie: 1 200 Kč Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 2. patro, č. 2108. Můžeme se potkat i na FB: /terapiesystemia. Chcete se mě nezávazně něco zeptat? Pokud jste na stránkách nenašli, co Vás zajímá, dejte mi vědět. _____ × Submission Preview Close. Vaše jméno * Telefon * Vaše zpráva *.

Individuální poradenství a terapie, rodinná terapie, práce s dětmi, párová terapie: přímá platba: Privátní praxe - Alivio centrum, Badeniho 1, Praha VŠ: FF UK jednooborová psychologie Praha Terapeutické vzdělání: telefonická krizová intervence, rodinná terapie psychosomatických poruch, psychoanalytická párová terapie , koterapetická zkušenost v gestalt terapeutické skupině Atestace: klinická psychologie, funkční specializace v systematické psychoterapii

Terapie Praha 6 – Hradčanská

Terapie Praha 6 - Hradčansk

psychoterapeut, psychiatr a vedoucí lékař psychologické poradny Terapie.info — Poradenství a lékařská pomoc s kvalifikací v oborech psychoterapie, psychiatrie a psychologie jako provozovatel a vedoucí lékař pražské soukromé kliniky. Komplexní program péče o duševní zdraví a psychologická poradna s jazykovou podporou pro cizince Soukroma ordinace klinické psychologie a psychoterapie PhDr. Lenky Burdové se nachází v centru Prahy. Tel.: +420 774 86 85 81, e-mail: info@upsychologa.cz Manželská terapie je formou speciální psychoterapie, která se zaměřuje na léční poruch manželského soužití psychologickým působením. Renomovaný autor podává přehled současných teoretických koncepcí manželské terapie, zachycujících i různé příčiny manželského nesouladu. Velkou pozornost věnuje komunikaci manželské dvojice a řadě praktických návodů k. Párová psychoterapie si neklade za cíl obnovit vášnivý milenecký vztah, napravit křivdy způsobené manželstvím nebo vyřešit všechny otázky ve vztahu. Dovoluje ale o některých trapných souvislostech svobodně mluvit a pomáhá porozumět tomu, co se ve vztahu děje Párová terapie se snaží pomoci klientům ve vzájemné komunikaci, v nalezení společné dohody, může pomoci každému z páru, aby ve vztahu mohl realizovat sama sebe, aby vztah mohl být bezpečným prostorem pro vyjadřování svých potřeb a sdílení nejen reality, ale i přání, tužeb a fantazií obou zúčastněných

Individuální terapie. Sedneme si spolu a budeme spolu hledat východisko z vaší situace. Více informací → Párová terapie. Pro páry, které už se samy nedokážou domluvit a chtějí k sobě najít cestu Párová terapie může být prostorem pro řešení různých témat a situací, která přináší partnerský život: neshody, hádky či naopak dlouhodobé mlčení a odcizení. zátěžové situace pro partnerský vztah - nevěra, odchod dětí, frustrace z nechopnosti se už konenčně domluvit. výrazné změny v povaze vztahu.

individuální sekce - řádný člen, tréninkový terapeut párová a rodinná sekce - řádný člen, tréninkový terapeut. Kafkova 320/3, 160 00 Praha 6 Tel.: 728 837 868 E-mail: lucielucka()volny.cz. Mgr. Lucie Lucká v současné době působí v soukromé praxi v Praze bez smlouvy s pojišťovnou Párová terapie | Terapie Vážka. Mgr. Lucie Kašová a PhDr. Martin Jára. zažívají těžkosti a neshody v komunikaci. prožívají svůj vztah jako vleklou krizi. jsou nespokojeny v sexuálním životě. mají neshody při výchově dětí. prožívají ztrátu někoho blízkého. cítí obtíže v soužití s širší rodinou Párová terapie může člověku mnoho prozradit o něm samém. Nalezněte to, co potřebujete ve Vašem vztahu. Vaše jméno* E-mail* Zpráva. Zdeněk Nový - Terapeut +420 608 063 620. Nabízím Vám bezpečné prostředí a reflexi pro řešení Vaší partnerské krize. Nestojím na straně zachování vztahu za každou cenu, ale zároveň. Terapie v sadech. V naší terapeutické praxi Vás přijmeme takové, jací jste, se všemi Vašimi starostmi a trápeními. Společně s Vámi se budeme snažit najít cestu ke změně, protože věříme, že každý má v sobě schopnost naplnit svůj sen Individuální terapie dospělých a dospívajících, párová terapie, rodinné poradenství. Mgr. Magda Hazi. Individuální terapie dospělých, párová terapie a poradenství. Více o nás + ceník služeb. Korunní 90, Praha - Vinohrady, 101 00 2. poschodí, zvonek č. 5

V současné době existuje řada studií (), včetně dvou metaanalýz potvrzujících účinnost jak individuální tak skupinové schematerapie u komplexních poruch jako je hraniční porucha osobnosti a poruchy osobnosti clusteru C. Velice slibně se rozvíjí výzkum v dalších výše zmíněných oblastech, jako jsou chronické deprese, poruchy příjmu potravy, párová terapie u. PÁROVÁ PSYCHOTERAPIE. Je forma terapie, kdy k jednomu terapeutovi docházejí oba partneři. Zpravidla jde o společná setkání s oběma partnery. V průběhu párové terapie jsem jako terapeut obvykle aktivnější než v případě terapie individuální a celé setkání je více strukturované Párová terapie se zaměřuje na partnerskou dvojici a její problémy. Jejím cílem je zvládnout větší konflikty, dosáhnout vzájemného porozumění a uspokojování potřeb obou partnerů. Témata vhodná pro párovou terapii

Mgr. Bc. Martina Salamonová - Párová a rodinná terapeutk

Párová terapie umožňuje vytvořit bezpečný prostor, ve kterém je možné mluvit o všem, co vás tíží. Povedeme vás ke vzájemnému sdílení, jak danou situaci vidíte, prožíváte a co pro sebe potřebujete. Pomůžeme vám k tomu, abyste se mohli vzájemně slyšet, pochopit a na základě toho hledat, co je pro váš vztah. Párová terapie je vhodná při potížích, které souvisí s problémy ve vztazích, které pár či rodinu zatěžují a neumožňují zúčastněným prožívat dostatek spokojenosti v osobním i společném životě. Velmi často se stává, že spolu partneři neumí komunikovat, nejsou schopni si naslouchat nebo potřebují nezávislého prostředníka Rodinná a párová terapie - poradenství . Zaměření: Helena Franke pracuje zejména s rodinami a páry. Poskytuje ale i individuální konzultace v případě osobních. problémů. Nabízí poradenské a terapeutické služby v . případě vývojových specifik dítěte; provází jednotlivce a rodiny v náročnýc Vyšehradská 423/27, 128 00, Praha 2. Služby. Níže naleznete výčet mnou nabízených služeb. Pokud v nich nenajdete to, co aktuálně potřebujete, tak mě kontaktujte. Párová psychoterapie. Je forma terapie, kdy k jednomu terapeutovi docházejí oba partneři. Zpravidla jde o společná setkání s oběma partnery

Skupinová terapie: 200,- /hodina/osoba (ve skupině, min. 6 osob - max. 10 osob, skupinové sezení trvá vždy 3 hodiny, v polovině sezení 15 minut přestávka, skupinových sezení je cca 10) Párová a rodinná terapie: 900,-/pár, rodina (sezení trvá 1hod), dva terapeuti 1400,-/pár (sezení trvá 1hod) doba terapie dle předchozí. Psychosomatika Praha Psychosomatika se nezříká se možností vědecké léčby, pouze ji doplňuje o nové formy komunikace a jiný komplexní rozměr v pohledu na nemoc. Původní náplní medicíny, která vždy působila i na emoční složku lidského individua, postihovala i jeho touhu po krásnu, lásce, blízkosti a smyslu života, se postupně pod taktovkou vědy začala vytrácet Psycholog Praha s.r.o., Řiá 767/15, 130 00 Praha - Vinohrady, IČ/DIČ: CZ 014 00 606. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206154

PÁROVÁ TERAPIE PRAHA Pavel Rataj - párový terapeut

 1. Při terapii je velmi důležité prostředí. Abychom se mohli efektivně zabývat vašimi problémy, musíte se cítit bezpečně a komfortně. S touto motivací jsem zařídila moji pracovnu. Najdete ji na Sokolovské 82, Praha 8 - Karlín (žluté Metro B Křižíkova)
 2. Párová terapie staví především na práci se vztahovým vzorcem, který vytvářejí oba partneři (není jeden viníkem a druhý obětí) - klíčovou otázkou zde je, jak každý z nás přispívá k potížím v komunikaci a ve vztahu a co může dělat pro to, aby se to změnilo
 3. ut / 1200,-80
 4. Individuální, párová a rodinná terapie. Máme mnoho vztahů. K sobě, partnerovi, práci, penězům i k závislostem. A každý máme právo být šťastný. Přesto nejsme. Pomohu vám odhalit skutečnou příčinu a vyrovnat se s ní. Uleví se Vám
 5. Párová terapie v kontextu biosyntézy včetně sexuality. Spojení západní a východní moudrosti. Témata této základní části kurzu budou: Archetypy. Láska a intimita. Bondingové styly. Hranice, manželská dohoda, přechody. Propojení klinické sexuologie, tantry a taoismu
 6. Hlubinná abreaktivní psychoterapie. Párová terapie. Terapie. Výchovné poradenství. Podpora nadání. Hlídání dětí. Doučování. Kontakt t: 777 447 377 Příběhy Partneři - Nadané děti - Hlídání - Cesta ze smutku - Strašák jménem OSPOD - Banány pro bezdomovce Jiří Štágl Absolvent FTVS UK Praha, FF UK Praha, TU Liberec

Ordinace psycholog terapeut život párová terapie Prah

Psychoterapie Praha, psychologická poradna, párová terapie

IPPART s.r.o. a sekce pro párovou a rodinnou terapii ČSPAP. zajišťují výcvikový kurz. Psychoanalytická párová a rodinná terapie. psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům a rodinám v krizi, Od října 2021 otevíráme další výcvikový kurz párové a rodinné terapie Rodinná a párová terapie. Jednou z oblastí, na které se organizace Anima - terapie zaměřuje, jsou rodinné terapie, při kterých se léčí rodina jako celek. Rodinná terapie probíhá v sezeních dlouhých 60 minut, které se uskutečňují zpravidla v intervalu 3 až 4 týdnů

MgrTradiční čínská medicína - BeBalancedZdravotní cvičení s fyzioterapeuty pro děti

Individuální a párová psychoterapie Centrum

PÁROVÁ TERAPIE - Petra Pres

párová terapie: 1200 Kč Psycholog Praha s.r.o., Řiá 767/15, 130 00 Praha - Vinohrady, IČ/DIČ: CZ 014 00 606. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206154.. Rodinná a párová terapie Skupinová psychoterapie Práce se sny. Relaxační techniky Více. INFORMACE O TERAPII. Vycházím ze základů psychologie zdraví, která nachází a podporuje přirozené sebeúzdravné procesy v člověku. Věnuji se existenciálně orientované daseinsanalytické psychoterapii. Za Hládkovem 20, 169 00 Praha 6 Individuální, párová a rodinná psychoterapie, terapie úzkostí, depresí, poruch příjmu potravy, mezilidských vztahů. Jako psychoterapeut nabízím doprovázení v těžkých životních situacích, poradenství v oblasti psychosomatických potíží. Psychologická poradna v oblasti fóbií, závislostí a jiných Motio centrum - psychologické a byznys poradenství. Eva Richterorá, Jan Piskač, Honza Vojtko. Trápí Vás úzkosti, fóbie, negativní myšlenky, deprese či psychochosomatické problémy? Motio centrum: zkušení terarapeuti s osobním přístupem. Nyní i online

Lenka Matoušová - psychoterapie Praha - Dom

Pokud z něj úplně vyprchala láska, těžko mu nějaká párová terapie pomůže. Asi teoreticky pochopí, co a jak, ale prostě to tak nebude cítit. Já osobně bych to ani nezkoušela, pokud by mi partner řekl, že už ke mně nic necítí (partnersky), neboť bych si nechtěla jitřit rány a prodlužovat zbytečně agónii a chytat se. Omnicentrum Praha je sdružení vzájemně se doplňujících a podporujících služeb, nabízejících individualizované služby v oblasti komplexní péče o fyzickou a psychickou pohodu jednotlivců a malých skupin. Psychoterapie, Párová terapie, Mindfulness. Neuro-energetická péče o tělo . Předporodní příprava pro skupiny i. Cílem rodinné terapie je podpořit a posílit to, co je pro rodinu přínosné, funkční a dobré. Terapie hledá a mapuje, co je potřeba změnit, aby se rodina stala stabilním a vyživujícím prostředím, kde se dobře daří všem jejím členům a pomáhá odstraňovat překážky, které zdravému a láskyplnému soužití brání

Úvod TERAPI

Psychoterapie pro dospělé v Praze 6 ( Dejvice ).Terapeutická pomoc s depresemi, úzkostmi,v krizových životních situacích,partnerské problémy, skupinová terapie Poradenství i psychoterapie na jednom webu - Volba psychologa Vyberte si toho pravého. Vyberte si lokalitu a typ tématu, který vás zajímá Projděte si seznam psychologů a psychoterapeutů Vyberte si toho, který vám nejvíce sedí Vybrat odborníka. Pavel Brožek pavel@hledampsychologa.cz. Individuální, párová a rodinná terapie a poradenství v Praze 21.06.2017 22:55 Ve spolupráci s organizací Triadis o.p.s nabízím své soukromé služby v prostorách, které se vyskytují poblíž metra Pražkého povstání, na adrese Děkanská vinice I 819/16, Praha 4 - Nusle

Hledáte psychoterapii v Praze? - Libor Činka, psychoterapeu

Individuální terapeutický plán naši fyzioterapeuti sestavují na základě komplexního kineziologického rozboru. Využíváme širokou škálu metod (techniky měkkých tkání, senzomotorická stimulace, dynamická neuromuskulárání stabilizace dle Koláře, jóga a jógová terapie a mnoho dalších) Momentálně nabízím pouze terapie online, protože žiji dlouhodobě v zahraničí.. Můžete se na mě obrátit na: Mgr. Petra Prest roz. Bartlová petra.prest(zavináč)gmail.com +420 736 270 175 Blog : Pro citliv Objednávky pouze telefonicky ve všední dny pondělí pátek 9:00 - 18:00 Pokud nezvedám telefon, zřejmě mám klienta, zavolejte prosím později. Děkuji Vám Stanislav Kratochvíl. Prof. PhDr., CSc. PhDr. Alena Kratochvílová. Některá data mohou pocházet z datové položky. Stanislav Kratochvíl (* 25. srpna 1932, Brno) je český klinický psycholog. Zabývá se především psychoterapií, zejména neuróz, hypnózou a sexuální terapií